Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 23, 2018”

23 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Mărturisiți-vă deci unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are cererea fierbinte a celui drept.
Iacov 5.16

Cât de important este să ne mărturisim greșelile unii altora și să ne rugăm unii pentru alții! Este interesant că afirmația „mare putere are cererea fierbinte a celui drept” apare în contextul mărturisirii. Trebuie să avem o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea fratelui meu; trebuie să-mi mărturisesc greșeala față de el și să mă pun în rânduială cu el, dacă doresc ca rugăciunile mele să fie ascultate. Adesea ne rugăm pentru frații noștri fiindcă credem că au nevoie, fără să înțelegem însă cu adevărat care este starea noastră proprie. A mărturisi și a ne ruga unii pentru alții aduce vindecare, nu numai pentru cel pentru care ne rugăm, ci și pentru noi înșine.

Vedem acest adevăr în istoria lui Iov. Dumnezeu l-a corectat pe Iov, iar el și-a mărturisit greșeala înaintea lui Dumnezeu. După aceea, Dumnezeu i-a mustrat pe cei trei prieteni ai lui Iov. Vedem apoi un lucru foarte important. Cei trei oameni au trebuit să ia șapte tauri și șapte berbeci pe care i-au adus la Iov și pe care i-au jertfit lui Dumnezeu, după care Iov s-a rugat pentru ei. După ce ei au făcut aceasta și după ce Iov s-a rugat pentru ei – mărturisirea și rugăciunea – a urmat vindecarea; iar Domnul l-a readus pe Iov în starea dintâi, după ce el s-a rugat pentru prietenii săi.

Noi ne gândim uneori că, dacă un frate are ceva împotriva noastră, el trebuie să vină la noi. Matei 5.23,24 ne spune că dacă ne aducem darul la altar și ne amintim că fratele nostru are ceva împotriva noastră, trebuie să ne lăsăm darul acolo și să mergem mai întâi să ne împăcăm cu fratele nostru, după care putem să ne aducem darul. Acest lucru este valabil nu numai în cazul în care un frate are ceva împotriva noastră, ci și în cazul în care noi avem ceva împotriva unui frate. Cu siguranță înțelegem cu toții că este o ipocrizie să luăm Cina Domnului – care este o manifestare a unității – cu cineva cu care suntem în conflict. Domnul nu poate aproba așa ceva.

A Blok


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!”
Psalmul 66.20

Căile Domnului cu omul

Doamna de la recepție i-a spus că pe domnul Hanover nu-l poate vedea, în schimb doamna Hanover era acolo. Un pic derutat de toate acestea, Roger a fost condus spre un birou încântător unde s-a văzut față în față cu o doamnă; era soția domnului Hanover. Doamna i-a întins mâna și l-a întrebat: „Îl cunoșteați pe soțul meu?” Roger i-a spus că după război, soțul ei îl luase cu mașina până acasă. „Îmi puteți spune când s-a petrecut aceasta?” „Pe 7 mai, în urmă cu cinci ani, ziua în care am fost lăsat la vatră.” „S-a întâmplat ceva special în ziua aceea?” întrebă doamna. Roger a ezitat. Să-i spună despre mărturia dată de domnul Hanover pentru Mântuitorul? Acum, dacă tot ajunsese aici, va merge până la capăt. „Doamnă, i-am vorbit despre Evanghelie. Soțul dumneavoastră a tras mașina pe dreapta și a plâns pe volan. În ziua aceea și-a predat viața lui Hristos.” Femeia a izbucnit în hohote de plâns. „Ani de-a rândul m-am rugat pentru mântuirea soțului meu. Am crezut că Dumnezeu are să-l mântuiască.” „Şi unde este soțul dumneavoastră, doamnă?” Printre lacrimi, femeia a spus: „A murit. După ce ați coborât dumneavoastră, a avut un accident de mașină. Soțul meu nu a mai ajuns acasă. Vedeți, eu credeam că Dumnezeu nu Şi-a ținut făgăduința. De mult timp, am fost descurajată. Acum văd că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor mele.”


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IDEI PENTRU STUDIEREA SCRIPTURII (2)

„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmul 119:18)

     Iată câteva idei care te vor ajuta să beneficiezi de mai multe lucruri prin studierea Scripturii:

1) Pune întrebări. Cu cât vei pune mai multe întrebări, cu atât mai mult vei înțelege. Cui i se adresează textul? Care era situația cu care se confrunta autorul cărții? Care a fost mesajul principal pe care a încercat autorul să-l transmită? Pe măsură ce pui aceste întrebări, vei începe să descoperi lucruri pe care le-ai trecut cu vederea sau pe care nu le-ai observat niciodată. Psalmistul a fost o persoană care medita și care studia în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea el s-a rugat: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!”

2) Scrie răspunsurile. Scopul întrebărilor este acela de a obține răspunsuri. Dawson Trotman, fondatorul organizației internaționale și interconfesionale Navigatorii, obișnuia să spună: „Gândurile se limpezesc pe măsură ce ajung pe buze și pe hârtie.” Așa că pregătește-ți un carnețel și scrie esența adevărului pe care ți-l descoperă Dumnezeu. Dacă nu faci asta, îl vei uita!

3) Nu te limita la descoperirea adevărului, ci pune-l în practică. Evanghelistul D.L. Moody a spus: „Biblia nu ne-a fost dată ca să ne mărească știința, ci ca să ne schimbe viața.” Iacov a scris: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători…” (Iacov 1:22). Întreabă-te: „Care sunt atitudinile pe care trebuie să le schimb? Ce trebuie să nu mai fac, și ce trebuie să încep să fac? Ce trebuie să cred și ce trebuie să încetez să mai cred? Ce relații trebuie să dezvolt? Care este lucrarea în care trebuie să mă implic?”

Nu te duce la Biblie cu gândul să descoperi un adevăr pe care nimeni nu l-a mai descoperit, sau ceva cu care să-i impresionezi pe alții… Descoperă ce vrea Dumnezeu să-ți spună ție personal!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 11.32-40; 12.1-3

Începând cu versetul 32 ne aflăm în ţara Canaan. Şi îi găsim acolo pe judecători, pe împăraţi, pe profeţi, un mare nor de martori care ne înconjoară, care au fost înaintea noastră şi care ne aşteaptă pentru a intra în posesia lucrurilor promise (v. 39, 40). Traversând timpurile cele mai întunecate, flacăra credinţei, trecută din mână în mână, nu se stinge niciodată. Numai Dumnezeu cunoaşte lista acestor martiri uitaţi şi o ţine la zi. „Fiecare are propria lui pagină în volumul credincioşiei” (T.A.P.).

Armata credinţei numără cercetaşi (cap. 11), un Comandant renumit (ca.p. 12); noi suntem ariergarda. Acum este rândul nostru să ne angajăm în această „cursă-ştafetă”. Ce ne trebuie ca să alergăm bine? Să nu fim încărcaţi, nici împiedicaţi. Să începem prin a ne debarasa de orice povară sau bagaj inutil. Să aruncăm de asemenea păcatul, această plasă care ne împiedică atât de uşor! Dar aceasta nu este totul. Trebuie ca un obiect, ca un magnet irezistibil, să ne atragă înainte.

Să ne aţintim ochii asupra lui Isus, Călăuza şi Modelul vieţii de credinţă, Căpetenia şi Împlinitorul ei. Şi El a avut un obiect înaintea Lui, mai puternic decât crucea, decât ruşinea, decât toată suferinţa. Aceasta era „plinătatea bucuriei” care trebuia să încununeze viaţa omului credinţei, potrivit Psalmului 16 (v. 11).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: