Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 27, 2021”

27 Ianuarie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, negăsind nicio vină de moarte în El, i-au cerut lui Pilat ca El să fie omorât … Dar Dumnezeu L-a înviat dintre morți.

Fapte 13.28-30


Există anumite expresii în Scriptură care, deși simple, au un mare impact asupra cititorului. Una dintre ele este aceasta: „dar Dumnezeu”.

Fapte 13 arată cum Domnul Isus a fost condamnat de conducătorii religioși ai poporului, cum a primit sentința morții din partea guvernatorului roman și cum, în cele din urmă, a fost răstignit de către soldați. Speranțele tuturor celor care s-au încrezut în El păreau să fi fost îngropate în mormântul în care trupul Lui a fost pus. Vine apoi o schimbare totală a acestei triste relatări: „Dar Dumnezeu L-a înviat dintre morți”. Acest lucru a transformat crucea dintr-o tragedie într-un triumf, iar pe ucenici, din fugari plini de teamă, în martori îndrăzneți. Creștinii din toate veacurile au putut cânta cu bucurie: „El a înviat!”.

Efeseni 2 descrie natura umană controlată de Satan, guvernată de pofte și aflată sub mânia lui Dumnezeu. Istoria omului împreună cu experiența personală confirmă adevărul acestei descrieri. O schimbare radicală are însă loc atunci când cineva Îl primește pe Hristos: „Dar Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru dragostea Lui mare cu care ne-a iubit, … ne-a adus la viață împreună cu Hristos”. Prin El am primit eliberare de robia lui Satan, de poftele cărnii și de condamnare.

La sfârșitul vieții, apostolul Pavel, întemnițat pentru credința lui, s-a văzut părăsit de cei împreună-lucrători cu el și a trebuit să stea singur înaintea judecătorilor săi ostili. Ce l-a păzit să nu fie cuprins de descurajare și de amărăciune? Citim aici: „Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit” (2 Timotei 4.17). Acesta este paradoxul creștinismului. Umblăm în mijlocul problemelor și nevoilor, dar Dumnezeu schimbă întreaga noastră perspectivă asupra situației.

G. W. Steidl

 

SĂMÂNȚA BUNĂ

Doresc Eu moartea celui rău? zice Stăpânul Domnul. Nu doresc Eu mai degrabă ca El să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? … Căci Eu nu doresc moartea celui care moare, zice Stăpânul Domnul. Întoarceți-vă deci și veți trăi.

Ezechiel 18.23,32Regele Henric al VIII-lea, salvat în ultimul moment

După o lungă suferință, la sfârșitul lunii ianuarie 1547, medicii regelui Henric al VIII-lea au ajuns la concluzia că acesta era pe moarte. Deși credeau că regele trebuie să știe în ce stare se află, niciunul nu era dispus să riște să-l înștiințeze. Misiunea a căzut asupra unuia numit Master Denny, care i-a spus curajos regelui că este pe moarte și l-a îndemnat să se pregătească primindu-L pe Hristos ca Mântuitor. Regele a ascultat de Denny, a reflectat asupra propriilor păcate pe care le regreta și a conchis: „Îndurarea lui Hristos poate să-mi ierte toate păcatele, chiar dacă acestea ar fi mai rele decât sunt”. Denny l-a întrebat dacă ar dori să vorbească cu cineva. Henric a răspuns că ar dori să-l vadă pe dr. Cranmer, dar, când acesta a sosit, regele nu mai putea vorbi; a putut doar să-și întindă mâna și să-i apuce mâna lui Cranmer. Acesta l-a îndemnat pe rege să-și pună nădejdea în Mântuitorul Isus Hristos și să apeleze la îndurarea Sa, iar Henric i-a apăsat mâna în semn că face acest lucru; apoi a murit.

Regele a avut parte de același har ca și tâlharul de pe cruce. Este foarte important ca în astfel de situații să avem curajul de a spune adevărul pe față. Iar pentru fiecare este cel mai important ca, în momentul când auzim chemarea Mântuitorului, să răspundem la ea, pentru că orice amânare poate fi un veșnic prea târziu.

Nu aștepta până te afli în fața morții, ca abia atunci să vii cu păcatele tale la Domnul Isus! S-ar putea să nu ai parte de acest timp și să treci în veșnicie neîmpăcat cu Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Numeri 15.22-41 · Matei 10.32-42

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ATACURILE DIAVOLULUI (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Am voit… să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.” (1 Tesaloniceni 2:18)


Apostolul le scria dragilor lui tesaloniceni: „odată, şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.” Să reținem cuvintele „odată și chiar de două ori.” Când ai o misiune de la Dumnezeu, Satan te va ataca în mod repetat și va încerca să te împiedice s-o împlinești. Să remarcăm și să învățăm trei lucruri astăzi:

1) Atacurile sale dau dovadă că el crede că ești capabil să-ți atingi scopul. De aceea când ești căzut, el dorește să rămâi acolo. El știe că dacă te ridici iarăși, vei fi mai puternic și mai eficient ca niciodată.

2) El va ataca și va încerca mereu să oprească nașterea a ceva semnificativ în viața ta; poate fi o lucrare, cum a fost cu Domnul Isus când a fost ispitit în pustie. Poate fi nașterea „copilului destinului” tău, cum a fost nașterea lui Moise, care a dus la uciderea nou-născuților, băieți, din Egipt.

3) Satan îi poate folosi pe cei care îți sunt cei mai apropiați ca pe o ușă spre inima ta. Domnul Isus ne-a avertizat: „omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.” (Matei 10:36).

Așadar, ce ar trebui să faci tu? Să te rogi pentru ei. Mijlocirea ta este deseori singura acoperire pe care o au, așa că, roagă-te zilnic lui Dumnezeu pentru har și milă de sus peste ei. Și mai presus de toate, nu uita niciodată că atitudinea ta este mai importantă decât împotrivirea pe care o experimentezi. Atacurile trec, dar atitudinea ta, dacă e acră și demoralizatoare, poate da lăstari de amărăciune care vor otrăvi fiecare zi a viitorului tău (vezi Evrei 12:15). Influența ta în Împărăția lui Dumnezeu determină intensitatea atacului pe care îl lansează dușmanul împotriva ta. Așa că, nu demobiliza – continuă-ți curajos slujirea!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Iov 28:1-28


Iov înţelesese un lucru foarte important: din această încercare, prin care Dumnezeu îl făcea să treacă, credinţa lui va ieşi precum aurul din creuzetul aurarului (23.10). Dar ceea ce nu ia el în seamă este zgura care trebuia îndepărtată înainte de aceasta: „Negreşit, … este un loc unde se curăţă aurul (v. 1; vezi, de asemenea, Zaharia 13.9 şi Maleahi 3.3). Şi acest loc este creuzetul încercării! Domnul, ca Meşter aurar înţelept, cunoaşte şi intensitatea şi durata acestui foc necesar pentru aŞi curăţi argintul şi aurul Său, adică pe scumpii Săi răscumpăraţi. ŤGiuvaergiulť desăvârşit ştie câte lovituri dureroase de daltă trebuie aplicate înainte ca onixul, şi safirele, şi rubinele şi topazurile Sale să strălucească în toată splendoarea lor.

Omul este capabil să execute lucrări remarcabile: baraje, tunele, autostrăzi etc. Extrage din pământ tot felul de produse rare şi de mare preţ (v. 911). Dar este un lucru de care nu se preocupă câtuşi de puţin săl caute: înţelepciunea. Totuşi, ea este mai de preţ decât perlele (v. 18) sau decât rubinele, declară cartea Proverbe (3.15; 8.11), carte care ne vorbeşte atât de mult despre această Înţelepciune divină. Comparaţi, de asemenea, importanta definiţie din v. 28 cu Proverbe 9.10 şi cu Psalmul 111.10.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: