Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 28, 2018”

28 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, era un om mare înaintea stăpânului său și mult onorat, pentru că prin el dăduse Domnul eliberare Siriei; și el era un bărbat puternic și viteaz, un lepros. Și sirienii ieșiseră în cete și luaseră captivă o copilă mică din țara lui Israel; și ea era înaintea soției lui Naaman.
2 Împărați 5.1,2

Avem aici o frumoasă întâmplare despre o fetiță israelită. Nu ni se spune numele ei și nici câți ani avea, ci doar că fusese luată captivă din Israel și adusă în Siria, ca roabă pentru soția lui Naaman. Nu vedem că ea s-ar fi plâns de soarta ei, ci ni se spune că avea o inimă căreia îi păsa de boala stăpânului ei. Ne plângem noi de împrejurările în care ne aflăm și încercăm să ne răzbunăm pe cei care credem că ne-au cauzat dificultățile? Dacă da, atunci putem învăța o lecție de la această fetiță. Deși era departe de familie și de confortul casei părintești, ea a fost gata să îndrepte privirile stăpânului ei către Dumnezeul lui Israel.

Naaman era generalul armatei siriene, un om respectat de popor și onorat de către împărat. Deși cu siguranță avea multe daruri și abilități naturale, el era lepros. Semnul morții și al păcatului era asupra lui și nu exista nicio nădejde pentru el. Lepra este o imagine a păcatului – „toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu” (Romani 3.23).

Naaman nu-L cunoștea pe Dumnezeul lui Israel, însă Dumnezeul lui Israel îl cunoștea pe Naaman și avea privirea îndreptată asupra lui. În îndurarea Sa, Dumnezeu avea un plan pentru acest om mândru și a folosit-o pe fetița israelită pentru a-l aduce la Elisei. Lui Naaman nu i-a plăcut deloc remediul propus de Elisei, de a se scălda de șapte ori în râul Iordan. Exista însă doar o singură cale pentru ca el să fie curățit. Și astăzi există o singură cale pentru a fi mântuit: credința în Domnul Isus Hristos!

J Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Mă gândesc adânc la poruncile Tale și cărările Tale le am sub ochi.”
Psalmul 119.15

Reguli bune

Când ne jucam fotbal, băieți fiind, atunci ne puneam de acord înainte: „Fără ofsaid! Cu «portar zburător», O.K.? De acord?” – Regulile de joc sunt un lucru al înțelegerii. Le poți schimba oricând. Important este ca să fie corecte. De scurt timp au fost introduse noi reguli în ortografie – tot un lucru al înțelegerii. De fapt, de ce? Pentru că înainte s-au întâmplat multe greșeli.

Aceasta nu funcționează desigur peste tot. În circulație de exemplu mulți conduc prea repede, deci ajung în conflict cu regulile. Trebuie acum să se modifice prevederile, să se pună mai sus viteza permisă? – Desigur, nu, căci sensul acestor reguli este protecția vieții oamenilor.

Dumnezeu ne-a dat reguli pentru viața noastră împreună ca oameni. Reguli foarte bune! Întocmite cu înțelepciune și dragoste desăvârșită! Mulți gândesc că aceste reguli sunt severe sau demodate. Ei cred că știu mai bine decât Creatorul lor.

Urmările? În primul rând, deja astăzi mult necaz și multă durere, pentru că nu mai este nicio protecție (gândește-te doar la războaie, spargeri, avorturi, SIDA, căsnicii și familii despărțite). Şi în al doilea rând, oameni care vor sta odată în fața lui Dumnezeu ca Judecător și vor trebui să fie osândiți veșnic, dacă nu au venit înainte la El prin Domnul Isus. Acum, Isus Hristos mai vrea să salveze oameni în loc să-i judece. De aceea El a murit la cruce.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IA EXEMPLU DE LA ȘAMGAR (3)

„Șamgar… a fost un izbăvitor al lui Israel.” (Judecători 3:31)

     Dacă Șamgar s-ar fi concentrat asupra faptului că se va lupta cu șase sute de filisteni, probabil ar fi renunțat înainte de a începe măcar. Să înțelegem un lucru: Satan va încerca să te descurajeze și să te înfrângă prin faptul că te va face să te simți copleșit de problemă. Acesta e momentul în care trebuie să te împotrivești, împărțindu-ți scopurile în etape mai mici. Poate nu ești în stare să-ți învingi dependența, anxietatea sau anorexia pentru tot restul vieții, însă cu ajutorul lui Dumnezeu poți câștiga bătălia, astăzi.

Nu te îngrijora cu privire la săptămâna viitoare sau la anul viitor. Trăiește în etape de o zi. Poți rezista ispitei douăzeci și patru de ore? Știi că poți. La fel știe și dușmanul. Așa că, ia fiecare zi pe rând. Consumăm prea multă energie concentrându-ne exact pe lucrul pe care nu-l putem controla – rezultatul. Poate că ai întrebări de felul acesta: „Dacă voi cădea în ispita unui obicei prost? Dacă eforturile mele în privința unei relații romantice nu sunt împărtășite? Dacă mă voi îngrășa sau nu voi avea locul de muncă la care visez?”

Domnul Isus a spus: „Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:34). Mana pe care au primit-o iudeii în pustie sosea zilnic, nu săptămânal sau lunar. De ce? Deoarece Dumnezeu dorea ca ei să trăiască în totală dependență de El. Harul lui Dumnezeu, nu propriile tale fapte este cheia victoriei.

Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.” (Plângerile lui Ieremia 3:21-24)


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Filipeni 4.10-23

Pavel îşi aminteşte, fără îndoială, de prima lui vizită la Filipi, de închisoare şi de cântările pe care le cânta acolo împreună cu Sila (Fapte 16.24,25). Din nou întemniţat, nimic nu răpeşte bucuria sa, pentru că nimic nu i-L poate lua pe Hristos. Şi la fel puterea sa. „Am putere pentru toate” spune el în ciuda lanţurilor „în Cel care mă întăreşte” (v. 13; comp. cu 2 Corinteni 6.10). Ca şi el, să învăţăm şi noi să fim mulţumiţi, oricare-ar fi împrejurările: succes sau greutăţi, sănătate sau boală, vreme bună sau rea dacă suntem „mulţumiţi de Domnul”.

Deşi foarte săraci, filipenii, prin mâna lui Epafrodit, urmau să-i trimită apostolului un nou ajutor (citiţi 2 Corinteni 8.1-5). Pavel afirmă, din proprie experienţă: „Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuinţă” dar nicidecum orice poftă. El angajează responsabilitatea Dumnezeului său, ca şi cum emitea un cec în alb, ştiind că dispune pentru el şi pentru prietenii săi de un credit nelimitat: nimic mai puţin decât „bogăţiile Sale în glorie” (v. 19; Efeseni 3.16). Dumnezeu să ne dea şi nouă să experimentăm secretul fericitului apostol: deplina suficienţă a Domnului Isus Hristos! Până când, în sfârşit, se va împlini suspinul din psalm: „Voi vedea faţa Ta, mă voi sătura de chipul Tău” (Psalmul 17.15)!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: