Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 28, 2020”

28 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Înțelegi, într-adevăr, ce citești?
Și leviții explicau poporului legea; și poporul stătea la locul său. Și citeau lămurit din cartea legii lui Dumnezeu și îi dădeau înțelesul și explicau cele citite.

Fapte 8.30; Neemia 8.7,8Întrebarea lui Filip către famenul etiopian este semnificativă. Famenul a mărturisit că avea nevoie de ajutor pentru a înțelege ceea ce citea. Dumnezeu l-a folosit pe Filip pentru a-l face nu numai să înțeleagă pasajul din Isaia, ci și pentru a-L cunoaște pe Mântuitorul despre care profetul scrisese. Imediat după aceea, famenul a fost botezat, după care și-a văzut de drum cu bucurie. Ce mare ajutor este atunci când cineva poate da un răspuns corect și clar la o întrebare din Scriptură!

Poporul din Neemia 8 venise să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Pe atunci nu exista tiparul, iar oamenii nu aveau fiecare o copie a Scripturii. O mare mulțime s-a strâns înaintea Porții Apelor, iar preotul Ezra le citea din Legea lui Dumnezeu.

Citeau lămurit din cartea legii. Când îi învățăm pe copii sau când predicăm, în general este vital să folosim Cuvântul lui Dumnezeu. Doar acest Cuvânt este viu și lucrător, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri.

Îi dădeau înțelesul. Legea fusese scrisă de Moise cu aproape nouă sute de ani înainte. Și cum limba se schimbă în decursul timpului, uneori este nevoie să le explicăm copiilor – iar adesea și adulților – semnificația unui cuvânt sau a unei expresii învechite.

Explicau cele citite. Filip a făcut și el acest lucru pentru famen. Înțelegerea celor citite pune capăt confuziei, oferă bucurie, ajută la memorare și deschide apetitul pentru mai mult.

E. P. Vedder, Jr.

SĂMÂNȚA BUNĂ

Isus Hristos este același ieri și azi și în veci.

Evrei 13.8Ieri, astăzi și mâine

Versetul de mai sus este unul bine cunoscut. Realitatea că Isus Hristos nu Se schimbă îl face bucuros și fericit pe orice om care își încredințează viața în mâinile Mântuitorului. – Nu ne dorim cu toții stabilitate și corectitudine într-un mediu care devine tot mai instabil și tot mai haotic? Unde putem găsi un adăpost sigur și o ancoră puternică pentru viața noastră?

Numai Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne poate da lucrurile după care tânjim înăuntrul nostru. El nu Se schimbă. El este preocupat de noi cu privire la ceea ce ne apasă legat de ziua de ieri: ne ia toată vina, eșecul, rușinea, conștiința noastră încărcată, dacă recunoaștem totul sincer înaintea Lui.

Astăzi Se îngrijește de noi, întâmpinându-ne cu tot ce avem trebuință, dacă mergem cu El de mână: cu dragostea Lui, pe care, de îndată ce o primim de la El, o putem da și altora; cu putere pentru toate lucrările, mici și mari; cu înțelepciune, de a lua hotărâri corecte; cu luare-aminte, pentru a observa darurile Sale și pentru a-I mulțumi pentru ele; cu răbdare, pentru a duce greutățile pe care El ni le dă; cu speranță, de care avem nevoie pentru a nu ne descuraja.

Și mâine? Cine se știe adăpostit în Isus Hristos desigur nu trăiește fără griji în viitor. Dar nici nu se trage înapoi temător, în cochilia lui, pentru a se sustrage de la toate provocările vieții. Căci el știe că Isus Hristos este același … în veci!

Cel care crede privește cu această perspectivă în viitor – chiar și atunci când orizontul este sumbru. Cât de bine este să-ți legi viața de Domnul Isus și să te încrezi în El cu privire la ziua de ieri, de astăzi și de mâine!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

STAI NECLINTIT! – Fundația SEER

„Prin credință… a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Evrei 11:27)

Viața lui Moise poate fi rezumată în aceste trei cuvinte: „a rămas neclintit”! El a rămas neclintit în ciuda disprețului lui Faraon, cel mai puternic monarh de pe pământ la vremea aceea. A rămas neclintit în ciuda încăpățânării poporului Israel, care a cârtit, a dat vina pe el și s-a răsculat. A rămas neclintit în ciuda criticilor aduse de Miriam și de Aaron, care erau propria lui familie. A rămas neclintit în ciuda raportului negativ al celor zece iscoade care s-au întors din Țara Promisă spunând: „uriașii sunt prea mari, iar noi suntem prea mici.” (vezi Numeri 13:33).

Cum a reușit Moise? Răspuns: „Prin credință… a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” El a avut privirea ațintită spre Dumnezeu, nu spre oameni! Pavel ne spune care a fost secretul victoriilor sale în bătăliile vieții: „să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul” (Efeseni 6:13). Rămâi neclintit când dușmanii tăi par să prospere. Stai neclintit când cei nelegiuiți par să câștige. Stai neclintit când cei mari se comportă josnic și cei mici pretind autoritatea pe care nu o merită. Stai neclintit chiar și când nimeni nu te cunoaște și nu se va ști că ai făcut compromisuri.

Spiritual vorbind, unde te găsești tu astăzi? Te simți nesigur în domenii în care cândva erai de neclintit? Cedezi în fața ispitei, a fricii, a stărilor de spirit schimbătoare sau în fața părerilor altora, pentru că te-ai săturat de dezaprobarea lor? Rămâi neclintit! Moise a rămas neclintit chiar și când a ajuns la vârsta de optzeci de ani pentru că L-a „văzut pe Cel ce este nevăzut”. El nu și-a luat ochii de la Domnul! Și-a adus mereu aminte că singurul scop al vieții sale era să fie pe placul Domnului, să asculte de El, să-L glorifice și să Îi câștige aprobarea. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Stai neclintit!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 16:1-12


Samson este un om plin de contraste: din punct de vedere fizic este foarte puternic; din punct de vedere moral este slab, gata să cedeze la toate capriciile proprii. În afară era pus deoparte pentru Domnul; părul său lung arăta acest lucru. Dar înăuntru, inima îi era împărţită. Dovada este că iubea pe cineva dintre vrăjmaşii poporului său. Ar trebui să ne întrebăm dacă, în vieţile noastre, ceea ce arătăm în afară corespunde cu starea interioară a inimii. Exersarea trupului nu este fără folos, dar ceea ce are valoare înaintea lui Dumnezeu nu sunt succesele în sport, care dezvoltă orgoliul, ci victoriile în secret asupra poftelor noastre. Prin faptul că nu are părul tuns, o tânără credincioasă îşi arată în afară ascultarea ei. Din nou această ascultare trebuie să fie la fel şi în inima ei!

În lectura de astăzi găsim o imagine a Celui care „a zdrobit porţile de aramă şi a sfărâmat zăvoarele de fier“ (Psalmul 107.16). Samson, smulgând porţile cetăţii Gaza şi ducându-le în vârful muntelui pe umerii săi puternici, ne duce cu gândul la Hristos: El a rupt legăturile morţii, eliberându-i astfel „pe toţi aceia care, prin frica de moarte, erau supuşi robiei toată viaţa lor“ (Evrei 2.15). Apoi El este înviat în putere, având „cheile morţii şi ale Locuinţei Morţilor“ (Apocalipsa 1.18).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: