Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 12, 2023”

12 Martie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Inima mea clocotește de un cuvânt bun; spun ce am compus despre Împăratul. Limba mea este pana unui scriitor iscusit. Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor; harul este turnat pe buzele Tale: de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pentru totdeauna.

Psalmul 45.1,2


Psalmistul nu repetă aici lucruri pe care le auzise, ci inima sa clocotea, iar sufletul i se desfăta contemplându-L pe Împărat. Acum vorbește despre ceea ce el însuși compusese cu privire la Împărat. Limba lui era cu adevărat ca pana unui scriitor priceput. El nu se trudea în încercarea de a compune ceva, ci mai degrabă inima sa dădea pe dinafară, iar cuvintele sale curgeau, gândindu-se la Împăratul.

Bineînțeles că acest Împărat era Mesia lui Israel, a Cărui venire era așteptată de orice iudeu evlavios. El este Cel care va domni cu dreptate și cu o glorie măreață.

Cu cât mai multe motive avem noi astăzi pentru a adora Persoana Sa binecuvântată! Pentru noi, El este mai mult decât un Împărat – este Domnul nostru, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, Fiul Omului, Mântuitorul nostru scump! El a împlinit o răscumpărare eternă pentru noi, printr-o jertfă fără seamăn, care a implicat o suferință nespusă și care a arătat perfect dragostea infinită a Tatălui. Cu cât este El mai frumos decât toți fiii oamenilor! Am văzut acest lucru și l-am cunoscut în istoria sublimă a vieții și a morții Sale, într-un fel în care psalmistul nu l-a văzut niciodată. Harul este turnat pe buzele Lui și este turnat, de asemenea, peste noi, ca rezultat al jertfei Sale binecuvântate. Dumnezeu L-a binecuvântat pentru totdeauna, răsplătindu-L prin faptul că L-a înălțat și L-a așezat la dreapta Sa. Cu siguranță că există toate motivele ca inimile noastre să clocotească de recunoștință față de El. Inima Lui se bucură cu siguranță să audă cuvintele noastre de laudă, oricât de simple ar fi ele.

L. M. Grant


SĂMÂNȚA BUNĂ

El [Isus] … i-a vindecat pe toți cei care erau bolnavi, ca să se împlinească ce fusese spus prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre”.

Matei 8.16,17


Putere în brațul Domnului și compasiune în inima Lui

Când Domnul Isus Își făcea slujba în mijlocul poporului Israel, la fiecare pas întâlnea urmările păcatului – veneau la El mulțimi de oameni bolnavi și suferinzi, iar El îi vindeca pe toți!

Niciodată însă nu Și-a folosit puterea pentru vindecare fără ca inima Lui să nu simtă suferința provocată de boală. Citatul din Isaia ne arată că El simțea durerea celor suferinzi și purta necazul urmărilor păcatului.

Au adus la El un surd care nu putea vorbi bine. Mântuitorul „a suspinat”, pentru că simțea întreaga nenorocire prin care trecea acel om; apoi l-a vindecat cu un cuvânt (Marcu 7.32-35).

La mormântul lui Lazăr, Isus le-a dovedit surorilor compasiunea Lui prin lacrimile pe care le-a vărsat. El simțea profund durerea pe care moartea a adus-o în acea familie. Puțin mai târziu, El a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” (Ioan 11.43); și mortul a înviat și a ieșit din mormânt.

El a purtat suferințele oamenilor în timpul vieții Lui! Aceasta face referire la urmările păcatului, cum sunt boala și neputința trupească. Dar la cruce, în cele trei ore de întuneric, El a purtat păcatele noastre în trupul Său (1 Petru 2.24). Acolo, El a suferit în locul nostru și pentru noi pedeapsa divină pentru tot răul pe care l-am făcut.

Citirea Bibliei: Exod 37.17-29 · Luca 17.11-19


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CHEIA RUGĂCIUNILOR ASCULTATE (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.” (1 Ioan 5:14)


Vorbim despre principii biblice cu rol-cheie în ce privește rugăciunea; după credință, cunoașterea voii lui Dumnezeu. Apostolul Ioan scrie: „Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.” (1 Ioan 5:14-15). Una dintre cele mai sigure modalități de a ști că te rogi după voia lui Dumnezeu este să te rogi în acord cu Scriptura.

Folosește versete din Biblie pentru a susține ceea ce spui în rugăciune. Spune: „Doamne, ai promis lucrul acesta în Cuvântul Tău, și eu cred că Tu Îți ții făgăduințele!” Uneori sunt lucruri pentru care vrei să te rogi, dar nu ești sigur dacă sunt după voia lui Dumnezeu, pentru tine, potrivit Scripturii. În acest caz, trebuie să te rogi lui Dumnezeu să ți le dea dacă sunt după voia Lui – și să te ajute să fii mulțumit cu decizia Sa. Sfântul Augustin s-a rugat: „Dă-mi putere Doamne să fac voia Ta ca și cum ar fi voia mea…”

D.L. Moody a spus-o astfel: „Adu cererile tale înaintea lui Dumnezeu și apoi spune: facă-se voia Ta, nu voia mea! Cea mai dulce lecție pe care am învățat-o în școala lui Dumnezeu a fost să-L las pe Domnul să aleagă în locul meu!” Poate va trebui să aștepți, pentru că momentul ales de Dumnezeu face parte din voia Sa. Ai răbdare: se va întâmpla! Poate nu vezi încă, dar dacă Dumnezeu a promis, înseamnă că e pe cale să se întâmple! Și nu uita: dacă nu-ți dă ce ai cerut, îți va da ceva mai bun – dacă umbli prin credință și păstrezi o atitudine bună!


 

e>

Navigare în articole