Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 14, 2018”

14 Martie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și are un nume scris pe haina și pe coapsa Lui: „Împărat al împăraților și Domn al domnilor”.
Apocalipsa 19.16

Ceea ce citim în Apocalipsa 19 ne prezintă momentul când Cel care este Împăratul împăraților și Domnul domnilor Se întoarce, ca Fiu al Omului, pentru a-Și revendica drepturile. Apoi va fi instaurată Împărăția care nu va avea sfârșit. Nu a existat niciodată vreun împărat care, mai devreme sau mai târziu, să nu-și fi pierdut coroana și nu a existat niciodată vreo împărăție care să nu fi fost în cele din urmă ruinată. Dumnezeu însă va prezenta un Împărat care nu-Și va pierde niciodată coroana și o Împărăție care nu va fi niciodată înlocuită de o alta.

Împărăția se va întinde de la un capăt al lumii la celălalt, iar Împăratul nu-Și va pierde coroana, nici nu-I va fi luată de vreun uzurpator sau de moarte. Totuși va veni un moment când, la sfârșitul celor o mie de ani binecuvântați în care va fi cârmuit în mod perfect (Apocalipsa 20.4), Hristos va preda coroana de bunăvoie, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți pentru toată veșnicia. Istoria primului om a fost aceasta: el a căutat să se înalțe, să ajungă la nivelul lui Dumnezeu, însă a căzut pradă lui Satan și a fost umilit. Istoria celui de-al doilea Om este aceasta: după ce Își va fi revendicat orice drept ca Fiu al Omului și după ce va supune pe orice vrăjmaș, va renunța la tot, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți (1 Corinteni 15.28).

Nu trebuie să confundăm venirea Domnului Isus Hristos, pentru a-i răpi pe sfinții cerești, cu arătarea Lui, când va veni împreună cu oștile cerești. Ceea ce noi, creștinii, așteptăm este venirea Domnului Isus pentru noi. Vom fi răpiți de El și vom merge împreună cu El în casa Tatălui. Apoi vom veni împreună cu El, când El Se va întoarce în putere și în glorie.

W T P Wolston

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna!”
Isaia 28.15

Minciuna ca adăpost

Un tată îl prinse pe fiul său cu o minciună și îi făcu morală:

Să spui, dragul tatii, întotdeauna numai adevărul. Minciuna este un mare păcat. Ferește-te de ea ca de foc…

Nu trecu mult timp și cineva strigă:

Acasă ești, măi Gheorghe? Atunci tatăl îi zise fiului:

Du-te afară că vine Nicolae să ne ceară carul… Spune-i că nu-s acasă!…

Câte minciuni se spun în astfel de situații, ca omul să scape de situații neplăcute! Cât de mult se minte, fără ca oamenii să-și mai facă probleme! Unii spun că minciuna este o scuză. Dar la Dumnezeu nu există minciuni scuzabile. Fiecare minciună este păcat, pe care Dumnezeu îl pedepsește. Aceasta dă greutate problemei. Va veni ziua, în care fiecare om va trebui să apară în fața sfințeniei șia dreptății lui Dumnezeu pentru a fi judecat după cuvintele și faptele sale. Atunci, oamenii vor recunoaște ce este păcatul în fața lui Dumnezeu, dar și cât de des au condus pe alții la minciună, ca acest tată pe fiul său. Numai cine își recunoaște starea de vinovăție și Îl primește pe Isus Hristos ca Mântuitor, va scăpa de judecată.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STRIGAȚI DE PE ACOPERIȘURILE CASELOR!

„Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul” (Psalmul 107:2)

     Indiferent cât de jos ai căzut, Dumnezeu îți va da încă o șansă. Iona nu L-a ascultat pe Dumnezeu și a petrecut trei zile în pântecele unei balene, apoi a fost regurgitat pe uscat. Biblia spune: „Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona…” (Iona 3:1) Păcatele regelui David ar fi fost materiale pentru prima pagină a tabloidelor. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a ridicat și David a scris: „M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut şi s-au încrezut în Domnul.” (Psalmul 40:2-3). Când Dumnezeu te ridică, nu contează cine luptă împotriva ta. Când te ridică El, nimeni nu te poate doborî! Dacă Dumnezeu te-a răscumpărat, strigă de bucurie! Nimeni în locul tău nu poate relata istoria ta. Nimeni altcineva nu știe ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Nimeni altcineva nu știe cât de departe ai ajuns. Nimeni altcineva nu știe prin ce ai trecut. Doar tu știi! Tu știi că numai prin harul lui Dumnezeu ai supraviețuit. Așa că nu-l lăsa pe diavol să-ți fure mărturia. Poate ți-a luat mai mult decât oricui altcuiva, dar Dumnezeu ți-a oferit victoria. Diavolului i-ar plăcea să te reducă la tăcere. De ce? Pentru că atunci când le spui altora ce a făcut Dumnezeu pentru tine, o nouă persoană va fi eliberată. Biblia spune: „Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului…” Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este: „Spune tuturor în gura mare ce ți-a făcut ție Domnul!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Proverbe 23:1-14

Versetele 1-6 ne pun în gardă cu privire la pofte. Este la fel de periculos să doreşti mâncărurile celor mari din această lume cât este de periculos să le doreşti pe cele ale omului care are ochi rău (v. 6; Psalmul 141:4b). Ajungem astfel să fim legaţi de aceia a căror favoare o căutăm. Pâinea lor este înşelătoare. Profitul obţinut pe moment devine mai târziu sursa multor mizerii. Grijile sunt inevitabile când urmărim bunurile pământeşti. Iscusinţă aşa numesc oamenii strădania lor de a dobândi cu trudă. Îşi imaginează că-şi asigură astfel viitorul lor şi al copiilor lor. Este însă un calcul greşit! Aceste bogăţii sunt trecătoare; în adevăr îşi fac aripi (v. 5; comp. cu Iacov 5:2); de aceea Înţelepciunea îl îndeamnă pe ucenic să sfârşească cu propria lui iscusinţă (v. 4). Adevărata iscusinţă nu constă în a dobândi bogăţii, ci în a le folosi pentru altul pe cele ale Stăpânului nostru (Luca 16:8).

Versetul 13 ne aduce aminte de neglijenţa lui David în educarea propriilor copii (1 Împăraţi 1:6). O pedeapsă corporală nu aduce moartea. Dimpotrivă, a nu recurge niciodată la ea poate avea urmări fatale (2 Samuel 18:33). A ne elibera sufletul din locuinţa morţilor: ce miză decisivă, în adevăr! Să punem şi noi la inimă această învăţătură! (v. 12; comp. cu cap. 22:15).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: