Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 7, 2018”

7 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Și El a scris pe table, ca cea dintâi scriere, cele zece porunci pe care le spusese Domnul către voi pe munte din mijlocul focului, în ziua adunării; și Domnul mi le-a dat mie. Și m-am întors și am coborât de pe munte și am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem; și ele sunt acolo, așa cum mi-a poruncit Domnul.
Deuteronom 10.4,5

Prima dată când legea a coborât de pe munte a adus o judecată imediată în tabăra lui Israel. Păcatul a fost judecat, mijlocirea a fost făcută, iar harul s-a manifestat. Cum însă a fost posibil ca el să se manifeste?

Felul în care lucrurile sunt descrise în Deuteronom 10.1-11 este remarcabil și instructiv. A doua oară, legea a fost introdusă într-un chivot din lemn de salcâm. Este interesant că nu apare menționat aurul care acoperea acest chivot, ci doar lemnul din care era făcut. Acest lucru vorbește despre umanitatea perfectă a Aceluia despre care citim: „Este desfătarea mea, Dumnezeul meu, să fac plăcerea Ta, și legea Ta este înăuntrul inimii mele” (Psalmul 40.8). Dumnezeu Îl vedea deja pe preaiubitul Său Fiu venind pe pământ într-o umanitate perfectă și făcând întotdeauna lucrurile care Îi erau plăcute. El privea la felul cum Slujitorul Său, alesul Său, în care sufletul Său își găsea plăcerea, avea să preamărească legea Sa, împlinind-o pe deplin. El vedea deja ca împlinită lucrarea perfectă de ispășire de la cruce.

Tablele erau acolo, în chivotul de lemn, așa cum Iahve îi poruncise lui Moise. Doar acolo puteau fi ele așezate, dacă harul și îndurarea aveau să fie manifestate. Păcatul omului trebuia întâmpinat de sfințenia și de dreptatea lui Dumnezeu. „Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5.21). „Hristos a suferit o singură dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Petru 3.18). Israeliții nu au putut înțelege și aprecia acest lucru așa cum o facem noi. „A Lui fie gloria pentru totdeauna! Amin” (Romani 11.36).

A Leclerc


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.”
Coloseni 1.16

Hristos este Creatorul

Fiul lui Dumnezeu a creat prin propria Sa putere dumnezeiască întreg universul.

Ela făcut cerurile și tot ce este în ele. Să ne gândim la stelele nenumărate sau la îngerii care locuiesc în cer. Cerurile sunt locuința lui Dumnezeu, Casa Tatălui, care este necreat și veșnic.

El a făcut și pământul și tot ce este pe el: pietrele, apele, plantele, animalele și oamenii.

În creație există lucruri văzute și nevăzute. Putem vedea doar o mică parte din cer: lumea stelelor. Marea parte este însă nevăzută. Nu vedem nici cerul al treilea, unde stă tronul lui Dumnezeu, nici îngerii care Îi slujesc.

Nici pe pământ nu putem percepe cu ochiul tot ce a creat Fiul lui Dumnezeu. Există de exemplu unde electro-magnetice pe care nu le vedem. Totuși, ele există și transmit informațiile când telefonăm cu telefoanele mobile.

La final se amintește că tot ce este mare și înălțat în creație, a fost creat prin Fiul lui Dumnezeu. Astfel este înălțată maiestatea Lui. Dacă observăm universul măreț și munții uriași, recunoaștem ce sublim este Isus Hristos. Plini de respect ne plecăm înaintea Lui, din mâna Căruia izvorăște toată  frumusețea  și  desăvârșirea  creației.  Vrednic  ești, Doamne, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FĂ CE ȚI-A SPUS DUMNEZEU! (4)

„Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Genesa 6:8)

     Ce înseamnă „a căpăta milă” înaintea lui Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu face în locul tău ceea ce tu singur nu poți face. Mila lui Dumnezeu deschide uși către anumite oportunități. Ea transformă împotrivirea în sprijin. Te poate ajuta să obții o promovare, să fii printre cei admiși sau să închei cu bine o afacere…

Biblia spune: „Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” (Luca 2:52). Trebuie remarcat faptul că așa cum poți crește în înțelepciune și în statură, tot așa poți căpăta trecere tot mai mare înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Așadar, în loc să te mulțumești cu nivelul creșterii tale, cere-I lui Dumnezeu o mărire.

Tu întrebi: „Cum pot ajunge să fiu plăcut astfel?” Prin ascultare! Totul începe prin a-ți preda viața lui Hristos. „Domnul… nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.” (Psalmul 84:11). Mila lui Dumnezeu nu se limitează la domeniul spiritual; ea se extinde și la cel material. În viața lui Noe, mila lui Dumnezeu s-a tradus prin invenții ingenioase. Nu numai că Noe a construit prima corabie și a devenit pionierul industriei navale, dar el a fost deținătorul mai multor patente. Conform tradiției iudaice, Noe a inventat plugul, coasa, sapa și o serie de alte unelte folosite în cultivarea pământului. Mila lui Dumnezeu s-a tradus prin idei bune.

Nu contează ce faci, Dumnezeu dorește să te ajute în ceea ce faci. El dorește să-Și arate mila peste planul tău de afaceri, peste manuscrisul tău, peste planul tău de lecție, peste dosarul tău judecătoresc, peste rețeaua ta de cumpărători etc. Însă trebuie să fii în starea potrivită pentru a primi mila Lui – adică: să trăiești în ascultare! Dacă Dumnezeu știe că va primi slava, El te va binecuvânta peste capacitățile și peste resursele tale!


Pentru a sprijini publicarea acestor devoționale prin donații vă rugăm să vizitați site-ul fundației S.E.E.R..

 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 2.10-18

Se cuvenea pentru Dumnezeu să consume prin suferinţe pe „Căpetenia mântuirii noastre” (v. 10). De altfel, Isaia a spus: „Domnului I-a plăcut să-L zdrobească; L-a supus suferinţei” (cap. 53.10). Şi cu ce scop? Ca să aducă mulţi fii la glorie. „Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi”, adaugă de asemeni profetul. Aceşti copii, pe care Dumnezeu I-a dat lui Hristos ca tovarăşi în glorie, sunt răscumpăraţii Lui dragi.

„Lui nu-I este ruşine să-i numească fraţi” (v. 11). Dar, pentru a putea lua în mâini cauza lor, El a trebuit mai întâi să fie făcut asemenea lor, să fi devenit Om adevărat (v. 14). Şi capitolul nostru ne oferă mai multe motive nepreţuite pentru acest secret:

Isus a venit în natura noastră pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, reîncepând istoria noastră, şi pentru a-I permite să realizeze planurile cu privire la om.

El a luat un trup pentru a putea muri şi astfel pentru a repurta victoria asupra prinţului morţii în propria sa întăritură.

În sfârşit, Isus S-a îmbrăcat în firea noastră omenească pentru a intra deplin în durerile noastre şi pentru a le înţelege cu o inimă de Om. Propria Lui experienţă de suferinţă Îi permite să simpatizeze deplin cu încercările noastre, ca Preot credincios şi îndurător. Ce mângâiere pentru toţi cei necăjiţi!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: