Mana Zilnica

Mana Zilnica

31 Martie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Și pieirea lui Ahazia a fost de la Dumnezeu, întrucât a venit la Ioram.

2 Cronici 22.7


Lecții din viața lui Ahazia (3) – Nevoia de a avea mintea înnoită

De la cine a primit Ahazia sfatul de a se duce la Ioram? De la casa lui Ahab (2 Cronici 22.5), nu de la Dumnezeu. Și care a fost rezultatul? Pieirea lui!

În lumea în care trăim există o mulțime de influențe rele. De fapt, apostolul Ioan ne spune că „lumea întreagă zace în cel rău” (1 Ioan 5.19). Acest lucru are consecințe practice: dacă nu sunt atent, lumea îmi va influența gândurile, afecțiunile și acțiunile. Avem însă nevoie să fim nu doar atenți, ci și să luăm inițiativa în a combate aceste capcane și influențe rele. Dar cum putem face acest lucru? Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă punctul de pornire în Romani 12.2: „Nu vă conformați veacului acestuia, ci fiți transformați, prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită”. Trebuie să ne înnoim continuu mințile, adică felul de gândire. Suntem deja influențați, fără să ne dăm seama, de ceea ce ne înconjoară și de cultura în care trăim. Doar prin înnoirea minții putem discerne, pe de-o parte ceea ce este rău, iar pe de altă parte ceea ce este bine, plăcut și desăvârșit în ce privește voia lui Dumnezeu.

Care sunt mijloacele prin care mintea poate fi înnoită? Ele sunt foarte simple, însă absolut necesare. Primul este citirea Cuvântului lui Dumnezeu și preocuparea permanentă cu el (1 Timotei 4.13,15). Al doilea este timpul petrecut în rugăciune în prezența lui Dumnezeu (Coloseni 4.2); un astfel de timp ne va influența întreaga atitudine față de tot ceea ce ne înconjoară. Al treilea mijloc este părtășia cu copiii lui Dumnezeu, nu doar pentru activitățile sociale, ci mai ales pentru citirea Cuvântului și pentru rugăciune, pentru a ne încuraja și ajuta unii pe alții (Evrei 10.24,25).

Avem tendința să neglijăm lucrurile simple, de aceea să luăm seama astăzi și să facem ceea ce trebuie pentru înnoirea minților noastre!

A. Leclerc


SĂMÂNȚA BUNĂ

Poruncește celor bogați în veacul de acum să nu se îngâmfe și să nu-și pună încrederea în nesiguranța bogățiilor, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belșug, ca să ne bucurăm de ele; să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici.

1 Timotei 6.17,18


John Pierpont Morgan

Antreprenorul american John Pierpont Morgan (1837-1913) a fost considerat cel mai influent bancher al timpului său. El înființase o bancă și dobândise o avere uriașă, în principal prin preluarea și renovarea liniilor de cale ferată degradate. Se știa despre el că refuza orice fel de afacere speculativă.

Când Morgan a murit, pe 31 martie 1913, a lăsat un testament având 37 de articole. Acesta a fost tipărit integral, trei săptămâni mai târziu, în „New York Times”. Cel mai important dintre ele este articolul 1, în care scrisese: „Îmi predau sufletul în mâinile Mântuitorului meu, cu deplina siguranță că Acela care m-a mântuit și m-a spălat în sângele Său prețios mă va prezenta fără pată în fața tronului Tatălui meu ceresc. Și îi rog insistent pe copiii mei să țină și să apere, în toate situațiile și cu orice preț, învățătura divină că există ispășire deplină pentru păcat prin sângele și jertfa lui Isus Hristos și numai prin acestea”.

Morgan își pusese speranța nu „în nesiguranța bogățiilor”, ci în Dumnezeu și în moartea de ispășire a Fiului Său.

„Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos” (1 Petru 1.18,19).

Citirea Bibliei: Ieremia 12.1-17 · Luca 22.31-38


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NU TE ÎNGRIJORA! – Fundația S.E.E.R. România

„Uitați-vă la păsările cerului… Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte.” (Matei 6:26)


Domnul Isus ne spune: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:26-33).

Dacă ai nevoie și de alte promisiuni biblice pe care să te bazezi, iată-le: „Temeţi-vă de Domnul voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!” (Psalmul 34:9). „Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuieşte în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul, şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate! Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.” (Psalmul 112:1-7).

Dumnezeu a menționat aceste promisiuni în Cuvântul Său ca să le putem citi ori de câte ori dorim, și citindu-le, să ne ridicăm deasupra îngrijorării și să ne trăim viața cu bucurie și încredere. Amin?!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Proverbe 31:10-31


Acest admirabil portret al femeii virtuoase ne arată cum Înţelepciunea (însăşi viaţa lui Hristos) poate şi trebuie să fie pusă în practică în toate detaliile vieţii de zi cu zi şi de familie. Tinere creştine, fie ca Domnul să vă dea dorinţa de a-I fi Lui plăcute, asemănându-vă cu această femeie curajoasă, cinstită, cutezătoare! Ce anume o caracterizează? ~ ea este activă, veselă, energică, miloasă, înţeleaptă, binevoitoare. Câmpul ei de lucru este casa (citiţi Tit 2.4,5); podoaba ei: puterea şi demnitatea (v. 17, 25; comp. cu 1 Petru 3.3); scopul ei: săşi onoreze soţul, obiectul fericitului ei devotament (v. 23), şi să aducă roade pentru el (v. 16); secretul ei ~ acesta ne este dezvăluit abia în versetul 30: ea se teme de Domnul. Cu adevărat, o soţie atât de înzestrată, „cine poate găsi?”. O soţie înţeleaptă vine de la Domnul, răspunde capitolul 19.14.

Tot astfel şi voi, tinerilor, nu vă încredeţi întro judecată făcută în pripă, nici întruna după aparenţe! „Farmecul este înşelător” şi a înşelat pe mulţi. Gingăşia trecătoare a unui chip este departe de a fi întotdeauna o reflectare a adevăratelor calităţi creştine. Şi nu uitaţi, la încheierea acestei cărţi, de îndemnul din capitolul 4.23: „Păzeşteţi inima mai mult decât tot ce se păzeşte”. Pentru că ea aparţine în primul rând Domnului!

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: