Mana Zilnica

Mana Zilnica

2 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor evanghelia; M-a trimis să vestesc captivilor eliberare și orbilor vedere, să pun pe cei zdrobiți în libertate, să vestesc anul plăcut al Domnului.

Luca 4.18,19Luca prezintă o frumoasă imagine a Domnului Isus ca Fiu al Omului, însă El era cu mult mai mult decât atât, așa cum tot Luca ne spune: „Sfântul care Se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1.35). Domnul Isus a devenit Fiul Omului, însă a rămas ceea ce El dintotdeauna a fost: Fiul lui Dumnezeu.

Este un mare privilegiu să urmărim umblarea Domnului Isus și să contemplăm astfel un Om, un Om perfect și smerit, care nu S-a gândit niciodată la Sine Însuși și care a căutat întotdeauna binecuvântarea celor aflați în nevoie. Nimeni înainte nu putuse învia morții, nici să redea vederea orbilor sau sănătate celor bolnavi, nici să proclame săracilor evanghelia. Ce fel de Om era acesta? Isus mergea din loc în loc făcând bine, însă era tratat cu dispreț. Cei ai Săi – poporul iudeu – nu L-au primit, iar lumea nu L-a cunoscut (Ioan 1.10,11). Nimic însă nu L-a dat înapoi de la scopul inimii Sale de a face voia lui Dumnezeu, care-L trimisese, și de a împlini lucrarea pe care Tatăl I-o dăduse s-o facă.

După ce Domnul a dat pe față starea inimii oamenilor, El a descoperit inima lui Dumnezeu și Își continuă și astăzi lucrarea de har față de toți cei care Îl primesc. Pentru noi, ai căror ochi au fost deschiși, El este Exemplul suprem. Fie ca toți să-L urmăm! Trăsătura unui adevărat ucenic al lui Isus Hristos este să fii atașat cu toată inima de El, de Cel care ne-a iubit și care S-a dat pe Sine Însuși pentru noi.

Astăzi, invitația de a-L primi este încă prezentată tuturor, iar El dorește un răspuns din acele inimi care au fost atinse de Duhul Sfânt. Domnul Isus este temelia sigură pe care viața noastră trebuie zidită. Doar astfel putem sta neclintiți în mijlocul furtunilor care se abat asupra noastră.

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Învață-ne să ne numărăm zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă!

Psalmul 90.12Bătrânul orologiu

Într-un ungher al camerei se află bătrânul orologiu, având mai mult de o sută de ani. Limba lui se duce și se-ntoarce neobosită: Tic-Tac, mișcător și solemn în același timp.

Mișcător, pentru că vorbește de generații trecute, care și ele l-au auzit.

Solemn, pentru că ne spune că timpul se scurge neînduplecat. Tic-Tac, Tic-Tac!…

Faptul că ne aflăm la început de an înseamnă că un alt an s-a încheiat. Prieteni, să ascultăm limbajul bătrânului orologiu! El ne îndeamnă să luăm aminte la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6.2). Vom lăsa să treacă „clipa potrivită” (Ieremia 46.17)?

Cea mai importantă decizie îți stă înainte: referitoare la viața veșnică sau la condamnarea veșnică! Așadar, decizia cu privire la unde îți vei petrece tu veșnicia se ia aici și acum. Nu mai târziu! Nu după moarte! Nici la o așa-numită „judecată de apoi”, despre care se aude vorbindu-se uneori! Tu ai doar pentru ziua de astăzi promisiunea mântuirii. Pentru tine, orologiul lui Dumnezeu indică „Acum” și „Astăzi”. Este ceasul să ne trezim din somn! Noaptea este foarte înaintată!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CERE-I LUI DUMNEZEU UN VIS (2) – ANULNOU – Fundația SEER

„Iosif a mai visat un alt vis” (Geneza 37:9)


Dacă ți-ai împlinit deja un vis pe care ți l-a dat Dumnezeu, roagă-te pentru un altul – unul și mai mare! Biblia spune: „Iosif a mai visat un alt vis.” Și al doilea vis a fost mai mare decât primul. În primul vis, el a văzut snopi de grâu stând pe pământ și plecându-se înaintea lui, dar în al doilea vis, el a văzut stelele de pe cer plecându-se înaintea sa. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți încredințeze un vis mai mare, și să te ajute să țintești mai sus. Dar ai grijă: înainte ca Dumnezeu să-ți dea un alt vis, El se va uita să vadă ce faci cu cel pe care ți l-a dat. „Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe?… Aceștia șapte sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul.” (Zaharia 4:10).

Finalurile importante au de obicei începuturi timide. „Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.” (1 Petru 5:5-6).

Dacă visul tău este să prosperi pe plan financiar, lucrul acesta este în armonie cu promisiunile lui Dumnezeu? (vezi Deuteronomul 8:18; Isaia 48:17; 2 Corinteni 9:8; 3 Ioan v. 2). Există trei condiții biblice pe care trebuie să le îndeplinești, pentru ca visul tău se se concretizeze:

1) Trebuie să fii dispus să-L onorezi pe Dumnezeu cu venitul tău prezent (vezi Maleahi 3:8-10).

2) Trebuie să fii dispus să împarți cu alții ceea ce ai, și să împlinești nevoile altora (vezi Proverbele 11:25).

3) Trebuie să practici disciplina financiară, în loc să risipești ceea ce ți-a dat Dumnezeu prin cumpărături necugetate și impulsuri de moment (vezi Proverbele 21:20).

Când îndeplinești condițiile Sale, Dumnezeu promite că te va binecuvânta și va împlini visul pe care ți l-ai propus, sau pe care El ți l-a dat!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 1:16-26


Abia începută, această carte a Judecătorilor ne pune în faţă un declin, pe cât de trist, pe atât de rapid. Care este motivul? În esenţă, uitarea prezenţei Domnului. Ghilgal nu mai este locul judecării de sine, nici locul unde se găseşte Îngerul Domnului (2.1). Care este consecinţa?  O mare teamă de puterea oamenilor! Carele lor de fier devin un subiect de groază (Prov. 29.25). Pare să existe aici o asemănare cu zilele lui Iosua. Luarea Luzului ne aminteşte de luarea Ierihonului. Dar aceasta nu este o chestiune de credinţă nici din partea fiilor lui Iosif, nici din partea omului care le-a arătat intrarea în cetate. Rahav a fost cruţată datorită credinţei ei. Este cu totul diferit cazul trădătorului din Luz care, în loc să trăiască acolo cu poporul, pleacă şi îşi ridică o cetate în altă parte. O victorie care nu este rod al încrederii în Dumnezeu nu va dura niciodată.

Declinul este general, dar, individual, fiecare seminţie este caracterizată de măsura în care tolerează sau se supune, cu mai multă sau mai puţină putere de rezistenţă, prezenţei vrăjmaşilor în teritoriul ei. Tot aşa în Adunare, delăsarea colectivă este un rezultat al delăsării individuale. Fiecare credincios are răspunderea lui personală. Ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi: „Care este răspunderea mea? Cum mi-a fost mărturia din ziua în care m-am întors la Dumnezeu?”

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: