Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 26, 2020”

26 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

După ce prin Sine Însuși a făcut curățirea de păcate, S-a așezat la dreapta Măririi în cele înalte.

Evrei 1.3Cele două părți ale versetului de mai sus constituie cheia întregii Epistole către Evrei – mai întâi curățirea de păcate, apoi șederea Preotului la dreapta Măririi în cele înalte. Aceste două importante adevăruri sunt într-un contrast total cu sistemul levitic, în care păcatele nu erau niciodată îndepărtate, iar Aaron și fiii săi nu puteau niciodată să șadă. Prin urmare, epistola dezvoltă aceste două linii ale adevărului, arătând diferența dintre Aaron și Hristos și dintre jertfele repetitive și ineficiente de tauri și de țapi și jertfa unică a lui Hristos.

Avem cel de-al doilea adevăr în capitolul 8: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un astfel de mare preot care S-a așezat la dreapta tronului Măreției, în ceruri” (versetul 1). În capitolul 10, cele două adevăruri sunt puse împreună: „Și, într-adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi, slujind și aducând deseori aceleași jertfe care niciodată nu pot înlătura păcatele, dar El, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, de acum așteptând până când vrăjmașii Lui vor fi puși ca așternut al picioarelor Lui. Pentru că, printr-o singură jertfă, i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei sfințiți” (versetele 11-14).

Cât de măreț este acest Om care a împlinit lucrarea de îndepărtare a păcatului, după care S-a așezat la dreapta lui Dumnezeu! A împlinit această lucrare pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea noastră eternă.

Prin urmare, câtă siguranță și încredere ne oferă aceste cuvinte: „Acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, pentru desființarea păcatului prin jertfa Sa … Așa și Hristosul, după ce S-a adus o singură dată jertfă, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru mântuirea celor care Îl așteaptă” (Evrei 9.26,28)!

R. A. Barnett

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cât este ziuă, trebuie să împlinesc lucrările Celui care M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” Ioan 9.4Lucrările Domnului

Orice lucrare are în spatele ei un creator, un executant. Lucrările pe care I le-a dăruit Tatăl ceresc Domnului Isus Hristos ca să le facă au dat o mărturie puternică despre El cu privire la faptul că Tatăl este, într-adevăr, Cel care L-a trimis. În Evanghelia după Ioan avem relatarea mișcătoare a intrării Domnului în slujba Sa publică, în această lume plină de păcat și de durere. Domnul Însuși a putut afirma: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor evanghelia; M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită …”. Când Îl privim pe Domnul Isus Hristos trecând prin această vale a umbrei morții, în căutarea inimilor frânte, Îl întâlnim vindecând inima zdrobită a unui păcătos, ștergând lacrimile unei văduve sau ale unui orfan cu inima îndurerată. Ce har să întâlnești un astfel de Mântuitor!

Apostolul Petru putea spune despre Mântuitorul, la sfârșitul lucrării Sale, că El a fost „Om adeverit de Dumnezeu … prin lucrări pline de putere și minuni și semne, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El”. Minunile și lucrările Domnului au fost unice, deosebindu-se de oricare alte lucrări. Hristos avea puterea în Sine Însuși de a face aceste lucrări deosebite. Preocuparea cu lucrările Domnului este o mare binecuvântare pentru sufletele noastre. El a făcut multe lucrări care nu au fost scrise. Dar tot ce s-a scris este suficient, pentru ca noi să credem că Isus este Hristosul și, crezând în El, să avem viața veșnică. Pentru întărirea credinței noastre, să ne ocupăm cu lucrările Domnului!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CARE ÎȚI SUNT SCOPURILE? – Fundația SEER

„Aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă…” (Filipeni 3:13-14)

 Într-o zi, Wendell Holmes, judecător la Curtea Supremă de Justiție, și-a pierdut biletul de tren. În timp ce-l căuta vădit iritat, controlorul i-a zis: „Nu-i nimic, Înălțimea voastră, ni-l veți trimite prin poștă. Vă cunoaștem și avem încredere în dumneavoastră.” Holmes a răspuns: „Nu mă îngrijorează atât că nu găsesc biletul, ci că pe el scria unde trebuie să cobor!”

Când ai scopuri, știi încotro mergi în viață. Jumătate dintre oamenii din jurul tău nu au nicio idee unde se duc. Alți 40% vor merge în orice direcție sunt duși. Restul de 10% știu unde vor să meargă – dar mai puțin de jumătate dintre aceștia sunt pregătiți să plătească prețul pentru a ajunge acolo. Ceea ce L-a ajutat pe Domnul Isus să îndure rușinea crucii a fost viziunea Învierii și a Bisericii, acea Biserică a Lui care avea să schimbe lumea (Evrei 12:2). Moise a abandonat confortul de la palatul lui Faraon pentru că și-a imaginat Țara Promisă (Evrei 11:24-27).

Proprietarul unui magazin, pe nume J.C. Penney a spus: „Dați-mi un vânzător care are un scop și vă voi da o persoană care va face istorie. Pe de altă parte, dați-mi o persoană fără scopuri, și vă voi da un vânzător.”

Adevărul este că în timp ce lucrezi la scopurile tale, acestea te transformă. Iar răsplata pe care o primești atunci când le atingi nu este nici pe departe la fel de importantă ca ceea ce devii în alergarea ta spre ele. Așadar, tu ai scopuri? Sunt ele suficient de clare ca să le poți scrie, sunt ele suficient de scurte ca să încapă într-un paragraf, suficient de puternice ca să te ajute să perseverezi și suficient de valoroase încât să te facă să plătești prețul?

Dacă este așa, vei ajunge să le vezi împlinindu-se!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 14:14-20; 15:1-8


În loc să-l obosească sau să-l slăbească, victoriile celui credincios îi oferă hrană şi dulceaţă spirituală. Aceasta semnifică mierea găsită în trupul leului! Dar este un secret pe care lumea nu-l poate înţelege, pentru că ea îşi găseşte propriile bucurii mai degrabă în ospeţe (v. 10). Pentru omul neîntors la Dumnezeu, acolo se află un mister: Cum poate un credincios să-şi găsească plăcerile şi hrana pentru suflet într-un loc în care el însuşi nu vede decât teroare şi moarte (puterea lui Satan desfiinţată prin moartea lui Hristos − Evrei 2.14)? Samson îşi expune ghicitoarea sa filistenilor şi aceştia, fără trădarea soţiei sale, n-ar fi putut să-i dezlege secretul. Mai târziu, socrul său nuşi ţine cuvântul dat (15.2). Lumea este întotdeauna înşelătoare, întotdeauna ne dezamăgeşte. Dacă ajungem, asemenea lui Samson, să ne punem încrederea în ea sau să ne amestecăm în plăcerile ei, vom cunoaşte amare decepţii.

Dumnezeu Îşi păzeşte slujitorul, păstrându-l departe de acest mariaj cu o filisteancă. Dar şi toată neliniştea şi suferinţa pe care le-a atras asupra sa ar fi fost evitate, dacă şi-ar fi ascultat părinţii; şi Dumnezeu nu l-ar fi lipsit de ai furniza o alt㠄ocazie împotriva filistenilor“ (14.4).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: