Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “octombrie 14, 2018”

14 Octombrie 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Când vor întreba fiii voștri în viitor, zicând: „Ce sunt pentru voi pietrele acestea?” … le veți spune că apele Iordanului au fost despicate înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut el prin Iordan, apele Iordanului au fost despicate. Și pietrele acestea vor fi ca amintire pentru fiii lui Israel pentru totdeauna.
Iosua 4.6,7

Israel urma să traverseze Iordanul și să înceapă să cucerească țara Canaan. Era timpul din an când râul Iordan se revărsa peste maluri. Aceasta însă nu era o piedică pentru Dumnezeu. Când picioarele preoților care duceau chivotul au intrat în apă, Iordanul s-a oprit, iar poporul a putut să treacă în siguranță pe malul celălalt.

Dumnezeu îi spusese lui Iosua ca doisprezece bărbați să ia fiecare câte o piatră din albia râului, iar cele douăsprezece pietre să fie așezate în noaptea aceea la Ghilgal. Generațiile care urmau să vină aveau să întrebe despre semnificația acestor pietre și trebuia să li se spună cum Domnul uscase râul până când poporul a trecut în țară. De fapt, toate popoarele pământului aveau să învețe că mâna Domnului lucrase cu putere, iar Israel trebuia să se teamă de Domnul pentru totdeauna.

Domnul Isus a instituit și El un memorial pentru cei ai Săi. În noaptea în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, spunându-le să facă lucrul acesta în amintirea Lui. La fel a făcut și cu paharul de vin. Pâinea și vinul reprezintă trupul și sângele Său. Găsim această relatare în Matei, în Marcu și în Luca, în timp ce Ioan adaugă detalii prețioase cu privire la ultima noapte petrecută de Domnul împreună cu ucenicii Săi. Acest memorial este atât de important pentru Domnul, încât El i-a dat o revelație specială apostolului Pavel cu privire la el (1 Corinteni 11.23). Privilegiul nostru este să urmăm exemplul creștinilor dintâi, în Fapte 20.7, și, în fiecare zi întâi a săptămânii, să ne aducem aminte de Domnul și de marea Sa dragoste, care L-a condus să-Și dea viața pentru noi.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!»”
Ioan 1.29

Mielul care ridică păcatul

Inima lui Ioan Botezătorul a fost preocupată cu Persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos ca Cel care este Mielul lui Dumnezeu și „care ridică păcatul lumii”. Moartea Mântuitorului a pus baza ispășirii pentru păcatele poporului Său și pentru ale întregii lumi. Prin jertfa Sa, orice pată este  îndepărtată  din  conștiința  celui  care  crede  în  Isus Hristos. Jertfa de pe cruce a Mântuitorului este fundamentul divin, pe care binecuvântarea omului va fi susținută pentru totdeauna.

Auzind cuvintele lui Ioan Botezătorul, doi dintre ucenicii săi au început să-L urmeze pe Mântuitorul. Acest fapt este foarte instructiv și pentru noi. Ce putere morală, imensă dezvăluie adevărata preocupare a inimii cu Isus Hristos! Bucuria dăruită de Domnul Isus, pacea Sa, adorarea adresată Persoanei Sale – toate acestea vorbesc puternic inimilor altora care nu-L cunosc pe Cel care ridică păcatul lumii. Cine L-a găsit pe Hristos ca Mântuitor al Său este ridicat, din punct de vedere moral, deasupra gândurilor și părerilor oamenilor, nu se gândește la sine însuși și nu caută un nume sau un loc pe acest pământ. Un astfel de om este un călător fericit spre Patria veșnică unde Mântuitorul i-a pregătit un loc. Un astfel de om și-a găsit fericirea și pacea inimii în Domnul Isus Hristos și de aceea poate, la fel ca Ioan Botezătorul, să-L arate în gândirea și umblarea sa pe Mielul lui Dumnezeu tuturor care se recunosc vinovați.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ZIDIREA OAMENILOR (1)

„Fivi… s-a arătat de ajutor multora” (Romani 16:1-2)

Biserica ta are nevoie de membri devotați lucrării de sprijinire și de încurajare a celorlalți. De oameni ca Fivi, despre care Pavel spune că „s-a arătat de ajutor multora.” Expresia „a fi de ajutor” în greacă se aplica antrenorilor care îi pregăteau pe atleți și se asigurau că sunt antrenați și echipați ca să câștige. Teologul H.F. Moule a descris-o pe Fivi drept „campioana care i-a susținut pe alții, prietenă curajoasă și devotată celor convertiți aflați în încercare, ducând lupte de protest în timpul cărora a avut parte de împotrivire și pledând pentru cauza celor săraci.” E o misiune foarte grea! Și în generația egocentrică în care trăim, nu mulți sunt dispuși să-și asume această misiune. De fapt, nu există o investiție mai mare decât cea în oameni!

Când te investești pe tine însuți într-o persoană, îți faci singur un cadou, pentru că nu poți lumina cărarea cuiva fără să ți-o luminezi pe a ta, iar răsplata divină depășește orice răsplată de pe pământ: „fiecare… va primi răsplată de la Domnul, după binele… pe care-l va fi făcut…” (Efeseni 6:8). Iar un pastor adaugă: „Ai ceva ce nimeni altcineva nu poate oferi. Gândește-te cum poți ușura viața cuiva… pe cine poți sprijini și întări… Cineva are nevoie de încurajarea ta astăzi, cineva vrea să știe că ai încredere în el, că îl susții, că ai convingerea că are ce-i trebuie pentru a reuși.

Privind în urmă, probabil cineva a jucat un rol important în viața ta și te-a ajutat să devii ceea ce ești astăzi. Un părinte sau un profesor care a avut încredere în tine, un șef care te-a promovat atunci când nu te simțeai calificat, cineva care a văzut în tine mai mult decât ai văzut tu însuți…” Acum este rândul tău să fii de ajutor!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Evrei 7.18-28

Înainte de a fi fost înălţat mai sus de ceruri, Isus nu putea fi pentru noi Mare Preot. Pentru a ne putea reprezenta înaintea lui Dumnezeu, trebuia mai întâi să Se dea pe Sine Însuşi pentru noi, deoarece, înainte de orice, noi avem nevoie de un Răscumpărător. Dar acum, Mântuitorul sufletelor noastre este şi Acela care ne mântuieşte în toate, adică Acela care are grijă de noi până când vom intra în gloria Lui. El fiind veşnic viu, avem siguranţa că nicio clipă nu ne va lăsa. Într-adevăr, un asemenea Mare Preot ne trebuia. Perfecţiunea Lui morală este exprimată în toate modurile, iar poziţia Lui înaintea lui Dumnezeu, în glorie, ne face să strigăm: „Vezi, Dumnezeule, şi priveşte faţa Unsului Tău!” (Psalmul 84.9).

Curând nu vom mai avea nevoie de mijlocirea Lui. Aceasta va lua sfârşit atunci când toţi răscumpăraţii îşi vor fi încheiat călătoria. Atunci de ce se repetă: „Tu eşti preot pentru eternitate?” (cap. 5.6; 6.20; 7.17,21). Pentru că preotul este şi acela care dă tonul laudei. Ce slujbă veşnică, pentru care scumpul nostru Mântuitor nu va mai fi singur să o împlinească! El o va împlini împreună cu cei pe care i-a mântuit deplin şi care vor fi pentru totdeauna asociaţi cu El în glorie (cap. 2.12).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: