Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 6, 2018”

6 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Să faci veșminte sfinte lui Aaron, fratele tău, pentru glorie și pentru podoabă.
Exod 28.2

În acest capitol din Exod găsim detalii cu privire la hainele purtate de Aaron și de fiii săi pentru slujba lor preoțească în sanctuar. Aceste veșminte reflectă gloria și frumusețea Domnului Isus, în slujba Sa prezentă, ca Mare Preot al nostru.

Efodul era făcut cu fir de aur, cu fir albastru, purpuriu și stacojiu, și cu in subțire. El simbolizează Persoana lui Hristos, în slujirea Sa preoțească, reprezentându-i pe răscumpărații Săi înaintea lui Dumnezeu. Aurul vorbește despre dreptatea Sa divină. Inul arată puritatea morală a lui Hristos. Albastrul este simbol al Omului din cer; purpuriul și stacojiul vorbesc despre adevăratul Împărat, totuși Rob al lui Iahve. Cu adevărat, umanitatea Lui este unică!

Efodul avea doi umerari, pe care erau prinse în monturi de aur două pietre de onix, câte una pe fiecare umăr. Numele fiilor lui Israel erau gravate pe ele, în ordinea nașterii – șase pe un umăr și șase pe celălalt. Toți răscumpărații lui Dumnezeu au valoare egală înaintea Lui. Pentru noi, cineva poate părea mai important, datorită slujbei și darurilor lui, însă Dumnezeu nu face astfel de distincții. Fiecare răscumpărat al lui Dumnezeu are același statut, fiind primit în baza Persoanei și a lucrării Marelui nostru Preot, Domnul Isus.

De fiecare dată când Aaron intra în sanctuar pentru a sluji înaintea Domnului, el trebuia să se îmbrace cu acest efod și să poarte astfel numele fiilor lui Israel pe umerii săi, ca o aducere-aminte înaintea Domnului. La fel și astăzi, toți credincioșii sunt susținuți pe umerii puternici ai Domnului Isus, Marele nostru Preot, „care S-a așezat la dreapta tronului Măreției, în ceruri, slujitor al locurilor sfinte și al adevăratului cort, pe care l-a ridicat Domnul, și nu omul” (Evrei 8.1,2).

J Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …înțelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea.”
Proverbe 24.14

Sfaturi creştineşti

Dumnezeu caută oameni de încredere pentru a le încredința responsabilități. Astăzi, mai mult ca oricând, are nevoie de împlinitori, nu doar de visători. Fii și tu un împlinitor!

Nu te compara cu nimeni. Tu ești unic, un original. Deci nu te hotărî să fii o copie.

Să nu ne preocupăm cu vorbe deșarte, necuviincioase și vătămătoare. Să ne ferim limba de a-i judeca pe oameni: pe frații noștri, pe apropiații noștri.

Hristos a spus: „Eu sunt Calea”. Fiindcă El este Calea, nu trebuie să-L urmăm de formă, din exterior, ci printr-o trăire interioară.

Să nu uităm că, oricât de sus am urca treptele ierarhiei sociale, există un sfârșit. Depinde de noi, dacă acest sfârșit va fi un bilanț fericit sau o înfrângere rușinoasă.

Privește minunăția creației care te înconjoară, frumusețea naturii! Fii încredințat că totul mărturisește despre puterea veșnică a lui Dumnezeu și a bunătății Lui, care rămân pentru totdeauna.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FA CE TI-A SPUS DUMNEZEU (3)

„Noe umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:9)

Oare ce fel de gânduri au fost în mintea lui Noe, când Dumnezeu i-a spus să construiască o corabie în mijlocul unui ținut secetos? Nimeni nu mai făcuse așa ceva. Cu toate acestea, Biblia spune: „Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu.” (v. 22). Cum a reușit? Răspuns: „Noe umbla cu Dumnezeu.” Umblarea se desfășoară pas cu pas. Problema este că noi am vrea ca Dumnezeu să ne descopere al doilea pas, înainte de a-l face pe primul prin credință. Însă până nu facem primul pas, El nu ni-l va descoperi pe al doilea. Noi trebuie să fim ascultători în măsura revelației pe care ne-a descoperit-o, dacă dorim să primim mai mult ulterior. Acesta este motivul pentru care rămânem pe loc din punct de vedere spiritual.

Ne dorim să-L urmăm pe Hristos până în locul în care am mai fost – dar nu mai departe. Ne este teamă să facem ce nu am mai făcut niciodată pentru că este teritoriu necunoscut. Așa că lăsăm deoparte noile daruri, noile ungeri și noile vise pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. Dar noi trebuie să înlăturăm teama de necunoscut și trebuie să facem ceva diferit. Antilopa sud-africană impala poate sări 3 m în înălțime și 9 m în lungime și cu toate acestea ea poate fi ținută într-un țarc sau ocol de 1,20 m înălțime. De ce? Pentru că ea nu va sări dacă nu poate vedea unde aterizează. Și noi avem aceeași problemă, nu-i așa? Avem nevoie de garanția că nu pierdem nimic înainte de a face saltul prin credință, însă asta elimină credința din ecuație. Noi suntem chemați „să umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7). Așadar, cuvântul pentru tine astazi este acesta:

Fă ce ți-a spus Dumnezeu să faci!


Pentru a sprijini publicarea acestor devoționale prin donații vă rugăm să vizitați site-ul fundației S.E.E.R..

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 2.1-9

Pentru că „Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul”, „de aceea” adaugă capitolul 2 „trebuie să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite”. Deja, pe muntele sfânt, o voce din cer îi îndemnase solemn pe cei trei ucenici să asculte, nu mai mult de Moise şi de Ilie, ci de Fiul Preaiubit. „Şi ei, ridicându-şi ochii, n-au văzut pe nimeni, decât pe Isus singur” (Matei 17.5,8). Şi noi, prin credinţă, „Îl vedem pe Isus”(v. 9).

Capitolul 1 ni L-a prezentat potrivit titlurilor Sale divine, de Creator şi de Întâi-născut. Aici este înfăţişat ca Om glorificat şi ca Învingătorul morţii. În capitolul 1, toţi îngerii lui Dumnezeu I se închinau; aici, în capitolul 2, Isus a fost făcut mai prejos decât ei, din cauza acestei morţi căreia a trebuit să-i cunoască gustul nespus de amar (v. 9b). Psalmul 8 însă, citat aici, ne dezvăluie ansamblul planului lui Dumnezeu cu privire la „Omul Hristos Isus” (1 Timotei 2.5). O cunună de glorie şi de onoare Îi încununează fruntea, stăpânirea universală Îi aparţine de drept; în curând, totul se va supune legii Lui.

Dar deja locul ocupat de „Căpetenia mântuirii” noastre proclamă excelenţa acestei mântuiri (v. 10). Cum vom scăpa noi dacă o neglijăm? (cap. 10.29). Să remarcăm cu atenţie: este suficient a fi neglijent, a amâna pe mai târziu.

În adevăr, să ne grăbim să apucăm „o mântuire aşa de mare” (v. 3).

5 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Sunt unii care vă tulbură și doresc să strice evanghelia lui Hristos.
Galateni 1.7

În Galatia veniseră învățători falși, care încercau „să strice evanghelia”, dar care nu reușiseră însă să facă acest lucru pe deplin. Totuși, ei aduseseră tulburarea în mijlocul creștinilor de acolo. Dacă avem credința adevărată în Hristos, atunci nu trebuie să fim niciodată tulburați. Furtunile vieții se pot abate asupra noastră, slujitorii vrăjmașului ne pot asalta cu învățături false, însă, dacă ochii noștri sunt fixați asupra lui Hristos, nu vom fi tulburați.

Este un lucru cumplit să-i tulburi pe copiii lui Dumnezeu. Ei sunt ca o turmă de oi, care paște în pășunile verzi ale Cuvântului lui Dumnezeu. Din nefericire, există mulți și astăzi, care, în loc să hrănească oile, le tulbură. Există unii care par păstori buni ai turmei lui Dumnezeu, dar care adesea predică legea, la fel ca învățătorii falși din Galatia, în loc să hrănească oile cu adevăratul har al lui Dumnezeu. Sunt mulți care nu predică cele zece porunci, nici pentru mântuire, nici ca regulă de viață, dar care în mod continuu le spun sfinților lui Dumnezeu: „Nu pune mâna, nu gusta, nu atinge!” (Coloseni 2.21). «Nu trebuie să faceți asta, nu trebuie să faceți cealaltă!» – principiul este același. Este lege în loc de har, care tulbură turma și n-o hrănește deloc. Cei care tulbură oile lui Dumnezeu vor suferi judecata lui Dumnezeu, oricine ar fi ei, fiindcă o astfel de lucrare este a vrăjmașului.

Acești dușmani ai evangheliei adevărate doreau să strice, să sucească, să schimbe total vestea bună trimisă de Dumnezeu. Dacă cineva îmi spune că trebuie să țin legea pentru a fi mântuit, sau ca regulă de viață, aceasta nu este o veste bună, ci, dimpotrivă, este o veste cât se poate de rea, fiindcă eu nu pot ține niciodată legea și deci trebuie să pier. Aceasta era lucrarea ticăloasă pe care acești învățători falși o făceau în adunările din Galatia. Ei stricau evanghelia.

G C Willis


SĂMÂNȚA BUNĂ

„De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați primit, și-l veți avea.”
Marcu 11.24

Rugăciune şi credinţă

O femeie se plângea unui predicator că ea s-a rugat de multe ori pentru iertarea păcatelor, dar rugăciunile ei nu au fost ascultate. „Probabil, dumneavoastră vă rugați, dar nu credeți că ați și primit răspuns.” Pe masa la care era invitat predicatorul, erau așezate multe bunătăți. Gazda l-a invitat pe predicator să se servească. În schimb, predicatorul a spus: „Îmi este tare foame!” „Tocmai de aceea, vă rog să vă serviți!” Dar predicatorul privea prin cameră și iarăși spuse: „Îmi este tare foame!” Femeia zise: „Dacă vă este foame, de ce nu vă serviți?” Foarte liniștit, după o scurtă pauză, predicatorul zise iarăși: „Îmi este tare foame!” Acum, răbdarea femeii se părea că s-a sfârșit. Iritată de răspunsurile predicatorului, femeia întrebă dacă dorea ca neapărat să o supere. „Nu, nu vreau să vă supăr, dar așa faceți dumneavoastră cu Dumnezeu. Îl rugați mereu pentru iertarea păcatelor, dar nu vreți să primiți darul Său.” Atunci, femeia se lumină la față. Înțelese că ea se ruga mereu pentru iertarea păcatelor, dar niciodată nu a crezut că Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea.

Asemenea acestei femei sunt mulți creștini. Ei se roagă din obișnuință, dar nu au credință că Dumnezeu îi ascultă și le împlinește rugăciunea. Să nu ne numărăm printre ei! Credința poate trece liniștită prin furtună, căci ea nu privește la împrejurări pentru a primi ajutor, ci se bazează pe Dumnezeu și Îl descoperă a fi mai mare și mai puternic decât orice împrejurare.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (2)

„Prin credinţă, Noe… a făcut un chivot…” (Evrei 11:7)

     Noe a construit arca pentru că Dumnezeu i-a poruncit. A fost chemarea vieții lui. Tăierea scândurilor și bătutul cuielor fuseseră din partea lui fapte de ascultare. Împlinirea a ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă, a fost înregistrată ca cea mai mare faptă de ascultare din Scriptură. De la început până la sfârșit, acest monument de ascultare a lui Noe a durat 43.800 de zile! Cu fiecare act zilnic de ascultare, el L-a glorificat pe Dumnezeu. Indiferent care sunt uneltele pe care le folosești în munca ta – ciocanul, tastatura, mopul, mingea de fotbal, foaia de calcul, microfonul, espressorul de cafea – faptul că le folosești sunt un act de ascultare. Și modul în care le folosești poate fi și un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Este felul tău de a face ceea ce trebuie. Biblia spune: „Orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17). Nu te mai critica singur, crezând că ceea ce faci nu este important. Mai ții minte ce se poate întâmpla „Din lipsa unui cui”? Iată istorioara aceasta: „Din lipsa unui cui, potcoava s-a pierdut. Din lipsa unei potcoave, un cal s-a pierdut. Din lipsa unui cal, un călăreț s-a pierdut. Din lipsa unui călăreț, mesajul s-a pierdut. Din lipsa unui mesaj, lupta s-a pierdut. Prin pierderea unei lupte, regatul s-a pierdut. Și toate acestea, din cauză că a lipsit un cui de la potcoava unui cal.” În ochii lui Dumnezeu, micile fapte de ascultare sunt lucruri importante. Când faci cu bucurie lucruri mărunte ca și cum ar fi lucruri importante, Dumnezeu va face lucruri mari ca și cum ar fi lucruri mărunte. Așa se lărgește împărăția Sa! Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Fă ce ți-a spus Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 1.1-14

Autorul Epistolei către Evrei este probabil apostolul Pavel. El însă nu şi-a dat numele, pentru a lăsa în întregime locul Domnului Isus, marelui „Apostol al mărturisirii noastre” (cap. 3.1). După ce vorbise prin atâtea instrumente diferite, Dumnezeu a sfârşit prin a Se adresa direct lui Israel şi oamenilor prin propriul Lui Fiu (Ieremia 7.25; Marcu 12.6). El este Cuvântul, revelaţia deplină şi definitivă a lui Dumnezeu. Iar pentru a ne da o idee mai înaltă, ne învaţă Cine este acest Fiu: Moştenitorul tuturor lucrurilor, Creatorul lumilor, Strălucirea gloriei Sale şi Întipărirea fiinţei Sale, Cel care susţine toate lucrurile (Ioan 1.1,18). Iar Cel care a făcut lumile este, de asemenea, Cel a făcut curăţirea de păcate. Însă, în timp ce, pentru a crea, a fost suficient un cuvânt, pentru a face curăţirea de păcate, El a trebuit să plătească preţul suprem: propria Lui viaţă.

Mai multe citate din psalmii pe care îi numim mesianici: Psalmul 2, 45, 102, 110, fixează înălţarea şi supremaţia Fiului lui Dumnezeu. Îngerii sunt creaturi, Isus este Creatorul; ei sunt slujitori, El este Domnul. Îngerii, în chip nevăzut, lucrează în favoarea noastră; Isus singur a înfăptuit curăţirea de păcate, de ale mele şi de ale tale. Iar ceea ce El este pune în evidenţă într-un mod incomparabil valoarea a ceea ce El a făcut.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: