Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 13, 2018”

13 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Atunci s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cât un drum de sabat. Și, când au intrat, s-au suit în camera de sus … Toți aceștia stăruiau într-un gând în rugăciune, împreună cu femeile, și cu Maria, mama lui Isus, și împreună cu frații Lui.
Fapte 1.12-14

Apostolii fuseseră pe muntele Măslinilor, care se afla la o distanță cât un drum de sabat de Ierusalim, unde Îl văzuseră pe Domnul Isus înălțându-Se la cer. El le poruncise să se întoarcă la Ierusalim, pentru a aștepta acolo coborârea Duhului Sfânt, care avea să le dea putere pentru a fi martori ai Săi, începând de acolo și până la capătul pământului.

Cei unsprezece apostoli stăteau împreună în camera de sus. Îi vedem cum, în timp ce urmează instrucțiunile Domnului, ei stăruie în rugăciune. Rugăciunea era preocuparea lor principală în timp ce așteptau în fiecare zi împlinirea promisiunii Domnului.

Mai mult, ei stăruiau în rugăciune într-un gând. În Evanghelii nu-i vedem niciodată pe ucenici rugându-se. Ei mergeau direct la Domnul cu întrebările și cu nevoile lor. El le-a spus în Ioan 16 că urma să vină timpul când nu aveau să mai ceară de la El, dar că orice aveau să ceară de la Tatăl, în Numele Său, El le va da. Ce minunat este să-i vedem uniți în rugăciune, fără să se mai certe cu privire la cine era cel mai mare dintre ei, așa cum făcuseră atât de des înainte!

Erau și alții care se rugau împreună cu ei: câteva femei, fără îndoială cele care Îl urmaseră pe Isus din Galileea, slujindu-I; mama Sa, Maria (acesta este ultimul loc în care Scriptura o menționează); și frații Săi, care mai înainte nu credeau în El.

E P Vedder, Jr


SĂMÂNȚA BUNĂ

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.”
Geneza 1.1

Dumnezeu Creatorul

Într-o noapte senină de vară, un băiat stătea cu tatăl său afară. Împreună admirau stelele strălucitoare. Micuțul îl întrebă pe tatăl său: „Cine a făcut stelele?” Tatăl i-a dat un răspuns clar: „Dumnezeu a creat stelele!” Băiatul se gândi mai departe: „Şi cine L-a făcut pe Dumnezeu?”

Nu este singurul care întreabă astfel. Tot mereu, oamenii au căutat originea tuturor. Ştim că în lume totul are un inceput: creația, civilizația și fiecare om în parte.

Numai Dumnezeu Creatorul este veșnic. El nu are început.

În Biblie, Dumnezeu Şi-a dat un nume interesant: „Eu sunt Cel ce sunt” (Exod 3.14). Înainte ca ceva să ia naștere, Dumnezeu a fost acolo. Alte cuvinte ale Bibliei adeveresc aceasta: Fiul veșnic al lui Dumnezeu, care a trăit aici ca Omul Isus Hristos, a spus cândva iudeilor, care s-au bizuit pe tatăl lor Avraam: ” …înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8.58). Şi în Coloseni 1.16-17 se spune despre El, veșnicul EU SUNT: „Prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute… El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”

Aceasta are consecințe pentru tine și pentru mine. Ca creaturi ale Dumnezeului veșnic suntem datori să-i dăm onoare și ascultare. În Biblie, Cuvântul Său scris, El ne arată ce vrea El de la noi.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

MĂRTURISEȘTE-ȚI PĂCATELE!

„Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalmul 32:5)

     Când păcătuiești în mod deliberat, te răzvrătești împotriva domniei lui Dumnezeu din viața ta – și îți va părea rău. Faptul că ai mustrări de conștiință este o dovadă că ești într-adevăr un copil răscumpărat al lui Dumnezeu; altfel, păcatul nu te-ar deranja.

Imaginează-ți un adolescent spunându-i tatălui său: „Îmi pare sincer rău, dar ți-am luat cardul de credit și am cumpărat cu el băutură pentru colegii mei.” Poate că tatăl nu ar fi descoperit niciodată lucrul acesta, mai ales dacă nu este un contabil bun. Însă mustrarea de conștiință a fiului său l-a făcut pe acesta să mărturisească adevărul și să spună: „Tată, nu ar fi trebuit să cumpăr băutură; nu ar fi trebuit să mint cu privire la vârsta mea; nu ar fi trebuit să folosesc cardul de credit. Ai avut încredere în mine și eu te-am dezamăgit. Îmi pare rău și nu voi mai face asta niciodată.” Asta înseamnă mărturisire.

Asta trebuie să facem când ne rugăm. Cuvântul grecesc tradus prin „mărturisire” înseamnă „a fi de acord cu Dumnezeu.” Când ne mărturisim păcatele, noi suntem de acord cu privire la păcatele din viața noastră, descoperite prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt.

Când ne pocăim, ne verbalizăm păcatele și primim curățirea și iertarea. Da, mărturisirea este de multe ori dureroasă, însă face ca părtășia cu Tatăl nostru ceresc să fie clară, deschisă și la îndemână. Nu că Dumnezeu nu ne mai iubește, ci noi nu mai simțim că ne putem apropia de El cu încredere. Ai un păcat de mărturisit?

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Efeseni 3.13-21

Această nouă rugăciune a apostolului este adresată „Tatălui Domnului nostru Isus Hristos” (v. 14; comp. cu cap. 1.16,17). Fie ca Acela „care poate să facă nespus mai mult decât toate câte cerem sau gândim” (v. 20) să ne răspundă fiecăruia dintre noi! Să ne dea să înţelegem câte ceva din gloria Lui, în toate sensurile de nemăsurat şi veşnică! Dar, oricât de măreţe ar fi perspectivele acestei glorii, ele nu fixează şi nu reţin afecţiunile noastre. De aceea apostolul adaugă fără tranziţie: „şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos” (v. 19). Închipuiţi-vă că eu aş fi dus dintr-o dată în palatul unui rege; aş fi acolo, fără-ndoială, orbit şi dezorientat. Dacă însă îl regăsesc în acel loc pe cel mai bun prieten al meu şi descopăr că el este chiar regele, imediat mă voi simţi fericit şi în largul meu. Astfel este cu gloria: este cea a lui Isus pe care Îl iubim.

Împreună cu apostolul, să cerem ca Duhul Lui să ne întărească „omul dinăuntru”. Dacă Hristos locuieşte în noi (v. 17), nimic mai puţin decât „toată plinătatea lui Dumnezeu” ne va umple (v. 19; Coloseni 2.9,10) şi, odată cu ea, puterea, dragostea, credinţa, înţelepciunea. Dragi prieteni, Tatăl ne-a făcut nouă loc în casa Lui (cap. 1 şi 2). Noi I-am făcut loc lui Isus în inima noastră?

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: