Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “martie 11, 2023”

11 Martie 2023

DOMNUL ESTE APROAPE

Este un singur Dumnezeu și un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Hristos Isus.

1 Timotei 2.5


Îmi doresc harul de a-mi găsi plăcerea în expresia folosită de Duhul Sfânt și de a vorbi despre „Omul Hristos Isus”. „Omul” care este înviat este declarat a fi pârga învierii pentru noi (1 Corinteni 15.20). „Omul” care este înălțat este marea asigurare pentru noi că interesele noastre sunt, în orice moment, înaintea lui Dumnezeu în ceruri (1 Timotei 2.5). „Omul” care Se va întoarce din ceruri în curând va fi siguranța și bucuria împărăției viitoare (Psalmul 8). Taina „Omului” – ascultător, mort, înviat, înălțat și reîntors – susține astfel, putem spune așa, întregul plan al lui Dumnezeu. Însă trebuie ținută înaintea ochilor sufletului Persoana în indivizibilitatea ei (care nu poate fi divizat). «Lucrarea completă și desăvârșită a lui Hristos în fiecare act al slujbei Sale, în tot ceea ce El a făcut, în tot ceea ce a suferit, în tot ceea ce continuă să facă, constituie actul și lucrarea întregii Lui persoane.» Da, într-adevăr, întreaga Lui persoană a fost pe cruce, ca și în orice alt loc. Persoana a fost jertfa, și în această Persoană era Fiul, „peste toate, Dumnezeu binecuvântat în veci”. El este Cel care „Și-a dat duhul”, deși a murit sub judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului și deși a fost răstignit și omorât prin mâinile oamenilor nelegiuiți. Iar aceasta este o îndurare infinită.

A fost El Însuși, preaiubiților, de la început și până la sfârșit. A străbătut El Însuși calea tainică, și a străbătut-o singur și fără ajutor. Nimeni altul nu putea fi acolo decât El, „Dumnezeu arătat în trup”. Fiul a devenit Mielul pentru altarul de pe acest pământ, iar apoi Mielul care a fost înjunghiat S-a înălțat la locul slavei, mai presus de toate cerurile. Persoana este cea care dă eficacitatea tuturor acestor lucruri. Slujbele n-ar fi nimic, durerile n-ar fi nimic; moartea, învierea și înălțarea, toate n-ar reprezenta nimic (în caz că le-am putea concepe astfel), dacă Isus n-ar fi fost Cel care este. Persoana Lui este „Stânca”; de aceea „lucrarea Sa este desăvârșită” (Deuteronom 32.4). Aceasta este taina tainelor. Însă El nu este prezentat ca noi să discutăm despre El, ci să-L înțelegem, să credem în El, să ne încredem în El, să-L iubim și să ne închinăm Lui.

J. G. Bellett


SĂMÂNȚA BUNĂ

Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și sunt viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred.

Ioan 6.63,64


Mesajul din coșul de hârtii

De fiecare dată când Cristian și Ana o vizitau pe vecina lor, îi dăruiau și o broșură de evanghelizare. Imediat ce ei plecau, aceasta însă ajungea în coșul de hârtii. Nimeni din casa ei nu voia să știe nimic despre Dumnezeu.

Dar femeia care făcea curățenie în fiecare săptămână în acea casă a descoperit broșurile în coșul de hârtii, le-a luat și le-a citit. Dumnezeu i-a atins inima și ea a primit cuvântul adevărului. Femeia a crezut în harul salvator al lui Dumnezeu și și-a predat viața Mântuitorului Isus Hristos. Astfel, evanghelia a ajuns printr-un ocol la această femeie și a salvat-o de la pierzarea veșnică.

Dumnezeu îi invită pe toți oamenii: „Priviți la Mine și veți fi mântuiți” (Isaia 45.22), pentru că Isus Hristos a murit pentru toți. Sunt mulți care resping invitația Lui și puțini care o acceptă. Astfel, omenirea se împarte în două grupe: unii nu cred în Dumnezeu și merg cu povara vinei lor în pierzarea veșnică, iar alții cred în Domnul Isus, au iertarea păcatelor lor și se află pe drumul către cer.

Dumnezeu spune în Isaia 55.11: „Tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face ce Îmi este plăcut și va împlini lucrul pentru care l-am trimis”. Să împrăștiem cu sârguință și mai departe sămânța Cuvântului lui Dumnezeu și să credem că Dumnezeu o va face să rodească!

„Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va reuși, aceasta sau aceea sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune” (Eclesiastul 11.6).

Citirea Bibliei: Exod 36.35-37.16 · Luca 17.1-10

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CHEIA RUGĂCIUNILOR ASCULTATE (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)


Așa cum o cheie potrivită poate să deschidă o ușă, la fel există anumite principii biblice care au un rol-cheie pentru rugăciune. În următoarele câteva zile, vom medita la câteva astfel de chei.

Prima dintre ele este credința. Biblia spune: „Fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Dumnezeu nu răspunde neapărat nevoilor tale. Privește în jurul tău, și vei vedea că toți au nevoi neîmplinite. Așadar, la ce răspunde Dumnezeu? La credința ta!

Satan, însă, va încerca să-ți umple mintea cu îndoieli. Și atunci, trebuie să-ți cercetezi inima și să vezi ce spune ea. Poți crede Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, chiar dacă mintea ta îl pune la îndoială. Așa că bazează-te pe ceea ce este în inima ta, și nu pe ce ai în mintea ta! Uneori îndoiala apare când îți este distrasă atenția.

Când ești distras de la promisiunile lui Dumnezeu, începi să te îndoiești. Și când te concentrezi tot mai mult asupra problemelor tale, credința ta începe să se clatine. În acele momente, tu trebuie să te focalizezi din nou, ca un laser, pe promisiunile lui Dumnezeu – și să privești doar cu coada ochiului la problemele tale. Nu încerca să le negi, dar nu le acorda atenția pe care nu le-o datorezi.

Biblia spune: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.” (Iacov 1:5-8)

Așadar, rămâi ancorat în Cuvântul lui Dumnezeu, și nu te abate de la el când împrejurările încep să se schimbe!


 

e>

Navigare în articole