Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 17, 2020”

17 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Lucrul bun încredințat ție păstrează-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi.

1 Timotei 1.14În Vechiul Testament, lucrarea Duhului Sfânt a fost, în mare parte, de a-i înzestra cu putere pe diferiți oameni, ca instrumente în vederea împlinirii anumitor lucrări. Prin urmare, citim că El a venit peste astfel de oameni, precum Otniel, Ghedeon, Iefta, Samson, David, Azaria, Zaharia etc.

În contrast cu aceasta, Domnul Isus spune în Ioan 14.17, cu privire la Duhul Sfânt: „El va fi în voi”. Iar Pavel scrie credincioșilor din Corint despre „Duhul Sfânt care este în voi” (1 Corinteni 6.19). În altă parte vorbește despre „Duhul Sfânt care locuiește în voi” (Romani 8.11) și despre „Duhul Sfânt care locuiește în noi” (2 Timotei 1.14).

Importanța deosebirii dintre cuvintele „peste” și „în” este mai mare decât ne-am închipui. Ca să folosim o ilustrație, gândiți-vă la diferența dintre o corabie cu pânză și un vapor. Corabia este dependentă, pentru înaintarea ei, de o putere care vine asupra ei din afară. Când vântul îi umflă pânzele, ea înaintează ușor și cu rapiditate. De cealaltă parte, vaporul este dus de o putere interioară, putere care nu este intermitentă, ci constantă. Vântul poate sufla împotrivă, valurile pot fi oricât de mari, dar vaporul își va croi drum înainte, fiindcă puterea care îl face să înainteze este înăuntrul lui.

În zilele dinaintea venirii lui Hristos, cei credincioși erau ca niște corăbii. Astăzi, ei sunt ca niște vapoare. Înaintarea noastră este dependentă de o putere interioară; și nu numai înaintarea, ci și bucuria, slujirea și mărturia noastră – toate depind de Duhul Sfânt, care locuiește și rămâne în noi. Fără El și fără lucrarea Lui de har în sufletele noastre nu poate exista cunoaștere adevărată a lui Dumnezeu, nici înțelegere a lucrurilor Lui mărețe.

H. P. Barker

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Pentru cei răi nu este pace”, zice Dumnezeul meu.

Isaia 57.21Cum să ajungi un mizerabil

Cineva a scris un articol intitulat „Cum să ajungi un mizerabil”. Spunea, între altele: „Gândește-te mereu la tine. Vorbește despre tine. Caută mereu să afli opinia altora despre tine. Ascultă cu lăcomie ce ar putea spune cei din jurul tău despre tine. Așteaptă să fii apreciat. Fii invidios. Nu te încrede în nimeni decât în tine. Caută ca toți să te respecte. Pretinde ca toți să fie de acord cu părerile tale. Tot ce faci să fie în folosul tău; pentru alții, cât mai puțin posibil”.

În fond, așa este orice om din fire, care nu-L cunoaște pe Domnul Isus. Toate se învârt în jurul lui: ce vrea el, ce spune el, ce gândește el. Dar, căutând să fim noi centrul a toate, ajungem mizerabili, iar pentru cei din jur, o povară. Nu am fost făcuți să arătăm în felul acesta, însă păcatul ne-a adus în această stare. Am fost făcuți să ne închinăm Creatorului. Cel care locuiește în ceruri spune: „Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit” (Isaia 57.15).

O persoană nu este niciodată mai goală sufletește decât atunci când este plină de propria ei importanță. „Cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl” (Isaia 57.20).

Când ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Isus, abia atunci ne dăm seama cine suntem noi, păcătoși pierduți, și cine este El, Mântuitorul și Stăpânul nostru.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ARATĂ DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU (2) – Fundația SEER

„Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc… ce lucru neobișnuit faceți?” (Matei 5:46-47)


Jon Walker a scris: „‘Trimiteți o poză și eu vă răspund’ – iată un mesaj obișnuit în reclamele personale, și e de înțeles (în zilele în care trăim) să fim precauți. Dar când vine vorba despre a-i iubi pe alții, oare nu te trezești spunând: ‘Trimiteți mai întâi poza’? Toți spunem lucrul acesta în moduri diferite. „Trebuie să văd dacă ești suficient de bun… Nu sunt sigur că meriți dragostea mea… Trebuie să te comporți așa cum mă aștept, înainte să te iubesc.” E timpul să „nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii” (2 Corinteni 5:16).

În Predica de pe Munte, Domnul Isus a zis: „El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.” (Matei 5:45-48).

Dragostea lui Dumnezeu față de noi este „desăvârșită” pentru că este necondiționată, fără prejudecăți și vine fără clauze adiționale. Biblia spune că pe când eram vrăjmașii Săi, Dumnezeu și-a arătat „dragostea față de noi prin faptul că… Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8). Așadar, este cineva în viața ta care te-a rănit, și acum îți este greu să-l iubești? Atunci roagă-te: „Tată, mă lupt să iubesc pe (scrie un nume). Ajută-mă să nu mai judec și să nu mai caut vinovatul și să încep să iubesc (pe cutare) așa cum mă iubești și Tu pe mine!” Amin!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 9:1-25


Acest trist capitol descrie procesul rapid şi înspăimântător al declinului. Ghedeon refuzase odată în mod înţelept domnia propusă lui şi fiilor lui, dar mai târziu, după ce firea pământească îşi recapătă supremaţia, el îi pune fiului ţiitoarei sale numele Abimelec (Ťtatăl meu este împăratť − 8.31). Acesta din urmă ia puterea prin viclenie şi violenţă. În contrast, remarcaţi-l pe Iotam, fiul cel mai tânăr al lui Ghedeon, unicul supravieţuitor al masacrului îngrozitor din Sihem. Lui nu-i este frică să spună adevărul şi să aducă mărturia la urechile întregii cetăţi (9.7), spre deosebire de teama care-l stăpânise pe tatăl său altădată, pe când construia altarul Domnului şi-l dărâma pe cel al lui Baal (6.27).

Putem învăţa mult din parabola împăratului copacilor. Ea reliefează trei lucruri pe care nu
trebuie să le cedăm, ci să le păzim cu străşnicie: 1) Untdelemnul, sau grăsimea măslinului, simbol al Duhului Sfânt, unica sursă de putere a celui credincios; 2) Dulceaţa şi fructul minunat (al smochinului), altfel spus, lucrările credinţei; 3) Vinul, înveselindu-L pe Dumnezeu şi pe oameni, imagine a bucuriei comuniunii cu Dumnezeu şi a unora cu alţii.

Dacă am accepta să stăpânim aici, jos, cu alte cuvinte, dacă am ocupa un loc de frunte şi dacă ne-am agita pentru cauza lumii acesteia, ar însemna, cu siguranţă, a abandona aceste privilegii impresionante.  Fie ca Domnul să ne păzească pe toţi.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: