Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 1, 2018”

1 Martie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Dar vă fac cunoscut, fraților, că evanghelia care a fost vestită de mine nu este în felul omului, … ci am primit-o prin descoperirea lui Isus Hristos.
Galateni 1.11,12

Cele patru revelații date lui Pavel – Evanghelia

Pavel a fost un vas ales, un slujitor special al lui Dumnezeu. El a primit revelații din abundență din partea Domnului Isus (Fapte 9.15; 2 Corinteni 12.7). Există patru revelații speciale pe care el le menționează în epistolele sale. Prima dintre ele este cu privire la evanghelia harului.

Galatenii se lăsaseră convinși de glasul învățătorilor falși, care adăugau legea la mesajul evangheliei și spuneau că trebuie să fii circumcis pentru a fi mântuit. Apostolul Pavel condamnă în totul această învățătură, folosind termeni duri pentru a-i atenționa pe cei credincioși (Galateni 1.6-9; 3.1-3). Adesea noi suntem șocați când imoralitatea își face loc printre cei credincioși, dar suntem indiferenți cu privire la învățăturile greșite. Este interesant să vedem cu câtă blândețe le-a vorbit Pavel corintenilor pentru a-i corecta, în contrast cu asprimea cuvintelor sale către galateni.

Evanghelia este doctrina de temelie pe care sunt zidite celelalte doctrine. Dacă evanghelia este afectată, nimic altceva nu poate fi corect. Învățătorii falși spuneau că Pavel este un apostol de mâna a doua, care nu era conectat cu „cei doisprezece”, și că, prin urmare, galatenii nu trebuiau să ia seama la învățăturile lui. Răspunsul apostolului a fost că, într-adevăr, el nu era conectat cu cei doisprezece apostoli și le demonstrează galatenilor unicitatea convertirii și a chemării sale. El le spune că abia după mulți ani de la convertirea sa i-a întâlnit pe apostoli în Ierusalim, iar ei i-au dat mână dreaptă de părtășie (Galateni 2.9). Prin acestea, Pavel urmărea să le demonstreze că evanghelia sa, deși nu era diferită de cea a celorlalți apostoli, fusese primită prin revelație directă de la Domnul Isus. Să avem grijă să nu schimbăm absolut nimic din această evanghelie și să ținem cu tărie adevărul că mântuirea este doar prin har și doar pe principiul credinței.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea…”
Filipeni 3.8,9

„Se pierde mult prin credinţă”

Așa a spus un bărbat într-o societate în care se batjocorea credința creștină. Acolo se mai afirmase că omul care vrea să se îndrepte numai după Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să renunțe la multe lucruri, care totuși ar fi așa de plăcute și de necesare omului.

Desigur, spuse un creștin din oraș, care era de față, aceasta pot să o confirm. Din proprie experiență știu: Se pierde mult prin credință!

Şi a început să enumere tot ce a pierdut prin credință.

Mai întâi o conștiință rea și o inimă neliniștită. Căci știu, spuse el, de când sunt un creștin, că Dumnezeu mi-a iertat totul. El mi-a dăruit pacea Sa.

În al doilea rând mi-am pierdut renumele meu rău. Prietenii strigau mai demult după mine pe stradă, și acum nu o mai fac, căci nu mă mai clatin pe picioare când ies în oraș.

În al treilea rând mi-am pierdut costumul meu rău și arătarea mea de râs; pentru că mai demult am băut, nu am avut banii necesari pentru a mă îmbrăca pe mine și pe ai mei. Şi aceasta pot acum.

Da, se pierde mult la întoarcerea la Dumnezeu. Dar știu că toată pierderea este numai câștig.

Evlavia are o promisiune dublă: ea este o binecuvântare pentru această viață și pentru cea viitoare.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ADEVĂRUL DESPRE CĂSĂTORIE (1)

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi” (Ioan 8:32)

     Ideea că o căsnicie poate fi perfectă ne induce în eroare și ne provoacă deziluzii… practic, ne pregătește s-o abandonăm, atunci când fantezia se ciocnește cu realitatea. Lucrul acesta se întâmplă frecvent! Numai când accepți adevărul că oamenii sunt slabi, nestatornici și dezamăgitori – și că tu faci parte dintre ei – vei putea afla fericirea de lungă durată în căsnicie. Așadar, în câteva ediții la rând, analizăm împreună câteva concepții greșite despre căsnicie. Astăzi vom vorbi despre microbul iubirii. Unii avem impresia că dacă ne aflăm în locul potrivit, la timpul potrivit, cu persoana potrivită, dragostea ne va „contamina” pur și simplu, și vom pluti pe barca fericirii toată viața. Problema e însă că – atunci când ajungem epuizați din cauza creșterii copiilor, a locului de muncă, a ratelor – microbul iubirii își ia zborul. În corvoada noastră zilnică printre vase murdare, scutece și treburi casnice, ceva trebuie să cedeze. Așa că iubirea cedează locul pe care îl ocupa în prim-plan, și realitatea preia controlul. Deoarece confundăm îndrăgostirea cu iubirea adevărată, noi avem impresia greșită că iubirea și-a făcut bagajul și a plecat, iar noi trebuie s-o urmăm. De fapt, dragostea nu se ofilește pentru că idila e înlocuită de realitate… Dacă doi oameni care se îndrăgostesc sunt dispuși să stea împreună în dragoste și să treacă prin provocările vieții, povestea de dragoste se poate reînsufleți, devenind mai puternică și mai rezistentă ca niciodată. Poate idila ne-a făcut să ajungem împreună, dar dragostea (care nu se gândește la sine) ne ține împreună. Nu așa spune Biblia? „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.” (1 Corinteni 13:4-7).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Proverbe 16:1-15

Să ne aducem aminte că majoritatea cugetărilor şi a maximelor conţinute de această carte a Proverbelor au între ele legături pe care este important să le cercetăm şi să le dezlegăm.

Planurile inimii sunt ale omului, afirmă versetul 1. Inima omului îşi propune calea, reia versetul 9. Iar aceste planuri, aceste căi, pot părea curate (v. 2) şi drepte (v. 25) oricui nu-şi cunoaşte inima şi nu-şi judecă motivaţiile. De exemplu, o milostenie, lucru bun în sine, poate fi făcută pentru a fi văzut de alţii (Matei 6:1). Dumnezeu însă, care cântăreşte duhurile şi inimile (cap. 21:2), distinge în intenţiile noastre o astfel de cale a întristării sau a morţii (v. 25; Psalmul 139:24). Ascultând de îndemnul din versetul 3, să-I încredinţăm Lui (să prăvălim asupra Lui) lucrările noastre, mici sau mari (Iov 5:8)! Să-L lăsăm pe El să acţioneze, să ne traseze căile, să ne dicteze cuvintele. Aceasta este dependenţa, atitudine care Îi place Domnului şi care ne asigură protecţia!

Versetele 10-15 ne învaţă ceea ce se impune împăraţilor. În această privinţă, să ne amintim de demnitatea la care harul Domnului nostru ne-a făcut să avem acces (Apocalipsa 5:10). Nobleţea obligă, se spune uneori (comp. cu Isaia 32:8). Dreptatea şi corectitudinea trebuie să fie trăsăturile care să-i caracterizeze pe comoştenitorii Împărăţiei.


28 Februarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și s-a întors după un timp ca s-o ia și s-a abătut să vadă trupul mort al leului; și, iată, în trupul mort al leului era un roi de albine și miere.
Judecători 14.8

Un roi de albine este o priveliște interesantă. El poate trăi într-o scorbură de copac, într-un stup sau chiar în trupul mort al unui leu.

Albinele nu au șef, nici primar, nici consiliu și nici conducător politic. Deși există o regină, ea nu direcționează activitățile albinelor. Totuși, în sfera naturală nu există nicio comunitate mai eficientă. Albinele sunt toate pentru una și una pentru toate. Există o cooperare și o unitate de acțiune perfectă. Nu există gelozie, nici certuri; albinele nu se luptă între ele, ci ele se luptă cu vrăjmașii lor și chiar omul trebuie să se ferească de mânia lor. Sistemul lor de distribuire a sarcinilor este cel mai bun din lume. Fiecare albină lucrătoare își cunoaște perfect rolul și îl îndeplinește. Într-un stup nu există problema șomajului.

Poate că Dumnezeu, folosind aceste mici creaturi fascinante, dorește să ne arate cum trebuie să funcționăm în adunare. Cât de strălucitoare și de vibrantă va fi mărturia Domnului acolo unde există o strânsă cooperare și o unitate între cei credincioși, acolo unde ei înțeleg că diavolul este vrăjmașul, și nu cei împreună-credincioși, acolo unde fiecare mădular al Trupului funcționează potrivit cu capacitățile primite de la Dumnezeu!

Spre deosebire de albine, care acționează prin instinct, noi avem Duhul Sfânt în noi și între noi, iar El Îl glorifică pe Hristos și ne călăuzește în tot adevărul. Atunci când fiecare credincios se supune cu adevărat Duhului Sfânt, este produsă suficientă „miere”, pentru gloria lui Dumnezeu și pentru zidirea fiecăruia în dragoste. „Dumnezeul speranței să vă umple cu toată bucuria și pacea, în credință, ca să prisosiți în speranță, în puterea Duhului Sfânt” (Romani 15.13).

G W Steidl

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Isus i-a zis: «Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?»”
Ioan 11.40

Să crezi simplu

Există locuri, care au montată o instalație de iluminat, dar nicăieri nu vezi un comutator. Imediat ce o persoană pășește înăuntru, lămpile se aprind. Dacă cineva ar vrea să facă prima dată lumină și apoi să intre – ar putea să aștepte mult și bine.

Aceasta ne amintește de mulți oameni care, cum spun ei, nu pot crede. Ei doresc mai întâi să primească mai multă „lumină despre tot felul de întrebări care îi preocupă”. Ei vor mai întâi să vadă mai clar și apoi să creadă. Dar așa nu funcționează! Credința este încredere necondiționată în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune: „Primește-L în credință pe Domnul Isus ca Mântuitorul tău personal!”, atunci eu trebuie să ascult și să fac acest pas important cu încredere în Dumnezeu.

Numai când El, Dumnezeu, îmi deschide ochii pentru darurile minunate, pe care El le-a pregătit pentru mine, văd măreția Lui. Dumnezeu nu promite că odată cu momentul întoarcerii la Dumnezeu s-au rezolvat cu o lovitură toate problemele și grijile, întrebările și neclaritățile. Dimpotrivă, o legătură de viață personală cu Isus Hristos acționează schimbarea din interior. Învăț să văd situațiile mele cu ochii lui Dumnezeu. Şi nu sunt singur cu nevoile mele, ci cunosc acum pe un Domn mare și puternic, care mă cunoaște cel mai bine și are înțelegere pentru mine.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

REZISTĂ, AJUTORUL ESTE GATA SĂ VINĂ

„Părul capului lui a început iarăşi să crească” (Judecători 16:22)

     Când ne gândim la Samson, de obicei ne gândim la eșecurile sale, după cum reies din istorisirea înfierbântată dintre el și Dalila. Este adevărat că Samson a pierdut totul: părul, puterea, văzul, poziția, familia și reputația. Cel mai puternic om pe care l-a văzut Israelul vreodată se afla acum într-o închisoare filisteană: orb, umilit, și măcinând porumb. Însă lucrurile nu se sfârșesc decât atunci când Dumnezeu spune că s-au sfârșit! În starea lui cea mai de jos, Samson a strigat către mila lui Dumnezeu și a primit-o. „Părul capului lui a început iarăşi să crească”. Părul, care a reprezentat secretul puterii sale, a crescut. Drept rezultat, cele mai extraordinare momente ale lucrării sale au fost ultimele! Astăzi, el este amintit cu onoare în cartea Evrei (11:32), în capitolul eroilor credinței. Promisiunea lui Dumnezeu este următoarea: „Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.” (Isaia 40:31).

Poate suferi chiar acum, dar ai răbdare, ajutorul vine când nici nu te aștepți. Poate te-ai rugat: „Doamne, am căzut și nu mă mai pot ridica.” Rezistă, Dumnezeu îți va veni în ajutor. El va veni să te scape și să te elibereze. El te va elibera de robie și te va restaura. În Vechiul Testament, când patriarhul Iov se lupta cu boala, cu falimentul și cu pierderea grea, el a spus: „Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc” (Iov 14:14). Dumnezeu l-a restaurat pe Iov și i-a dat de două ori mai mult decât a pierdut. Iar El dorește să facă la fel și pentru tine. Așadar rezistă – ajutorul este gata să vină!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmii 149 şi 150

Am ajuns la încheierea Psalmilor, a acestei cărţi a încercării, a cărei ultimă pagină nu va fi întoarsă decât la sfârşitul călătoriei noastre pe pământ. Şi constatăm că toate suferinţele care sunt descrise în ea au condus la acest rezultat final, lauda adusă lui Dumnezeu de către tot ce are suflare. Aşa să fie şi cu fiecare din încercările noastre: să fie găsită spre laudă şi glorie şi onoare, la descoperirea lui Isus Hristos (1 Petru 1:7).

Cartea Psalmilor a început cu Dumnezeu binecuvântându-l pe om şi se încheie cu omul binecuvântându-L pe Dumnezeu. Am auzit, pe rând, cântând aleluia: rămăşiţa mântuită (Psalmul 146), Ierusalimul (Psalmul 147), Creaţia (Psalmul 148). Psalmul 149 are ca subiect cântarea cea nouă a lui Israel şi ultimele judecăţi precedând Împărăţia.

Psalmul 150 răspunde la toate chestiunile cu privire la laudă: cine trebuie să fie adorat, unde (v. 1), pentru ce (v. 2), cum (v. 3-5) şi de către cine (v. 6) trebuie adusă închinarea către Dumnezeu.

Toată diversitatea de expresii ale laudei universale se armonizează într-un mod perfect, pentru că această cântare este unică: ea preamăreşte faptele puternice şi grandoarea infinită a Celui care va împlini atunci toate planurile Sale, pentru propria Lui glorie şi pentru binecuvântarea universală.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: