Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Februarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și voi Mă veți chema și veți merge și Mă veți ruga, și Eu vă voi asculta. Și Mă veți căuta și Mă veți găsi, pentru că Mă veți căuta cu toată inima voastră.
Ieremia 29.12,13

Ce promisiune scumpă conțin aceste versete: Mă veți ruga, și Eu voi asculta; Mă veți căuta și Mă veți găsi! Să nu uităm însă cuvintele: Pentru că Mă veți căuta cu toată inima voastră.

Buzele pot spune multe, în timp ce inima este cu totul în altă parte. Domnul spusese deja prin Isaia despre Israel: „Poporul acesta se apropie cu gura lor și Mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de Mine” (Isaia 29.13). Adevărata rugăciune trebuie să vină din inimă. Unul dintre motivele pentru care Domnul îngăduie să trecem prin încercări este ca să învățăm cum să ne rugăm Lui din inimă. Vedem deseori în Cuvântul lui Dumnezeu că, atunci când cei ai Săi au trecut prin încercări severe, au strigat către Domnul, iar El i-a ascultat. Acest strigăt către Domnul este rugăciunea care vine cu adevărat din inimă.

Inima trebuie de asemenea să fie cercetată înainte de a se ruga. În Psalmul 66.18 citim aceste cuvinte: „Dacă aș fi privit nelegiuirea în inima mea, Domnul nu m-ar fi auzit”. Pentru a te ruga din inimă și pentru a avea o inimă curățită există anumite condiții. Evrei 10.19,22,23 ni le prezintă: „Având deci, fraților, îndrăzneală să intrăm în locurile sfinte prin sângele lui Isus … să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranța deplină a credinței, având inimile curățite de o conștiință rea și trupul spălat cu apă curată. Să ținem cu tărie mărturisirea speranței neclintite”.

Trebuie să învățăm să ne rugăm cu perseverență. Trebuie, de asemenea, să învățăm să ne rugăm dintr-o inimă curată și cu un simțământ real al nevoii. Doar atunci ne putem aștepta să primim răspuns la rugăciunile noastre. „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima! Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile! Și vezi dacă este în mine vreo cale a întristării și condu-mă pe calea eternă!” (Psalmul 139.23,24).

A M Behnam

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit…”
Proverbe 10.4,5

Mâna celor harnici

Michelangelo Buonarroti și-a pierdut mama la vârsta de șase ani. La vârsta de treisprezece ani a intrat ucenic la frații  Ghirlandaio,  pictori,  despre  care  unii  afirmă  că priveau cu invidie lucrările tânărului elev. Michelangelo nu s-a descurajat, ci a continuat să muncească cu entuziasm, fapt care i-a dus faima în Italia și mai târziu în întreaga lume. Michelangelo și-a iubit munca până la sfârșitul vieții.

Uneori suntem înclinați să gândim că marii maeștri au apărut  și  au  acționat  întâmplător.  În  realitate,  creatorii atâtor mari și importante lucrări au fost inspirați de marele Creator – Dumnezeu – să descopere, să imagineze, să inventeze și să creeze toate bunurile, valorile și regulile care au asigurat și asigură progresul omenirii. Din perspectiva biblică, munca nu este un lucru de disprețuit, ci munca este o binecuvântare care ne duce înainte pe calea vieții. Nu trebuie uitat adevărul că „mâna celor harnici îmbogățește”. Şi voi, tinerilor, care vă aflați la începutul unei cariere, sunteți chemați să vă faceți planuri alese, să stăruiți în ele, să nu descurajați, să învățați și să munciți, și astfel să obțineți rezultate pentru folosul vostru și al semenilor. Încredeți-vă în Dumnezeu! El ajută pe cei deschiși să facă ceva util pentru semenii lor. Cineva a spus: „Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LASĂ DEOPARTE MĂSURĂTOAREA

„Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?” (Psalmul 130:3)

     Trăim într-o societate orientată spre rezultate, în care suntem răsplătiți după performanța școlară, sportivă și profesională. Însă Dumnezeu nu gândește așa. Gândurile și căile Sale sunt mult diferite de ale noastre (vezi Isaia 55:8-9). El nu este impresionat de „arderi-de-tot şi de jertfe” (1 Samuel 15:22). Sentimentele și emoțiile sunt puternice, dar rareori obiective. Când valoarea ta de creștin este fundamentată pe performanțele tale de ființă umană cu slăbiciuni, dușmanul are câștig de cauză. Satan este numit „pârâșul fraților noștri” (Apocalipsa 12:10); el așteaptă să întocmească o listă a eșecurilor și greșelilor tale. În felul acesta te poate chinui, reamintindu-ți de toate momentele în care îți pierzi cumpătul, critici, nu spui adevărul sau lași o părere greșită să rămână neverificată, numai ca tu să pari mai bun. David a zis: „Dacă ai păstra, Doamne, nelegiuirile, cine ar sta în picioare…” Chiar și cel mai disciplinat credincios are domenii în care duce lupte și greșește. De aceea avem nevoie de harul și iertarea lui Dumnezeu tot timpul. „El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmul 103:14) și nu este niciodată surprins când, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre, greșim. Reimar Schultze spune: „Dumnezeu nu ne măsoară după performanța noastră, ci după dragostea noastră pentru Domnul Isus. Firește, în Împărăția lui Dumnezeu dragostea noastră pentru Isus este performanța noastră. Orice altceva este secundar. Dorința de a fi cu El, de a asculta de El, de a sta în părtășie cu El, de a face voia Lui este ceea ce-și dorește Stăpânul nostru.” Așadar, lasă deoparte „măsurătoarea” și bucură-te că Dumnezeu nu te evaluează după performanța ta, ci după performanța lui Hristos.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 148

Acest psalm dă avânt laudei universale. Ea va răsuna şi în ceruri (v. 1-6) şi pe pământ (v. 7-13). Ce concert de proporţii, la care fiecare făptură va avea o notă de interpretat! Dar cum să înţelegem că până şi lucrurile materiale sunt chemate să se alăture acestei simfonii? (v. 3- 7).

Romani 8 ne învaţă că, de la cădere, creaţia a fost supusă deşertăciunii şi că omul nu se foloseşte de ea decât pentru a se glorifica pe sine. Va veni însă clipa când, în sfârşit izbăvită din robia stricăciunii, creaţia Îl va glorifica numai pe Dumnezeu (Romani 8:20-21; Isaia 55:12-13). Suspinele de acum vor face loc unei satisfacţii plenare. În felul ei, creaţia va istorisi gloria lui Dumnezeu, iar glasul ei va fi auzit (Psalmul 19:1-3). Va preamări deopotrivă pe Creatorul ei şi pe Eliberatorul ei, pe Acela care a făcut-o şi pe Acela care va face posibilă, prin crucea Sa, aşezarea din nou a tuturor lucrurilor (Fapte 3:21).

Versetul 12 ne aminteşte de frumosul răspuns dat de Moise lui Faraon: Vom merge cu tinerii noştri şi cu bătrânii noştri, cu fiii noştri şi cu fiicele noastre, pentru că avem să celebrăm o sărbătoare pentru Domnul (Exod 10:9). Iar versetul 14 ne arată locul pe care, în lumea viitoare, Dumnezeu i-l va da lui Israel, acestui popor care este aproape de El.


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: