Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 5, 2018”

5 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume.
Galateni 6.14

La începutul Epistolei către Galateni, apostolul Pavel a afirmat marele adevăr că evanghelia pe care el o predica nu era potrivită omului, ci prin descoperirea lui Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne scoată din acest veac rău. Prin această evanghelie am fost chemați, o evanghelie care ne separă de principiile și de practicile acestei lumi.

Moartea prin răstignire era o metodă crudă și dureroasă de execuție folosită de romani. Ea nu era aplicată cetățenilor romani, ci doar condamnaților de cea mai joasă speță. Stăpânitorii acestei lumi L-au răstignit pe Domnul gloriei. Pilat a scris pe cruce: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”, în timp ce Irod și soldații săi L-au tratat cu mult dispreț și cruzime. Este scris că cel atârnat pe lemn este blestemat (Galateni 3.13). La acest tratament S-a supus de bunăvoie binecuvântatul nostru Domn Isus.

Isaac Watts (1674–1748) a surprins acest lucru în versurile sale:

Când privesc la crucea minunată,

Pe care Prințul gloriei a murit,

Cele mai mari câștiguri le socotesc a fi pierdere

Și revărs dispreț peste toată mândria mea.

Ferește-mă, Doamne, de a mă lăuda cu altceva

Decât cu crucea lui Hristos.

Toate lucrurile deșarte care mă farmecă cel mai mult

Le sacrific sângelui Său.

Nimic nu se poate compara cu crucea Domnului Isus Hristos. Ea a revelat adâncimile dragostei Sale și a dat pe față adevăratul caracter al acestei lumi, al urii ei împotriva lui Hristos și a urmașilor Lui. Pavel s-a identificat cu Hristos, ca răstignit împreună cu El. Lumea nu a găsit nimic atractiv în Hristos, nici în Pavel, iar Pavel nu găsea nimic atractiv în această lume. Cum stau lucrurile cu noi?

J Redekop


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: «Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!»” Matei 5.2,3

Fericirile

La începutul lucrării Domnului Isus, mulțimi de oameni veneau de pretutindeni la El cu diferite nevoi. Pentru Domnul, acestea erau de fiecare dată ocazii pentru a-i învăța pe ucenicii Săi lecții importante. Să observăm că Domnul Şi-a deschis gura în har; va veni însă și timpul când El Își va deschide gura pentru judecată (Matei 23).

Mântuitorul știa că mărturia Lui nu va fi primită, în ciuda faptului că Dumnezeu Îl onorase în public. Această împotrivire a omului păcătos s-a arătat tot timpul, de la iesle la cruce, cu toate că Mântuitorul l-a întâmpinat cu bunăvoința Sa. De aceea, El i-a învățat pe ucenicii Săi să aibă o atitudine potrivită față de Dumnezeu și să slujească în mijlocul unui popor care urma să-L respingă pe Mântuitorul.

„Fericirile” exprimă, de fapt, frumoasele calități ce se găsesc în Domnul Însuși, El dorind mult ca aceste calități să se arate și în cei care Îl urmează. În limba ebraică, cuvântul „ferice” se referă la cineva care merge pe o cale dreaptă. În predica de pe munte (Matei 5-7), Domnul Isus este nu numai marele Învățător, ci și Modelul desăvârșit pentru cei care Îl urmează. Mântuitorul ne încurajează să mergem pe urmele Sale, în ciuda respingerii și a suferințelor, pentru că El întotdeauna ne asigură puterea și energia necesară pentru aceasta. Fiecare cititor poate merge pe acest drum, după ce mai întâi L-a primit în viață pe Mântuitorul.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SCHIMBĂ-ȚI GÂNDIREA!

„Tot ce este vrednic de cinste… aceea să vă însuflețească.” (Filipeni 4:8)

     Pentru a-ți schimba viața, trebuie mai întâi să-ți schimbi gândirea. Lucrul acesta nu este ușor când toată viața ta ai gândit într-un anume fel.

Dr. Frank Crane a spus: „Cei mai buni prieteni ai noștri, dar și dușmanii noștri cei mai cruzi sunt gândurile noastre.”

Împăratul Solomon spune acest lucru sub altă formă: „…el este ca unul care îşi face socotelile în suflet. „Mănâncă şi bea” îţi va zice el; dar inima lui nu este cu tine.” (Proverbe 23:7).

Pentru a-ți schimba gândirea, trebuie să-ți schimbi fiecare gând pe rând. Asta necesită disciplină și hotărâre. Însă merită. Dacă ai vrea să concurezi la maraton, nu ai mai mânca dulciuri, nu-i așa? Combustibilul cu care alimentezi ceva determină performanța. Cu toate acestea, desconsiderăm această înțelepciune fundamentală: Lucrurile cu care te hrănești sunt nimic pe lângă lucrurile cu care îți hrănești mintea!

Iată un adevăr care te va transforma: Gândește lucruri excelente! Ceea ce intră în mintea ta în mod repetat și ceea ce îți ocupă mintea, ți-o modelează, o controlează și la sfârșit se exprimă prin ceea ce faci și prin ceea ce devii. Mintea ta va absorbi și va reflecta lucrurile la care este expusă. Evenimente la care participi, relațiile pe care le zidești, materialele pe care le citești și pe care nu le citești, imagini la care ești expus, conversațiile în care te angajezi, gândurile pe care le întreții, toate acestea îți modelează gândirea, caracterul și destinul.

Așadar, ce ar trebui să faci? Începe fiecare zi rugându-te așa: „Doamne, aș vrea să am și eu gândirea descrisă în Cuvântul Tău. Te rog să-mi dai gândirea care este plină de tot ce este vrednic de cinste, dreaptă, curată și vrednică de iubit!” (Filipeni 4:8).

Îți poți imagina cum ar fi viața ta, dacă te-ai ruga în mod constant astfel, și dacă ți-ai programa gândirea în consecință?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Galateni 5.1-15

Omul a considerat dintotdeauna libertatea ca fiind bunul cel mai de preţ. Unde însă o poate gusta cu adevărat? Sărman sclav al propriilor patimi, el se naşte şi moare cu lanţuri ţintuite de inimă. Numai Isus Hristos îl poate elibera (v. 1; Ioan 8.36).

Se pune atunci o altă întrebare: în ce fel va face uz răscumpăratul Domnului de libertatea sa? Se va supune el de bunăvoie jugului riguros al legii? (v. 1). Ar fi o atitudine la fel de neobişnuită ca cea a unui ocnaş eliberat care şi-ar exprima dorinţa de a se întoarce la ocnă! Se va folosi el atunci de aceasta ca de „un prilej pentru carne” (v. 13)?

Ar însemna atunci că parcurge calea inversă a tesalonicenilor, trecând de la slujirea lui Dumnezeu înapoi sub tirania idolilor lumii (cap. 4.8,9; Luca 11.26; 1 Tesaloniceni 1.9). Nu, această libertate, atât de scump plătită de Mântuitorul său la cruce, creştinul o va folosi în slujirea aproapelui! Şi astfel, în final, el va împlini legea, de vreme ce aceasta se rezumă printr-o singură expresie (v. 14) sau, mai degrabă, printr-un singur cuvânt: iubire.

„Cine iubeşte pe altul a împlinit legea” (Romani 13.8,9). El împlineşte astfel porunca Domnului Isus, a Cărui cea din urmă şi cea mai scumpă dorinţă este să ne iubim unii pe alţii cum ne-a iubit El (Ioan 13.34; 15.12,17).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: