Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 15, 2018”

15 Martie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Prin descoperire mi-a fost făcută cunoscut taina.
Efeseni 3.3

Cele patru revelații date lui Pavel – Taina

Apostolului Pavel i-a fost dată o revelație pe care el o numește „taina” în versetul de mai sus, „taina lui Hristos”, în versetul 4 din același capitol, și taina care este „Hristos și Adunarea” (Efeseni 5.32). Taina a fost revelată și altor apostoli ai Noului Testament (versetul 5), însă, într-un fel cu totul particular, Pavel a fost administratorul și comunicatorul ei către sfinți.

O taină în Scriptură este ceva care a fost ascuns în vremurile trecute, dar care acum este descoperit. Pe scurt, taina despre care Pavel vorbește aici este faptul că cei credincioși dintre iudei și dintre națiuni au devenit acum un singur trup. Cei care au crezut în Hristos dintre iudei și dintre națiuni au devenit un singur om nou, lucru care nu a mai existat niciodată înainte de moartea și de învierea Lui (Efeseni 2.14-16). Adunarea este unită prin Duhul cu Capul ei din cer și este plinătatea sau completarea lui Hristos (Efeseni 1.22,23; 1 Corinteni 12.12,13,27). Pavel spune că această taină nu a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în veacurile trecute. Sfinții din Vechiul Testament nu au știut nimic despre această taină. O Adunare compusă din credincioși dintre iudei și dintre națiuni, uniți între ei într-un singur trup și uniți cu un Hristos înălțat a fost ceva necunoscut în timpurile Vechiului Testament (Efeseni 3.5,9). Nici Isaia, nici Ieremia și nici vreun alt profet nu au avut nici cea mai mică idee despre un astfel de lucru.

Aceste adevăruri au implicații practice pentru noi, cei credincioși. Dacă formăm Trupul lui Hristos în lume, atunci nu trebuie să fim în niciun fel o entitate politică. Dacă Adunarea și-ar fi înțeles așa cum trebuie locul și poziția în cadrul planului lui Dumnezeu, ar fi evitat multe greșeli întristătoare. Umblăm noi într-un așa fel încât să arătăm această legătură cu Capul nostru înviat din cer? De asemenea, dacă am înțelege bine că nu suntem doar o grupare de persoane mântuite în mod individual, ci că formăm un organism viu în această lume, cât de mult s-ar schimba mărturia noastră colectivă!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …căci numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor.”
1 Împărați 8.39

Nunta împărătească

Capitolul 22 din Evanghelia după Matei descrie într-o parabolă privilegiul de intrare în cer. Acolo Dumnezeu este prezentat ca Împărat, care vrea să facă nuntă fiului său. Servitorii invită, iar la final casa este plină. Apoi vine împăratul pentru a saluta oaspeții. Dar un oaspete iese în evidență…

18 noiembrie 1995, biserica palatului din Hilleröd: prințul Joachim de Danemarca și prințesa Alexandra sunt cununați. În mijlocul multor oaspeți invitați se află francezul Claude Khazizian. Exteriorul îngrijit al pensionarului și apartenența permanentă de un grup de nobili invitați oficial au fost suficiente, ca să treacă toate controalele fără documente scrise. El nu a bătut la ochi nici când a dat mâna cu perechea de miri.

 …dar Dumnezeu nu Se lasă înșelat. El recunoaște pe cel care nu este potrivit pentru prezența Sa și îl va arunca odată în întunericul de afară.

Pe oameni poți să-i înșeli, pe Dumnezeu, nu. Poate te numești creștin și treci astfel foarte bine prin viață. Dar este suficient aceasta în fața lui Dumnezeu, care vede inima ta? Dacă nu ai încă o legătură de viață cu Isus Hristos și nu te întorci cu adevărat la Dumnezeu, El va trebui să te trimită în locul unde va fi veșnic plânsul și scrâșnirea dinților.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU LĂSA LOC INVIDIEI!

„Domnul este partea mea de moştenire” (Psalmul 16:5)

     Ai lăsat cumva invidia să se cuibărească în viața ta? Eviți cumva anumite persoane, sau le porți pică din cauza reușitei de care au parte? Biblia spune: „pizma este putrezirea oaselor” (Proverbe 14:30), iar o altă traducere parafrazează după cum urmează: „Invidia este precum cancerul pentru oase.” Dacă îți dai seama că mereu critici o anumită persoană sau te uiți cu jind la ceea ce are, citește aceste cuvinte și gândește-te la ele cu atenție și într-o atitudine de rugăciune: „Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde… Mă veţi ruga, şi vă voi asculta…” (Ieremia 29:11-12). Invidia Îi comunică de fapt lui Dumnezeu următoarele: „Ai greșit făcându-mă așa cum sunt! Vreau să fiu ca X ori ca Y… vreau să am și eu ce are Z!” Nu, Dumnezeu are o chemare unică și un destin unic pentru tine! Așadar, decât să lași loc invidiei, las-o să te motiveze să devii cel mai bun „tu”  – persoana intenționată de Dumnezeu. Dacă te lupți cu invidia, iată o rețetă din Cuvântul lui Dumnezeu pe care s-o urmezi în fiecare zi: „Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu. O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţ, o frumoasă moşie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte şi trupul mi se odihneşte în linişte.” (Psalmul 16:5-9) Așa că, nu lăsa invidia să se cuibărească în viața ta!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Proverbe 23:15-35

Odată ajuns adult, mai trebuie tânărul să ţină cont de sfatul părinţilor? Cu siguranţă, da! (conform cu v. 22). Aceasta face parte din cinstirea care li se datorează şi căreia vârsta sau majoratul nu-i schimbă nimic. Este o bucurie pentru părinţii creştini să vadă la copiii lor, când au crescut, roadele educaţiei pe care le-au dat-o (v. 15, 16, 24: şi ce contur prinde acest verset 24, dacă-l aplicăm la bucuria Tatălui de a găsi în Fiul Preaiubit pe Cel Drept şi Sfânt prin excelenţă: Matei 3:17). Dincolo de toate însă şi înaintea părinţilor noştri, Domnul are drepturi asupra noastră. Fiul Meu, dăMi inima ta, spune El fiecăruia (v. 26). „Nu-ţi cer mai întâi o parte din resursele sau din timpul tău, ci afecţiunile tale. Restul va veni după aceea. DânduMi inima ta în întregime spune Isus nu faci decât să-Mi dai ce-Mi aparţine, pentru că este salariul Meu, dobândit atât de scump în ceasurile de la cruce.” Macedonenii menţionaţi de Pavel în 2 Corinteni 8 se dăduseră pe ei înşişi Domnului.

Sfârşitul capitolului descrie inconştienţa tragică a celui abrutizat de alcool. Biruit de vin (Isaia 28:1b), incapabil să reziste ispitelor cărnii (v. 33), el se ruinează sub toate aspectele (v. 21).

Drag prieten, tu ce vei face cu inima ta?


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: