Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “februarie 3, 2018”

3 Februarie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Dumnezeu nu este nedrept, ca să uite lucrarea voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Său, întrucât ați slujit și slujiți sfinților.
Evrei 6.10

Deși noi, cei credincioși, nu vom fi niciodată judecați pentru păcatele noastre – fiindcă Isus a fost judecat pentru ele – totuși va trebui să dăm socoteală Domnului pentru toate acțiunile noastre de aici, de pe pământ. Sunt încredințat că, atunci când întreaga noastră viață va fi cercetată înaintea Domnului, vom fi adânc recunoscători pentru aceasta.

Poate vei spune că ești foarte tulburat gândindu-te la acel moment. Răspunsul meu este că, la acel moment, vei fi în glorie și vei fi ca Hristos. Te vei mai teme atunci ca viața să-ți fie trecută în revistă? Nu ne va mai fi imputată vreo vină, fiindcă I-a fost imputată lui Hristos. El a murit pentru păcatele noastre și El este dreptatea noastră și temeiul nostru de a sta în prezența lui Dumnezeu. Totuși va fi un lucru foarte binecuvântat, deși foarte solemn, să privim înapoi și să vedem ceea ce a lucrat harul Lui pentru noi pe acest pământ. La acel moment, când voi sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, Domnul îmi va arăta întreaga mea istorie. Privind înapoi la viața mea, la perioada când am fost neconvertit, văd doar un fluviu întunecat de păcat și de voință proprie. Apoi ajung la punctul în care harul Său a început să lucreze în inima mea și văd o primă scânteie de lumină – prima atingere a Duhului Sfânt. Apoi fluviul harului începe să se lărgească, iar cel întunecat, al voinței proprii și al păcatului, să se micșoreze.

Astfel îmi voi analiza întreaga istorie, văzând falimentele și greșelile mele, dar și răbdarea Domnului și harul Său manifestat față de mine. Voi vedea nebunia mea, dar și ajutorul harului Său, ajungând până la punctul final, când voi spune: Iată-mă aici, împreună cu Hristos în glorie! Ce har minunat: eu în glorie! N-aș dori să ratez scaunul de judecată al lui Hristos pentru nimic în lume!

W T P Wolston

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte…, căci atunci vei izbândi în lucrările tale…”
Iosua 1.8

Replica evanghelistului

Cunoscutul predicator Dwight L. Moody predica odată într-o localitate despre valoarea Sfintei Scripturi în viața oamenilor. Deodată a fost întrerupt de glasul puternic al unuia dintre ascultători:

Domnule Moody, nu cred niciun cuvânt din colecția dumneavoastră de povești, care se numește Biblia.

Dragă omule, replică Moody, există un verset în Biblie pe care ești obligat să-l crezi. El sună așa: „Ce seamănă omul, aceea va și secera.” Dacă un om seamănă grâu, nu va culege cartofi. Spre exemplu, un cârciumar seamănă bețivi și va secera bețivi.

Omul se așeză, în timp ce oamenii din sală izbucniră în aplauze. Evanghelistul nu-l cunoscuse pe acel om din mulțime, dar cei prezenți îl știau. Era un cârciumar ateu, și toți copiii lui erau bețivi.

Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – este sămânța Semănătorului divin, care poate răsări în orice inimă spre mântuirea omului. Este așa de necesar să-l citim de la începutul vieții noastre creștine, să cugetăm la el cu dorința sinceră să acționăm în dependență de Dumnezeu și de puterea Sa! Să cugetăm la cuvintele Cărții lui Dumnezeu și vom primi înțelepciunea dumnezeiască în inimile noastre! Convingerea tuturor creștinilor autentici este că Biblia devine din ce în ce mai frumoasă pe măsură ce este înțeleasă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Psalmul 119:65-88

Cererea din versetul 17 a fost împlinită. Tu iai făcut bine slujitorului Tău (v. 65) însă într-un fel la care psalmistul nu se aştepta: prin smerire. Este bine pentru mine că am fost smerit, recunoaşte el (v. 71). De ce? Pentru că, mai înainte de a fi umilit, rătăceam (v. 67). Păstorul cel Bun S-a văzut nevoit să recurgă la acest mijloc dureros, pentru a-Şi aduce înapoi pe cale oaia rătăcită. Sufletul însă a făcut totodată o experienţă şi mai importantă: a învăţat să-L cunoască pe Dumnezeu; de acum nu mai are nevoie să înţeleagă, pentru că ştie că dragostea Lui este statornică. Ştiu spune el că din credincioşie m-ai smerit (v. 75).

Pentru nomazii din deşert, confecţionarea unui burduf din piele impune o pregătire meticuloasă. Burduful este expus la fum, pentru ca pielea lui să-şi piardă gustul acru şi mirosul de provenienţă, care ar denatura puritatea apei. Tot aşa este şi cu creştinul (v. 83). Focul încercării trebuie să treacă peste el cu scopul de a-i îndepărta acreala sau rigiditatea naturală şi pentru a-l face bun pentru slujbă. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit; dă-mi pricepere (v. 73). Ce fericită rugăciune a celui răscumpărat! „Da, Doamne, modelează-mi şi duhul, prin mijloacele pe care Tu le-ai ales, şi fă-mă flexibil şi supus voii Tale!”


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: