Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 5, 2018”

5 Februarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

El a fost asuprit și El a fost chinuit, dar nu Și-a deschis gura. A fost dus ca un miel la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, așa nu Și-a deschis gura.
Isaia 53.7

În speranță, bucurându-vă; în necaz, răbdând.
Romani 12.12

Cât de mare a fost răbdarea Domnului nostru Isus! Priviți cât de răbdător a fost El în ultimele ceasuri ale vieții Sale pe pământ! În acele momente cumplite ar fi putut să cheme douăsprezece legiuni de îngeri, însă, în loc de aceasta, S-a supus cu blândețe.

Gândiți-vă cât de răbdător este El cu Adunarea și cu fiecare dintre cei ai Săi în parte! Cum an după an a suportat nerecunoștința noastră, împietrirea inimii noastre și lipsa noastră de răspuns la Cuvântul Său sfânt! Totuși, brațul Dumnezeului nostru iubitor și răbdător este încă întins (Isaia 5.25; 9.12,17,21; 10.4).

Credincios iubit, treci cumva printr-o încercare amară? Fii răbdător! „Domnul este bun pentru cei care-L așteaptă” (Plângeri 3.25). Ești pe un pat de boală, în dureri care nu contenesc zi și noapte? Fii răbdător! Prin această suferință, Dumnezeu dezvoltă în tine harul care a strălucit atât de minunat în caracterul Domnului nostru. Pentru El, răbdarea a fost o scumpă obișnuință a sufletului Său.

Suferi nedreptate și ești expus acuzațiilor? Fii răbdător! Ferește-te să răspunzi cu mânie și adu-ți aminte cât de amare au fost consecințele pentru Moise, atunci când a vorbit nechibzuit cu buzele lui (Psalmul 106.33)! Gândește-te cum Isus a stat înaintea judecății oamenilor, supus și liniștit, și lasă cauza ta în mâna lui Dumnezeu! Lasă ca răbdarea să devină o stare obișnuită, care să se manifeste mereu în mijlocul micilor încercări și greutăți zilnice! Hotărârea inimii tale să fie cea de a-L aștepta pe Dumnezeu să lucreze, după ce ai aruncat asupra Lui toate poverile tale!

J R MacDuff

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”
Iacov 5.16

Rugăciune ascultată

Doi credincioși călătoreau printr-o țară păgână, ca să vestească Evanghelia. În drumul lor au dat peste un râu care, din pricina unei ploi mari, ieșise din matcă și nu era posibil să fie trecut nici cu barca, nici prin vad. Ei însă trebuiau să ajungă cât mai curând acolo unde doreau să vestească Evanghelia. Ce să facă? Au început să se roage și, după ce și-au terminat rugăciunea, iată că un copac lung și gros a fost izbit atât de tare de valurile furioase ale apei, încât a început să se clatine și, în cele din urmă,a căzut peste râu și astfel au putut trece pe celălalt mal.

Necredința vede în astfel de împrejurări destinul sau va spune că totul a fost o simplă întâmplare. Dar credința știe că Dumnezeu ascultă rugăciunile și că răspunde la ele potrivit cu voia Sa suverană. Rugăciunea este activitatea primordială în viața creștină; este legătura pe care o stabilim cu Dumnezeu pentru a-i prezenta nevoile noastre și pentru a-i mulțumi  când  ne  răspunde,  dar  chiar  și  când  nu  ne  răspunde.

Să ai o audiență la Dumnezeul suveran și totodată plin de dragoste este cel mai înalt privilegiu la care poate aspira un om. Faptul că Dumnezeu nu răspunde imediat cererilor care le facem, nu constituie un răspuns negativ la rugăciunile noastre. Dumnezeu dorește să ne învețe să așteptăm cu credință răspunsul Său, care va veni la timpul potrivit. Lipsa de credință este nerăbdătoare și neliniștită, având tendința de a se ocupa ea de lucrurile care trebuie să stea în mâna lui Dumnezeu.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AI PROBLEME CU INVIDIA?

„Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” (1 Petru 4:10)

     Iată ce nota un consilier: „Când ne urcăm pe balansoarul invidiei, ne ducem direct în jos, în timp ce nemulțumirea noastră se ridică mult deasupra noastră. În această competiție dezechilibrată, ne trezim că avem întotdeauna lipsuri. Invidia duce la auto-învinovățire și lipsă de mulțumire. Suntem atât de preocupați de nemulțumirea noastră că e imposibil să ne bucurăm de ceea ce avem și de ceea ce facem. Invidia duce la amărăciune, resentiment și ostilitate. Nu e surprinzător faptul că acest cuvânt vine de la latinescul invidere, care înseamnă a privi cu răutate.

Tu ești o creatură unică, înzestrată cu daruri și capacități unice, cu propriul orar și destin, și nu are rost să te compari cu alții. O privire cinstită și mulțumitoare la calitățile puse în tine de Dumnezeu te va ajuta să devii mulțumit cu ceea ce ai și cu ceea ce ești.” Nu lăsa ca invidia să-ți mai fure vreo fărâmă de fericire. Când invidia te motivează să te compari cu alții, întotdeauna ai de pierdut. Te face să fii cinic. Nimic din ceea ce faci nu este satisfăcător. Invidia te face să fii suspicios față de motivele altora, chiar și atunci când le pasă într-adevăr de tine. Ți se pare greu să accepți că prietenia lor este adevărată, așa că te distanțezi de ei și ajungi să ai foarte puțini prieteni.

Care este răspunsul? Acceptarea și mulțumirea sunt antidotul pentru veninul invidiei. Este vorba de acceptarea faptului că Dumnezeu este în control, și de a învăța să fii mulțumitor pentru „nespusele” binecuvântări care te înconjoară. Nu uita: „Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 119:113-136

Cuvântul, care este lumină pe cărarea mea, îmi arată, de asemeni, şi cât de gros este întunericul din jurul meu. El mă face să-mi fie groază de răutate şi de ipocrizie. Cu siguranţă, fără această măsură divină aş putea să mă înşel şi astfel să numesc bine ceea ce este rău, iar adevăr ceea ce este minciună. În schimb, Cartea gândurilor lui Dumnezeu mă învaţă să privesc lumea şi tot ce este în ea exact aşa cum o priveşte El Însuşi.

Dă-mi pricepere, repetă cel credincios (v. 34, 125, 144, 169). Priceperea este considerată de obicei ca fiind un dar natural. Această rugăciune însă ne arată că ea poate fi dobândită pentru că numai Cuvântul dă adevărata pricepere (v. 130)! Eu sunt slujitorul Tău, declară psalmistul, hotărât să cunoască voia lui Dumnezeu (v. 125). Şi această voie se exprimă sub diferite forme în Cuvântul Său: lege, porunci, rânduieli, învăţături, mărturii, hotărâri, judecăţi, cuvinte care nu sunt sinonime. Cât despre creştin, Cuvântul nu i se impune sub o formă legală. Ascultarea sa decurge din dragostea pe care o arată nu numai pentru mărturiile minunate ale Domnului (v. 113, 127), ci pentru Însuşi Numele Său (v. 132).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: