Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 8, 2018”

8 Martie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să vă feriți de poftele carnale ca de unele care se războiesc împotriva sufletului.
1 Petru 2.11

Samson a beneficiat de cele mai favorabile circumstanțe, iar mărturia lui ar fi putut fi folositoare și binecuvântată. Poftele cărnii au distrus însă totul. Credința lui a fost reală și s-au putut vedea în el dovezi ale vieții divine, însă nu a existat rod care să rămână.

Poftele cărnii! Să nu ne gândim că nu ni s-ar putea întâmpla și nouă. Putem fi tineri sau bătrâni, însă, dacă Dumnezeu nu ne păzește, suntem în pericol de a cădea exact ca Samson. Ar fi bine ca, din timp în timp, să citim atenționările din Proverbe 7 și să ne gândim la Samson. Să ne aducem aminte de învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu! De asemenea, să credem cu tărie că Dumnezeu ne poate păzi. „Când am zis: «Mi-alunecă piciorul!», bunătatea Ta, Doamne, m-a susținut” (Psalmul 94.18). Când Petru se scufunda în marea Galileii, Isus a întins îndată mâna și l-a apucat.

Vegherea este un lucru foarte necesar. Niciodată, în zilele sale timpurii, la Timna, nu și-a închipuit Samson că avea să ajungă în temniță la Gaza. Pe vremea aceea, totul era atrăgător. Totuși, ochii care se opriseră asupra tinerei filistence aveau să fie scoși într-o zi, iar puterea care a sfâșiat leul avea să dispară. Samuel i-a luat locul lui Samson. Amândoi au fost crescuți în condiții similare, însă unul și-a irosit viața, pe când celălalt a trăit-o după voia lui Dumnezeu și a adus mult rod.

Dacă înțelegem bine că suntem iubiți de Tatăl și întoarcem această dragoste către El și către Domnul Isus, acest lucru va îndepărta gustul pentru lucrurile lumii. De cealaltă parte, dacă îngăduim ca lumea să pătrundă în inima și în viața noastră și dacă vom iubi ceea ce lumea iubește, vom pierde simțământul dragostei Tatălui. „Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, … dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate” (1 Ioan 2.15,17).

G Andre

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși din ele…”
Ioan 5.28,29

Niciun sfârşit a toate

Marie Curie (1867-1934), care a fost de două ori premiată cu premiul Nobel, face parte din grupul de oameni de știință cei mai cunoscuți ai tuturor timpurilor. Şi soțul ei, Pierre Curie, a fost un cercetător însemnat și a fost premiat cu premiul Nobel. Dar la vârsta de 46 de ani a fost lovit de o trăsură și a murit imediat.

După înmormântarea sa, Marie Curie a scris cuvintele impresionante: „Îl vedem alunecând în groapa mare și adâncă. Mormântul va fi astupat și acoperit cu coroane de flori. Pierre doarme ultimul său somn. Este sfârșitul a toate, a toate, a toate…”

Înțelegem durerea femeii, care își pierduse soțul iubit. Ea nu avea nicio nădejde, ca să-l revadă dincolo de mormânt:

„Este sfârșitul a toate, a toate, a toate…”

Dar nu! – Moartea nu este sfârșitul a toate. Isus Hristos Însuși ne-a asigurat de aceasta; și propria Lui înviere este dovada pentru acest lucru. Odată cu moartea, omul nu încetează să existe, ci el trebuie să apară înaintea lui  Dumnezeu și să dea socoteală de viața lui.

Acum, Dumnezeu oferă tuturor oamenilor iertarea păcatelor prin jertfa de ispășire adusă de Isus Hristos. Cine refuză oferta lui Dumnezeu, va fi judecat cândva pentru vina vieții sale. Dar cine recunoaște în fața lui Dumnezeu păcatele înfăptuite și acceptă cu credință pentru el personal lucrarea de ispășire făcută de Isus, acela primește iertare. Atunci este valabilă pentru el asigurarea: „voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică” (1 Ioan 5.13).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM ARE LOC SCHIMBAREA (1)

„Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui” (2 Corinteni 3:18)

     Schimbarea are loc în urma unei crize. Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov, care înseamnă „Înșelătorul”, în Israel – care înseamnă „Cel ce luptă cu Dumnezeu”… și Domnul a făcut lucrul acesta într-un moment crucial. Dându-și seama că trebuie să meargă acasă și să se confrunte cu mânia fratelui său Esau, pe care-l înșelase, pe Iacov l-a cuprins disperarea. În noaptea aceea, el s-a luptat cu un înger al Domnului. Schimbarea din viața lui nu s-a produs rapid sau ușor, pentru că ni se spune că s-a luptat până în zorii zilei. Deodată, însă, lui Iacov i-a trecut prin minte că se luptă cu Dumnezeu, și că este o luptă pe care nu are cum s-o câștige. Tot astfel, Dumnezeu te va lăsa să te lupți cu o problemă pe care n-o poți rezolva, pentru a-ți atrage atenția. El te va aduce până în punctul în care trebuie să recunoști: „Nu pot face față acestei situații. Este prea grea pentru mine. Am nevoie de Dumnezeu!” Dacă treci printr-o situație asemănătoare astăzi, înseamnă că ești pe calea schimbării. Dacă îi ceri lui Dumnezeu să-ți ușureze situația dezastruoasă în care te găsești, lucrul acesta nu se va întâmpla. „Ca vulturul care îşi scutură cuibul… Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său…” (Deuteronom 32:11-12). Mama vultur nu le dă mâncare puilor ei pentru a-i convinge să părăsească cuibul și să învețe să zboare. Îți imaginezi ce gândesc ei? „Mama mea îmi face asta!” Dumnezeu îți va face și ție la fel. El va îngădui momente dificile pentru a-ți atrage atenția. El știe că nu te vei schimba până când teama ta de schimbare nu este depășită de durerea prin care treci. Concluzie: „Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Proverbe 20:1-14

Vinul, care în Cuvânt reprezintă comuniunea cu bucuriile lumii, duce la batjocură (v. 1; citiţi Isaia 28:7,14).

Multe persoane nu ezită să-şi proclame propria bunătate (v. 6) sau moralitate (v. 9; comp. cu 1 Ioan 1:8-10), dar prin aceasta ei dovedesc că nu-şi cunosc deloc inima firească. Numai omul cel nou (numit în v. 7: cel drept) poate să placă lui Dumnezeu, umblând în credincioşie şi integritate. Să apropiem versetul 10 de Deuteronom 25:13-16: Să nu ai în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare şi una mică, să ai o greutate plină şi dreaptă. În practică, aceasta ar putea corespunde, de exemplu, la a nu judeca cu indulgenţă propriile greşeli, iar cu asprime pe ale altuia.

Acum ne aflăm în faţa versetului 11. Oricât de tânăr ar fi un creştin, el este chemat să se facă cunoscut ca ceea ce este. Nu atât prin cuvinte, cât mai ales prin purtarea lui: aceasta trebuie să fie deopotrivă curată şi dreaptă, înlăturând orice atitudine agitată şi nesănătoasă, precum şi orice formă de înşelătorie! O asemenea purtare va fi remarcată, pentru că va contrasta cu comportamentul îndoielnic sau necinstit al multor colegi.

Domnul să ne ajute pe toţi să-I fim martori curajoşi, luând ca model credincioşia pe care numai El a împlinito în mod perfect (v. 6b)!


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: