Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 26, 2018”

26 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Cel încet la mânie este mai de preț decât cel viteaz, și cel care își stăpânește duhul, decât cel care ia o cetate.
Proverbe 16.32

Dumnezeu are cele mai întemeiate motive pentru a fi mânios pe continua neascultare a oamenilor; și totuși El Se arată a fi uimitor de încet la mânie. Dacă mânia Lui s-ar manifesta potrivit cu adevărul și cu dreptatea Sa, atunci orice om ar fi nimicit de pe fața pământului. El nu ignoră păcatele oamenilor, însă demonstrează o răbdare minunată. Va veni însă ziua când Dumnezeu va trebui să-Și reverse mânia prin judecăți cumplite.

Între timp, El urmărește cea mai profundă și mai minunată binecuvântare pentru făpturile Sale. Prin îndrumări și exemple, El îi învață pe oameni cele mai importante principii, care sunt de fapt atributele naturii Lui Însuși. Adevărul și dreptatea își au locul în această învățătură, însă răbdarea este la fel de importantă și constituie un lucru pe care noi trebuie să-l apreciem și să-l cultivăm cu sârguință. De vreme ce Dumnezeu a fost atât de răbdător cu noi, nu trebuie ca, la rândul nostru, să fim și noi înceți la mânie atunci când alții ne tratează cu răutate și cu nedreptate?

Dumnezeu Însuși Se așteaptă să avem un deplin control asupra duhului și sufletului nostru, la fel cum trebuie să avem control asupra acțiunilor noastre. Când ni se face o nedreptate, prima noastră reacție este să răspundem la fel. Dacă alegem să facem cum ni s-a făcut, demonstrăm că suntem la fel de răi ca cel care ne-a nedreptățit. Trebuie să înțelegem că, atunci când cineva ne nedreptățește, el își face lui însuși mai rău decât ne-a făcut nouă.

A ne controla reacțiile este mai de preț decât a cuceri o cetate. Domnul să ne dea harul să fim înceți la mânie, însă grabnici la ascultarea de Cuvântul Său!

L M Grant


SĂMÂNȚA BUNĂ

…Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.”
Evrei 3.15

Ultimul mesaj

Femeia aviator, Amelia Earhart, era aproape de casă. Ea zburase deja 35.398 km. în călătoria ei în jurul globului, făcând treizeci de opriri în nouăsprezece țări. Acum, ea se afla în Noua Guinee și, de îndată ce vremea urma să se îmbunătățească, femeia aviator urma să se îndrepte spre casă, în Statele Unite, cu o scurtă escală pe insula Howland. În curând, ea va fi salutată de mulțimea veselă, onorând-o ca pe prima femeie care a zburat în jurul lumii. În primele ore ale dimineții zilei de 2 iunie 1937, Amelia a decolat din Noua Guinee. La ora 2 și 45 de minute, ea a luat legătura cu un vas de pază al coastei Statelor Unite. La 6:15, ea cerea ajutor privind orientarea. La 7:42, ea spunea: „Nu vă pot vedea. Benzina scade încet. Nu pot să iau legătura cu dumneavoastră prin radio. Zbor la o înălțime de peste 300 de metri.”

Vremea a devenit mai rea, vizibilitatea era zero. La ora 8:45, Amelia a transmis ultimul mesaj: „Alerg spre nord și spre  sud.”  Amelia  Earhart  era  aproape  acasă; totuși,

„aproape” nu era îndeajuns spre a-și salva viața. Ea era aproape acasă, dar pierdută, pierdută pentru totdeauna.

Așa este și în privința credinței. Omul aleargă în toate direcțiile dezorientat de necredința și răutatea lumii. Versetul de astăzi poate fi ultimul mesaj pentru salvarea ta veșnică. De aceea sfatul divin pentru fiecare este: nu vă împietriții inimile prin necredință!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SĂ RĂMÂNEM ÎN EL!

„Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi” (Ioan 15:4)

     Să faci un ceai bun este o artă. Poți introduce pliculețul de ceai în apă, mișcându-l apoi în sus și-n jos, iar după aceea să-l scoți din ceașcă. Sau îl poți lăsa în apa fierbinte timp de câteva minute pentru a experimenta apoi tăria și savoarea deplină a ceaiului. Domnul Isus a zis: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi (Locuiți în Mine și Eu voi locui în voi.) După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:4-5). Secretul vieții creștine pline de izbândă nu este să te „cufunzi” în prezența lui Dumnezeu mergând la biserică o dată pe săptămână, ci să „trăiești” în prezența lui Dumnezeu în fiecare zi.

De aceea chiar și această rubrică poate fi un instrument extrem de util pentru creșterea ta spirituală: pentru că te face să intri în Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, să meditezi la el și să întrebi: „Doamne, ce vrei să-mi spui?” Când te adâncești, trebuie să pui lucrurile în mișcare prin propriile eforturi. Trebuie să miști pliculețul de ceai în sus și în jos, să înfășori ața în jurul linguriței, să tragi plicul afară etc. E un efort… or, Dumnezeu nu dorește să-ți trăiești viața de creștin în felul acesta. Nu, El dorește să trăiești în El. Profunzimea și durata rămânerii tale în Hristos determină forța și bogăția vieții tale spirituale. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Rămâi în El!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 13.1-16

Dragostea frăţească se poate manifesta sub multe forme: ospitalitatea, care este în folosul celui care o practică (v. 2), simpatia care se identifică cu cei care suferă (v. 3; cap. 10.34), binefacerea, în care nu numai cei ajutaţi, ci Însuşi Dumnezeu găseşte plăcere (v. 16).

Avariţia are de asemenea multe feţe. Putem iubi banul pe care-l avem, dar şi pe acela pe care dorim să-l avem. Să ştim să ne mulţumim cu ceea ce avem în prezent. Iar pentru nevoile sau pericolele de mâine, să ştim să ne bizuim „plini de încredere” pe credincioşia Domnului (v. 6; Matei 6.31-34). Cel care este ajutorul nostru nu Se va schimba. „Tu eşti Acelaşi”, proclama versetul 12 din capitolul 1. Acum, versetul 8 completează prin această afirmaţie de o deschidere de nemăsurat: „Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci”. Dacă El este de ajuns, atunci diferitele „învăţături străine” (v. 9) nu vor avea nicio atracţie pentru noi şi vom fi gata să ieşim din tabăra religioasă formalistă (comp. cu Exod 33.7), pentru a merge numai spre Isus, în locul unde El a promis că va fi.

El a oferit sacrificiul suprem. Privilegiul nostru este de a-I oferi în schimb lui Dumnezeu nu numai duminicile, ci neîncetat o jertfă de laudă, acest rod al buzelor care se coace mai întâi în inimile noastre (Psalmul 45.1).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: