Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 22, 2023”

22 Martie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Să ieșim la El, afară din tabără, purtând ocara Lui.

Evrei 13.13


Afară din tabără

Este minunat, într-adevăr, să intrăm în Locul Preasfânt, însă noi nu suntem nici tot timpul adunați laolaltă, nici singuri întotdeauna acasă. Noi trebuie să fim și pe stradă, iar acolo nu este Locul Preasfânt. Trăim aici, pe pământ, în pustie, și acesta nu este Locul Preasfânt. Se ridică întrebarea: dorim noi să fim cu El numai în cer, nu și aici pe pământ? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există numai un loc unde putem fi cu El, acolo unde trupul jertfelor pentru păcat erau arse, în afara taberei, în pustie.

Credeți că în această lume există vreun loc plin de onoare? Credeți oare că a fost crucea de pe Golgota un astfel de loc plin de onoare? Să reflectăm puțin la timpul când Domnul atârna acolo și a murit. Dacă cineva ar fi spus în acel moment: «Eu nu mai vreau să rămân în Ierusalim. Părăsesc templul; vreau să fiu cu El, cu Mântuitorul meu…», și s-ar fi așezat sub cruce, aceasta ar fi însemnat că s-ar fi făcut una cu El, cu Cel care a fost lepădat de întreaga lume, disprețuit și urât, și că ar fi lăsat în urmă tot ceea ce lumea onora, tot ceea ce era plăcere pentru lume.

Prin botez, noi am mărturisit: «Vrem să fim una cu Hristos cel mort. Vrem să stăm sub crucea pe care El atârnă; vrem să fim alături de Acela care a murit și care a fost omorât de către lume. Noi nu dorim să fim în Ierusalim. Vrem să fim acolo, în mormânt, unde este El, ca semn al disprețului, ca semn al Aceluia la care lumea nu se mai gândește». Când cineva este înmormântat, când stă într-un mormânt, atunci, pentru lume, el nu mai este prezent. Aceasta am mărturisit prin botez. Este însă așa și în realitate? Vrem noi oare ca, după ce am văzut lucrarea Domnului Isus, să fim în acest loc cu El, acolo unde El a înfăptuit minunata lucrare, la cruce, centrul urii, al lepădării și al disprețului acestei lumi?

H. L. Heijkoop


SĂMÂNȚA BUNĂ

Credincios este Cel care a făcut făgăduința.

Evrei 10.23


Dumnezeu respectă ceea ce promite

Dacă ești în căutare după pacea interioară: „Oricine cere primește; cine caută găsește; și celui care bate, i se va deschide” (Luca 11.10).

Dacă ești copleșit de povara grea a vinei: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate” (1 Ioan 1.9).

Dacă ești apăsat de îngrijorări: „Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4.6,7).

Dacă ești bolnav: „Dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după planul Său” (Romani 8.28).

Dacă îți cauți în rugăciune calea pe care să mergi: „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi; te voi sfătui cu ochiul asupra ta” (Psalmul 32.8).

Dacă trebuie să treci prin valea umbrei morții: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11.25).

Dacă te temi de pericole: „Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac” (Psalmul 121.7,8).

Citirea Bibliei: Ieremia 3.1-25 · Luca 20.1-8


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ROSTEȘTE CUVINTE CARE ZIDESC! – Fundația S.E.E.R. România

„Eşti legat prin făgăduinţa gurii tale…” (Proverbele 6:2)


Stormie Omartian, autoarea seriei de succes „Puterea Rugăciunii” spunea: „La începutul umblării mele cu Domnul, spuneam multe lucruri negative: „Sunt o persoană ratată”, „Sunt o urâtă”, „Nimic nu-mi merge bine”, „Nimănui nu-i pasă de mine” ș.a.m.d. Apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a vorbit inimii mele: „Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii…” (Proverbele 18:21). Iar eu rosteam cuvinte de moarte, nu de viață! Aveam oricum complexe cu problemele mele de vorbire. Le-am avut din copilărie și am fost tachinată de colegi în toată perioada școlii. Când am fost suficient de matură ca să-mi permit ajutor profesionist, am lucrat cu un logoped. Am exersat zi de zi, an de an pentru a dobândi o oarecare îmbunătățire. Îmi pierdeam în continuare vocea la jumătatea oricărui discurs. „Nu voi fi niciodată în stare să vorbesc cum trebuie!” am strigat la un moment dat… Dar după ce am rostit aceste cuvinte, Domnul mi-a spus: „Tu aduci moarte peste situația ta, pentru că nu spui adevărul! Nu spune ce gândești sau ce pare a fi adevărat, rostește ce știi că este adevărul din Cuvântul Meu… pentru că „limba gângavilor va vorbi iute şi desluşit” (Isaia 32:4) și „Eu pun cuvintele Mele în gura ta…” (Isaia 51:16)”. La scurt timp după aceea, când am fost rugată să vorbesc la o întâlnire de femei, i-am dat lui Dumnezeu temerile și nemulțumirile mele, am rostit adevărul Său și nu am mai dat glas părerilor mele negative. Vorbirea mea a mers atât de bine, încât mi s-a deschis o ușă pentru lucrarea în public.

Biblia ne spune: „Eşti legat prin făgăduinţa gurii tale…” (Proverbele 6:2). Aici sunt incluse și vorbele pe care ți le spui ție însuți. Șterge cuvintele de deznădejde, de îndoială și de negativism din vocabularul tău. Pot părea inofensive, dar ele îți afectează trupul și sufletul. Spune cuvinte care să reflecte desăvârșirea pe care ți-o dorești!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Proverbe 27:1-13


A ne lăuda cu ziua de mâine (v. 1) înseamnă a dispune de ea ca şi cum near aparţine: facem proiecte ferme, convenim angajamente la termen, încheiem garanţii pentru altul (v. 13). Să recitim ce ne spune Iacov în această privinţă (Iacov 4.1316). Pe de altă parte, acest verset 1 se adresează întrun mod cu totul special acelora care amână pentru mai târziu chestiunea mântuirii lor. 2 Corinteni 6.2 le repetă cu stăruinţă: „Iată, acum este ziua mântuirii!”.

Este plăcut să putem conta pe un prieten. Sfaturile sale afectuoase vin din inima sa şi o înveselesc pe a noastră (v. 9). Prietenul adevărat nu este însă acela care ne va spune întotdeauna cuvinte amabile; dimpotrivă, el va şti săşi asume riscul de a ne adresa o mustrare, chiar dacă orgoliul nostru va trebui să fie rănit (v. 5, 6). Astfel este Isus, Prietenul credincios. El ne iubeşte prea mult pentru a ne menaja. Chirurgii sunt deseori nevoiţi să facă tăieturi mari pentru a ajunge la organele din interior şi pentru a extirpa răul. Tot aşa este şi în sens spiritual: „Bătăile care rănesc curăţă răul, şi loviturile, cămările sufletului” (cap. 20.30). Să acceptăm fără cârtire aceste răniri necesare, recunoscând în ele mâna blândă şi sigură a Prietenului nostru suprem!

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: