Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 9, 2020”

9 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

„Întoarceți-vă, fii răzvrătiți, Eu vă voi vindeca necredințele voastre.” „Iată-ne, noi venim la Tine, pentru că Tu ești Domnul Dumnezeul nostru.”
„Dacă te vei întoarce, Israele”, zice Domnul, „întoarce-te la Mine”.

Ieremia 3.22; 4.1Întoarcerea celui care s-a îndepărtat (2)

Iubit credincios, ai căzut? Ai greșit? Te-ai îndepărtat? Ai pierdut dulcele simțământ al favorii divine și fericita conștiență a acceptării înaintea lui Dumnezeu? Dacă da, atunci ce este de făcut? Răspunsul este simplu: Întoarce-te! Iată ce le spune Dumnezeu tuturor celor care s-au îndepărtat. Întoarce-te cu o mărturisire deplină, cu judecată de sine și cu încredere neclintită în dragostea nețărmurită și neschimbătoare a inimii lui Hristos! Să nu rămâi nicidecum departe, în întunericul necredinței tale! Nu măsura inima lui Hristos cu gândurile tale! Lasă-L pe El să-ți spună ce este în inima Lui pentru tine!

Ai păcătuit, ai greșit, te-ai îndepărtat, iar acum se prea poate să-ți fie teamă sau rușine să-ți îndrepți ochii către Cel pe care L-ai întristat și dezonorat. De asemenea, Satan îți sugerează cele mai negre gânduri, căci el face toate eforturile să te țină la o rece distanță de scumpul Mântuitor care te iubește cu o dragoste eternă.

Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți ațintești privirea asupra sângelui, mijlocirii și inimii lui Isus, pentru a dobândi un răspuns triumfător la toate sugestiile teribile ale vrăjmașului și la toate raționamentele necredinței din inima ta. Nu lăsa deci să treacă nici măcar un ceas fără să cauți să rezolvi problema dintre sufletul tău și Hristos. Adu-ți aminte că dragostea Lui este tare ca moartea și, de asemenea, că El Însuși spune: „Întoarce-te la Mine!”. Hristos, și numai El, este centrul și circumferința tuturor lucrurilor de care sufletul nostru este legat. Și, în cele din urmă, adu-ți aminte că Lui Îi place să te încrezi în El!

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu duhul înfrânt.

Psalmul 34.19Îmi arată direcția pentru viața mea

„Ar trebui să citiți cartea aceasta”, i-a spus o studentă japoneză unei femei în timp ce îi înmâna în pragul casei o broșură. Studenta știa despre această femeie văduvă, rămasă cu trei copii mici, că își căutase alinare și în templul Shinto, și la un preot budist, și într-un lung pelerinaj – dar toate degeaba. Pentru necazul ei nu găsise nicio consolare, nicio ușurare, niciun ajutor.

„Eu însămi am citit-o”, a spus studenta. „Cartea conține o istorie surprinzătoare. Relatează despre un Om care le vine în ajutor acelora care se simt părăsiți. M-am gândit că ar putea să vă facă bine.”

Văduva a luat cartea. Era Evanghelia după Luca. Mai târziu a spus:

„Am citit cartea din scoarță-n scoarță, pe nerăsuflate. În sfârșit am înțeles, pentru că această carte mi-a arătat direcția pentru viața mea, direcție pe care am căutat-o așa de mult timp. Atunci am vrut să aflu dacă în împrejurimi locuiau creștini, dar nu am găsit. Într-o zi însă am auzit că într-un oraș vecin un om vorbea despre Isus Hristos. L-am rugat să vină și în satul meu. Când a venit, și alții au fost atinși de vestea evangheliei și s-a format o mică comunitate. Citind Evanghelia, au venit la credința în Isus Hristos. – Isus mi-a dat bucurie și pace în viață. El este Salvatorul meu, El este Dumnezeul meu”.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREDĂ-TE LUI DUMNEZEU (5) – Fundația SEER

„Facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu!” (Marcu 14:36)


  Întrucât predarea este strâns legată de voința noastră, deseori ea vine cu un preț. Poate simți că ești devotat lui Dumnezeu și cu toate acestea, când vine momentul să treci la fapte, descoperi că predarea ta este numai la suprafață.

Anticipând lucrul acesta, Domnul Isus a identificat domeniul specific în care era nevoie de predare în viața cuiva. Femeii prinse în preacurvie, El i-a spus: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.” (Ioan 8:11). Asta înseamnă că trebuie să predai pornirile tale carnale și dorințele tale lui Dumnezeu.

De multe ori, predarea se referă la bani, deoarece banii au legătură cu încrederea și controlul. Unui om bogat care voia să-L urmeze, Isus i-a zis: „du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci” (Marcu 10:21). Dar omul nu a fost dispus să facă lucrul acesta.

Câteodată predarea presupune mărturisirea unei invidii, a unei atitudini, a unui obicei sau a unui păcat. Când stai cu un prieten de nădejde, Dumnezeu te poate atenționa că trebuie să vorbești despre un domeniu cu care te-ai luptat sau în care ai dat greș. Nu fi surprins dacă răspunsul imediat va fi: „Nu se poate!”

Alteori, poate ești cu o persoană și simți nevoia să o confrunți într-o anumită privință, și lucrul acesta te face să te simți stingher… Și atunci se pune întrebarea: Te vei preda, chiar dacă predarea înseamnă să faci ceva care te incomodează? Dacă ar fi ceva ușor, nu ar mai fi predare!

Exemplul suprem de predare este Hristos când S-a rugat în grădina Ghetsimani: „Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42). A fost cea mai grea rugăciune pe care a rostit-o vreodată, dar și cea care L-a propulsat spre destinul Său!

În mod uimitor, rugăciunea care aduce puterea lui Dumnezeu este rugăciunea de predare!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 5 :12-31


Dacă imnul lui Barac şi al Deborei Îi atribuie pe drept Domnului onoarea victoriei, fiecare seminţie implicată în ea trebuie să-şi primească lauda sau dezaprobarea pe care o merită. Unele seminţii au luat parte activ la lupte. De exemplu, Zabulon şi Neftali şi-au riscat vieţile (v. 18; comp. cu Rom. 16.4; Filipeni 2.30). Alte seminţii, din contră, nu s-au angajat, din cauza laşităţii sau a leneviei. Dintre acestea făceau parte şi cele două seminţii şi jumătate: Ruben, în ciuda unor „mari hotărâri ale inimii“
şi a ezitărilor sale, a rămas cu turmele care-i mai fuseseră piatră de poticnire, determinându-L să-şi aleagă moştenirea dincolo de Iordan; la fel Galaad (Gad şi Manase; v. 17). Dan şi Aşer, reţinuţi de comerţ şi de afaceri, nu şiau părăsit nici corăbiile, nici porturile.

Domnul nu Se poate folosi nici de oamenii nehotărâţi (corăbiile), nici de cei prea ocupaţi (porturile). Mai devreme sau mai târziu ni se oferă ocazia să arătăm ce are prioritate în viaţa noastră. Sunt acestea interesele poporului lui Dumnezeu, bunăstarea adunării? Sau, mai degrabă, ne asemănăm cu aceia despre care ap. Pavel putea  spune cu tristeţe că ei „caută cele ale lor, nu cele ale lui Isus Hristos“? (Fil. 2.21).

Comparând v. 12 din acest cap. cu Ps. 68.18, citat în Ef. 4.8, Îl vedem pe Hristos Învingătorul eliberându-i pe prizonierii lui Satan şi înălţându-Se apoi la cer în triumf.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: