Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 18, 2018”

18 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
Psalmul 23.1

Domnul Oștirilor este cu noi.
Psalmul 46.7

Titluri divine

Iahve-Raab: Cât de cunoscute și de apreciate de către creștini sunt cuvintele de la începutul Psalmului 23: „Domnul este Păstorul meu”! Cât de multă mângâiere ne aduce gândul că Domnul este Păstorul nostru! Mare este grija Lui față de oile Sale, la fel și răbdarea Lui, atunci când ele se rătăcesc. Au fost scrise multe cărți despre acest psalm și totuși tema lui este inepuizabilă. Nu este minunat faptul că Iahve Însuși este Păstorul nostru, în călătoria noastră prin pustia acestei lumi, prin valea umbrei morții? Bunul nostru Păstor nu numai că a murit pentru noi, ci și trăiește ca Mare Păstor, înviat dintre cei morți (Evrei 13.20), iar acum Se îngrijește de noi la fiecare pas al călătoriei noastre către cer.

Iahve-Savaot: Acest titlu înseamnă „Domnul Oștirilor” și apare de trei sute de ori în Vechiul Testament (de șaizeci de ori doar în Isaia). El sugerează puterea măreață a Domnului, precum și resursele care se găsesc în El. De două ori citim în Psalmul 46: „Domnul Oștirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este un turn înalt pentru noi”. Ce minunat să avem siguranța că Domnul Oștirilor este cu noi și că suntem păziți de atotputernicia Lui! Dumnezeul lui Iacov este cu noi; dacă El a avut răbdare cu unul ca Iacov, va avea răbdare și cu noi, oricât de mari ar fi neajunsurile noastre.

A J Pollock


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică.”
Ioan 6.47

Medicamentul

„Copila dumneavoastră este grav bolnavă”, spuse medicul care luă o sticluță cu medicamente din geantă și i-o dădu mamei. „Este singurul medicament care o poate ajuta pe fiica dumneavoastră, dar trebuie să i-l dați toată noaptea, exact după prescripții!” Medicul reveni a doua zi dimineața. Mama îl conduse plângând la patul copilei ei. Medicul observă îngrozit că fetița murise. Privi câtva timp copila moartă, apoi privi în cameră. Atunci văzu pe noptieră medicamentul prescris de el; nu-i venea să creadă: era neatins! Se întoarse spre mamă: „Nu ați înțeles ce v-am spus aseară? Nu am spus destul de clar că trebuie să i-l dați fiicei dumneavoastră conform prescripțiilor? Acesta ar fi salvat cu siguranță viața fiicei dumneavoastră.” Mama răspunse plângând: „Ah, după ce ați plecat, a venit vecina noastră. Ea mi-a povestit că și fiica ei a avut această boală și că are un medicament care ajută foarte bine. Astfel am luat acel medicament și am dat deoparte medicamentul dumneavoastră. Dacă aș fi ascultat de sfatul dumneavoastră!” Medicul părăsi tăcut și cu inima îndurerată casa. Ce nebunie! Singurul medicament care putea ajuta cu siguranță, nu a fost luat!

Domnul Isus este adevăratul Medic trimis de Dumnezeu, care Şi-a dat chiar viața, sângele Său pentru a ne scăpa de „boala păcatului”. Nu ascultați de șoaptele înșelătoare ale  diavolului,  ci  ascultați  și  credeți  cuvintele  celui  mai mare Medic și veți fi vindecați!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SPUNE-I DA LUI DUMNEZEU!

„Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8)

     William Carey este cunoscut ca fiind „părintele misiunilor moderne.” Însă numărul realizărilor sale din India a fost aproape egal cu numărul obstacolelor pe care le-a depășit pentru a ajunge acolo. Un grup de misionari i-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe păgâni, tinere, El o va face fără ajutorul tău sau al nostru!” Carey nu a fost misionar de profesie. El era un tânăr englez cu sănătatea șubredă, soția lui fiind însărcinată și având deja copii mici. Era la fel ca noi toți – încerca să-și câștige pâinea și să supraviețuiască. Dar mai avea ceva, o întrebare arzătoare care nu-i dădea pace: „Cine va merge la cei pierduți din India, dacă nu merg eu?” Mai târziu, privind în urmă, Carey a înțeles că provocările pe care le-a învins în locul natal au fost exact ceea ce l-a pregătit pentru succesul misiunii pe care i-a încredințat-o Dumnezeu în străinătate.

Același lucru i s-a întâmplat proorocului Isaia: „Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit, şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia…” (Isaia 6:8-9). Însă înainte ca Isaia să fie pregătit să meargă, a avut nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu care să-i schimbe viața. „Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” (Isaia 6:6-7).

Simți că Dumnezeu te pregătește ca să te trimită? Dacă este așa, spune da chemării lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 10.1-18

Necesitatea de a repeta mereu jertfele vechiului legământ arăta că ele erau ineficiente. La drept vorbind, ele constituiau numai un act de comemorare a păcatului (v. 3). Dreptatea lui Dumnezeu nu era satisfăcută şi cu atât mai mult El nu-Şi putea găsi plăcerea acolo. Atunci S-a prezentat Cineva care a preluat cauza noastră. Numai Isus era Obiectul în care Tatăl Îşi putea găsi toată plăcerea şi numai El putea fi jertfa plăcută şi sfântă, adusă o dată pentru totdeauna. În vreme ce preoţii de pe pământ erau mereu în picioare, pentru că ei nu-şi terminau niciodată slujba, Hristos S-a aşezat, dovadă a faptului că lucrarea s-a încheiat. Şi Cel care „S-a aşezat pentru totdeauna” ne-a „făcut desăvârşiţi pentru totdeauna” (v. 12, 14).

Da, perfecţi, aşa ne vede Dumnezeu, păcatele noastre fiind spălate. Şi aceasta nu în viitor, ci este un fapt împlinit şi definitiv. Dar să nu uităm că lucrarea făcută pentru noi este însoţită şi de o lucrare actuală în noi. Domnul doreşte să pună dragostea şi poruncile Lui în inima fiecăruia dintre noi (comp. v. 16 şi cap. 8.10). Dacă I-a spus Tatălui, când a venit în lume: „Este desfătarea Mea, Dumnezeul Meu, să fac plăcerea Ta, şi legea Ta este în lăuntrul inimii Mele” (v. 7, 9; Psalmul 40.6-8), cum să nu dorească El ca toţi ai Lui să-I semene?

17 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și Domnul i-a zis: „Pace ție, nu te teme, nu vei muri!”. Și Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și l-a numit „Domnul păcii”.
Judecători 6.23,24

Titluri divine

Iahve-Shalom: Citim în cartea Judecători că madianiții îi asupreau pe fiii lui Israel. Când aceștia au strigat la Domnul, El le-a trimis un profet cu un mesaj de mângâiere. Apoi Îngerul Domnului S-a arătat lui Ghedeon, care bătea grâul în teasc, pentru a-l ascunde de jefuitorii madianiți. Îngerul Domnului, Iahve Însuși, l-a pus în uimire pe Ghedeon atunci când i-a spus: „Domnul este cu tine, războinic viteaz” (Judecători 6.12). Apoi i-a dat misiunea de a fi eliberatorul lui Israel de sub jugul madianiților. Ghedeon, văzând că Cel care îi vorbea era Îngerul Domnului, a cerut un semn, care i-a fost dat.

Ghedeon a pregătit un ied și azime dintr-o efă de făină, apoi a adus toate acestea înaintea Vizitatorului ceresc, care le-a atins cu vârful toiagului Său. Un foc s-a ridicat din stâncă și a mistuit carnea și azimele, iar Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui. Când Ghedeon a înțeles că Vizitatorul ceresc era chiar Îngerul Domnului, s-a înspăimântat. Domnul însă l-a liniștit: „Și Domnul i-a zis: «Pace ție, nu te teme, nu vei muri!». Și Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului și l-a numit «Domnul păcii [Iahve-Shalom]». Până în ziua aceasta el este încă în Ofra din Abiezer” (Judecători 6.23,24).

Astăzi, noi Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea pe care ne-a dăruit-o, care întrece orice pricepere și care ne păzește inimile și gândurile în Hristos Isus. În consecință, atunci când mințile noastre se preocupă cu ceea ce este vrednic de cinste, vrednic de iubit și curat, Dumnezeul păcii va fi cu noi (Filipeni 4.4-9).

A J Pollock


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Şi oamenii… au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă.” Apocalipsa 16.9

Dumnezeu nu Se lasă batjocorit

În orice dicționar enciclopedic este amintit printre cele mai devastatoare cutremure și cel care a avut loc în anul 1908 în Messina. După ce acest oraș mare al Siciliei a fost ocrotit de cutremure mai bine de 120 de ani, oamenii au început să construiască locuințe. Cu ocazia Crăciunului din anul 1908, a apărut în unul din ziarele locale un articol blasfemator, în care Dumnezeu era provocat în mod nelegiuit, contestându-i-se puterea de a mai trimite un cutremur. Acest articol a fost chiar afișat. Acest lucru s-a petrecut în 26 decembrie 1908, iar două zile mai târziu, Dumnezeu a răspuns la această provocare batjocoritoare cu un cutremur, de care Messina nu a avut parte niciodată: în decurs de câteva minute au murit în oraș și în împrejurimile sale 100.000 de oameni. Ca urmare a cutremurului s-a iscat un incendiu mare, care a distrus aproape în întregime orașul. Martori oculari relatau că dintre dărâmături se mai vedea acea placardă batjocoritoare.

A fost acel cutremur o întâmplare?

Nu credem, deoarece Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. În Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, citim: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera” (Galateni 6.7); „Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună” (Osea  8.7).  Iată  o  lecție  de  viață  pentru  noi  toți!  Să  o aprofundăm cu atenție! Şi mai ales să ne lăsăm atenționați, pentru a nu cădea în aceeași prăpastie a batjocurii.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU

„…Umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” (2 Corinteni 5:7)

     Liderii înțelepți îți vor spune că vor veni momente în care și ei își vor pierde siguranța; momente în care nu vor ști tot ce le-ar plăcea să știe. Dacă acești lideri sunt persoane sincere, vor recunoaște: „Mă bucur că cei pe care trebuie să-i conduc nu știu cât de multe nu știu eu!” Fie că ești lider, fie că ești învățăcel, Biblia ne spune că „umblăm prin credinţă, nu prin vedere.” Dar să fim cinstiți: uneori știm ce dorește Dumnezeu să facem, însă nu ne place. Așa că ne rugăm în speranța că Se va răzgândi și că va da curs dorințelor și cererilor noastre. Dar lucrul acesta mai degrabă nu se va întâmpla! Dumnezeu nu poate binecuvânta faptele tale de neascultare.

În epistola către Evrei citim: „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8). Când Îl urmezi pe Dumnezeu, de cele mai multe ori nu vei ști tot ce ți-ai dori. Consilierii, grupurile de studiu, manualele despre cheia succesului, comitetele, planurile de afaceri și planurile de viitor ne pot fi de ajutor. Dar vine o vreme când va trebui să-ți părăsești confortul și să mergi în direcția pe care ți-o indică Dumnezeu.

Vei avea oare răspunsuri la toate întrebările tale, și ți se vor limpezi toate îngrijorările? Nu. La fel cum farurile unei mașini îți luminează drumul înainte, tot așa Dumnezeu îți va da instrucțiuni numai atunci când ai nevoie. Numai așa poți trăi! Îți vei păstra dependența de El, vei ține minte cine este în control și cine merită toată lauda pentru reușitele tale. Și apropo: e nevoie de o viață întreagă ca să înțelegi călăuzirea lui Dumnezeu… așa că nu te lăsa descurajat!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 9.16-28

„Fără vărsare de sânge nu este iertare” (v. 22; citiţi şi Levitic 17.11). Ceea ce proclamă fiecare jertfă a vechiului legământ şi ceea ce Abel înţelesese prin credinţă (cap. 11.4) este confirmat aici în modul cel mai categoric.

Pentru că „plata păcatului este moartea” (Romani 6.23) şi sângele vărsat pe pământ este dovada că această plată a fost achitată (Deuteronom 12.23,24)! Sângele lui Hristos a fost vărsat „pentru mulţi, spre iertarea păcatelor” (Matei 26.28).

Cine sunt aceşti mulţi? Toţi cei care cred! Sângele scump al lui Isus, necontenit sub privirea lui Dumnezeu, îi pune la adăpost de mânia Lui. Pentru că „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată”. Nu li se va mai da o a doua existenţă. Cu aceasta nu se termină însă totul, şi moartea este ceva neînsemnat pe lângă ceea ce urmează. Ce urmează după moarte? Un cuvânt groaznic este suficient să ne dezvăluie: „după aceea judecata” (2 Timotei 4.1; Apocalipsa 20.12).

Omul fără Dumnezeu are înaintea lui aceste două realităţi cumplite: moartea şi judecata.

Răscumpăratul însă are două certitudini fericite: iertarea tuturor păcatelor lui şi venirea Domnului pentru eliberarea sa finală (v. 28). Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre cititorii noştri să facă parte dintre „cei care-L aşteaptă”!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: