Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 4, 2020”

5 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Fratele meu Ionatan! Foarte plăcut îmi erai; minunată a fost iubirea ta pentru mine.

2 Samuel 1.26David a fost poet, iar când preaiubitul său prieten a căzut răpus de săgețile filistenilor, și-a alinat durerea scriind această frumoasă elegie. Adevărata prietenie dorește să păstreze amintirea celor plecați dintre noi. Păstrăm crâmpeie de aducere-aminte de cei iubiți pe care i-am pierdut, fiindcă nu vrem ca numele lor să fie șterse din memoria oamenilor. Ei bine, noi toți care Îl iubim pe Hristos trebuie să-L păstrăm mereu în memorie. Dacă putem vorbi despre numele Său, să nu ne închidem gura! Inimile noastre să intoneze cele mai frumoase melodii în onoarea Sa! Fie ca cei care ne iubesc să știe că Îl iubim pe Domnul mai mult ca pe oricine! Să spunem împreună cu psalmistul: „Inima mea clocotește de un cuvânt bun” (Psalmul 45.1).

Ce putem face pentru a păstra amintirea lui Hristos înaintea fiilor oamenilor? Uneori îl întreb pe câte un credincios: «Dacă Îl iubești pe Domnul Isus, cum se face că nu ești niciodată la cina Lui?». Cel mai bun fel de a-I păstra amintirea este cel pe care El Însuși l-a ales. Cum vă scuzați voi, cei care-L iubiți pe Hristos și care niciodată n-ați participat la această comemorare a dragostei Sale? Aceasta a fost ultima Sa dorință înainte de a muri. Și totuși voi spuneți că-L iubiți – și nu doresc să vă contrazic în această privință – însă niciodată nu dați ascultare chemării Lui de a mânca din pâine și de a bea din paharul de vin, care sunt simbolurile trupului și sângelui Său vărsat…

David a cântat despre Ionatan, deși nu i-a fost poruncit să facă aceasta. Ce să spunem despre unii care Îl iubesc pe Hristos mai mult decât l-a iubit David pe Ionatan și care totuși niciodată nu-Și aduc aminte de El în felul în care El a dorit, ci neglijează cina Sa?

C. H. Spurgeon

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și Israel a zis lui Iosif: „Frații tăi pasc turma la Sihem. Vino, căci vreau să te trimit la ei”.

Geneza 37.13Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său

Istoria lui Iosif este o imagine a ceea ce s-a petrecut în urmă cu aproximativ două mii de ani pe acest pământ:

Iacov l-a trimis pe fiul său Iosif la frații săi, ca să vadă cum le merge și să-i aducă vești. – În Galateni 4.4 citim: „Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege”. Isus Hristos a venit, ca Trimisul Tatălui, în lume și la poporul Israel. El S-a preocupat de binele oamenilor și le-a descoperit dragostea lui Dumnezeu.

Iosif a fost dispus să împlinească dorința tatălui său și a răspuns: „Iată-mă, sunt gata!” – Când a devenit Om, Fiul lui Dumnezeu a spus: „Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10.7). El a fost gata să împlinească tot ce I-a spus Tatăl. El nu S-a abătut niciodată de la calea ascultării, deși aceasta I-a adus mari suferințe.

Frații lui Iosif l-au urât. Când l-au văzut venind, s-au sfătuit să-l omoare. – Și în cazul Domnului Isus a fost la fel. A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Respingerea lor s-a transformat în ură de moarte: „Dar fariseii, ieșind afară, s-au sfătuit împotriva Lui, cum să-L facă să piară” (Matei 12.14).

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREDĂ-TE LUI DUMNEZEU (1) – Fundația SEER

„Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.” (Galateni 2:20)


Jean Calvin a definit predarea în termenii următori: „A nu mai avea nici-o altă voință, nici-o altă înțelepciune și a-L urma pe Domnul oriunde te conduce.” Pentru a face asta, va trebui să ne confruntăm cu cea mai mare frică: cine ne va conduce viața? E destul de comod să-L ai pe Isus pe locul din dreapta ta atunci când ai nevoie de slujirea Sa: „Doamne, am o problemă de sănătate și am nevoie de ajutorul Tău. La serviciu, este foarte dificil și aș vrea să nu fie așa. Sunt neliniștit și vreau ca Tu să-mi dai pace în inimă. Mă simt trist și aș vrea să am un strop de speranță. Sunt la un pas de moarte și vreau să fiu sigur că ajung în ceruri.”

Dar când trebuie să ne dăm la o parte de la volan și să-L lăsăm pe Domnul Isus să conducă, nu mai suntem așa de siguri, pentru că asta înseamnă că nu mai suntem noi în control.

De exemplu, dacă El conduce, nu mai avem acces liber la portmoneul nostru. Nu putem spune: „Voi dărui… cândva, când mă voi simți generos!… Și oricum îmi rezerv dreptul de a păstra cât doresc.” Banii sunt ai Domnului!

Când Îl lăsăm pe Domnul Isus să conducă, nu mai avem comanda asupra eului nostru. Nu mai avem dreptul să ne satisfacem ambiția egoistă. Acum viața noastră îi aparține Lui.

Nu mai avem comanda asupra gurii noastre. Nu mai avem dreptul să bârfim, să măgulim, să lingușim, să condamnăm, să mințim, să blestemăm, să ne mâniem, să înșelăm, să intimidăm, să manipulăm, să exagerăm, să ocolim adevărul. Acum nu mai este gura noastră – este gura Sa!

Așadar: L-ai invitat pe Domnul Isus să stea lângă tine în timp ce tu conduci?! Sau El este cel care conduce?

Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: predă-te lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 3:1-11


În această carte a Judecătorilor vom vedea constant reproducându-se acelaşi ciclu. Poporul începe prin
a-L abandona pe Domnul. Atunci El îi foloseşte pe vrăjmaşii lor pentru a le trezi conştiinţa. În cele din urmă, Israel strigă către Dumnezeu care, plin de îndurare, îl scapă dându-i un judecător (vezi şi Psalmul 107.6, 13, 19, 28).

Ciclul acesta, vai, se repetă prea adesea în viaţa fiecăruia dintre noi. Când, uitându-L pe Domnul, intrăm sub influenţa lumii, El Se foloseşte uneori de ostilitatea acesteia pentru a ne trezi. Versetul 2 ne aminteşte de felul în care Dumnezeu ne păstrează într-o stare de alertă şi ne exersează pentru luptă. El permite existenţa vrăjmaşilor tocmai cu scopul acesta.

Pregătirea militară include în mod necesar exerciţii şi manevre fără de care un soldat n-ar fi capabil să lupte când s-ar ivi situaţia.

„Luptă-te lupta cea bună a credinţei este un îndemn permanent pentru credincios (1 Timotei 6.12). Şi aceasta, deoarece credinţa are o dublă certitudine: cea dintâi, că lumea este un vrăjmaş; cea de-a doua: că lumea este un vrăjmaş învins.

Eu am învins lumea, sunt ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos adresate alor Săi înainte de cruce. Pe acestea trebuie să le luăm în stăpânire prin credinţă, pentru ca să câştigăm victoria asupra lumii (Ioan 16.33;  1 Ioan 5.4, 5).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: