Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 29, 2020”

29 Ianuarie 2020

DOMNUL ESTE APROAPE

Și, când a sfârșit toate cuvintele Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. Și un rob al unui centurion, care îi era drag acestuia, era bolnav și aproape să moară; și, auzind despre Isus, a trimis la El pe niște bătrâni ai iudeilor, rugându-L să vină și să-l vindece pe robul lui.

Luca 7.1-3În acest capitol Îl vedem pe Domnul Isus continuându-Și lucrarea de har, în slujba Sa față de oameni. După ce a dat învățătură mulțimilor, a plecat la Capernaum, iar acolo a fost întâmpinat de câțiva bătrâni ai iudeilor, trimiși la El de către un centurion roman. Aceștia L-au rugat să vină și să vindece pe un rob al centurionului.

Acest centurion nu-L văzuse niciodată pe Isus, însă auzise despre minunile Sale, de aceea i-a trimis pe bătrânii lui Israel la Domnul să-L roage să vină și să-l vindece pe robul său bolnav, pe care-l iubea. Este neobișnuit că acești bătrâni ai iudeilor, de obicei plini de resentimente față de romani, au fost gata să meargă și să-I vorbească Domnului din partea centurionului. Ei au dat o mărturie bună despre centurion, spunând despre el că iubea poporul iudeu și că le construise o sinagogă. Domnul a pornit împreună cu ei înspre casa centurionului, însă, pe când Se apropia, centurionul a trimis niște prieteni să-I spună: „Doamne, nu Te osteni, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. De aceea nici pe mine însumi nu m-am socotit vrednic să vin la Tine. Ci spune un cuvânt și slujitorul meu se va vindeca” (versetele 6 și 7).

Bătrânii Îi spuseseră Domnului că centurionul era vrednic, însă centurionul și-a trimis prietenii să-I spună că nu era vrednic. Vedem aici trăsăturile frumoase ale acestui om smerit dintre națiuni, precum și credința simplă pe care o avea în cuvântul lui Isus. Domnul a remarcat această credință, spunând: „Nici chiar în Israel n-am găsit atâta credință” (versetul 9).

Nu ni se spune că Domnul ar fi rostit vreun cuvânt pentru vindecarea robului, însă, când cei trimiși s-au întors la casa centurionului, l-au găsit pe rob vindecat. Ce credință simplă și binecuvântată în cuvântul Domnului! „Credința vine prin auzire, iar auzirea, prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Romani 10.17).

J. Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni mânie pentru ziua … arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu.

Romani 2.5Lanțurile împotrivirii

Marilyn Monroe (1926-1962), actriță celebră, a fost recunoscută ca fiind starul cinematografiei secolului al XX-lea. Dar neîmplinirea sufletească a făcut-o, după ce a trecut prin câteva căsătorii, să fie într-o permanentă zbatere între droguri și calmante. A ajuns să sfârșească într-un fel care inspiră milă, la vârsta de 36 de ani. Este cunoscut și faptul că Dumnezeu l-a inspirat pe predicatorul Billy Graham să o îndemne pe actriță să-și pună încrederea în Domnul Isus care face schimbarea cu urmări veșnice în viața celui care L-a primit, însă ea a refuzat.

Satan este un fierar iscusit în făurirea lanțurilor. Bogata sa experiență l-a deprins să descopere înclinațiile victimelor sale și să fabrice exact lanțul care se potrivește fiecăruia în parte. Unii sunt ținuți de lanțul plăcerii și al patimii și aleargă spre pierzare. Alții sunt prinși de lanțul unui caracter lumesc, al iubirii de bani și al mândriei; încet, dar sigur, aceștia sunt conduși spre prăpastie. Paharul bețivului, portmoneul zgârcitului sau haina fariseului, cu falsa lui religie, și acestea servesc aceluiași scop. O formă de evlavie fără întoarcerea autentică la Dumnezeu este unealta cea mai puternică în mâna lui Satan pentru a ispiti sufletul victimei sale și a-l distruge pentru veșnicie. Împotrivirea inimii față de mesajul eliberării aduse de Mântuitorul este cursa în care au căzut oameni fără număr…

Dar doresc să te întreb: ești tu eliberat de jugul amar al lui Satan, ori ești încă sclav?

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CAUTĂ MAI ADÂNC – Fundația SEER

„Depărtează-o la adânc…” (Luca 5:4)


Ucenicii pescuiseră toată noaptea și nu prinseseră nimic. Atunci Domnul Isus le-a zis (Luca 5:4-6): „Depărteaz-o la adânc, și aruncați-vă mrejele pentru pescuire.”… După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești…” Putem remarca trei lucruri aici: 1) Străduința nu este în mod obligatoriu soluția. Ucenicii pescuiseră toată noaptea. Nimeni nu le putea pune la îndoială etica muncii. Dar când pescuiești într-o apă prea puțin adâncă, niciun efort nu va aduce rezultatele dorite. 2) Trebuie să-L asculți pe Dumnezeu, chiar și când nu Îi înțelegi planul. Petru, pescar de meserie, a trebuit să-și lase mândria la o parte și să spună: „dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele.”

În capitolul 5 din 2 Împărați, Naaman a trebuit să se smerească și să se scalde în apa murdară a Iordanului, pentru a se vindeca de lepră. În grădina Ghetsimani, Domnul Isus a manifestat aceeași atitudine când S-a rugat: „Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta!” (Luca 22:42). 3) Căutarea profundă are întotdeauna rezultate. Domnul Isus a spus că doi oameni și-au construit câte o casă, dar numai una dintre ele a rezistat furtunii – deoarece constructorul „a săpat adânc, și a așezat temelia pe stâncă” (Luca 6:48).

Fostul îndrumător spiritual al scriitorului Philip Yancey a spus că acesta se simțea ca o pompă veche, manevrată manual. „Toți care veneau la el obișnuiau să pompeze puternic de câteva ori, și de fiecare dată simțeau că au mai stors ceva de la el. În cele din urmă, nu a mai avut ce să le ofere. La un centru pentru refacerea misionarilor, el și-a deschis sufletul în fața unei consiliere, foarte înțeleaptă, așteptând ca aceasta să-i spună cuvinte mângâietoare despre ce persoană capabilă de sacrificiu a fost el. În schimb, doamna aceea i-a dat un sfat extraordinar: „Mai poți face un singur lucru, atunci când rezervorul ți s-a golit: caută mai adânc!”

Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru tine astăzi!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

2019 de Jean Koechlin

Judecatori 16:13-22


Existau secrete în viaţa lui Samson: ghicitoarea sa din cap. 14, iar aici nazireatul său. El n-a putut să le păstreze nici pe unul, nici pe celălalt. Răscumpăratul are propriile secrete cu Salvatorul său: experienţele trăite cu El despre care, probabil, nu poate vorbi cu nimeni. Convertirea noastră este un fapt care trebuie făcut cunoscut. Pe de altă parte, nu se cuvine întotdeauna să explicăm altora de ce facem sau nu facem anumite lucruri (Daniel 3.16). Motivul este punerea noastră deoparte pentru Dumnezeu, „legământul nazireatului nostru“de care depinde forţa noastră spirituală. „Pentru că, fără Mine, nu puteţi face nimic“ a spus Domnul Isus (Ioan 15.5). Când lumea va descoperi în ce constă separarea noastră, va fi gata să ne facă s-o pierdem.

Seducătoare, Dalila îl hărţuieşte zi de zi pe sărmanul Samson, iar el, necăjit, „mâhnit până la moarte“ (v. 16), sfârşeşte prin a-i ceda. Ea „l-a adormit“, se relatează în continuare (v. 19). Fatal somnul acesta! (citiţi şi 1 Tes. 5.6). Victorios asupra unui leu, omul puternic n-a ştiut cum să-şi înfrâneze limba (14.17 şi 16.17). „Orice specie de fiare… este… şi a fost îmblânzită de om − declară Iacov − dar limba, nici unul din oameni n-o poate îmblânzi“ (Iacov 3.7, 8). Ca să ne controlăm limba avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pe care El îl va da numai acelora care Îl ascultă (1 Ioan 3.22).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: