Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 20, 2018”

20 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Dacă vreun altul gândește să se încreadă în carne, eu cu atât mai mult: circumcis a opta zi; din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei … Dar cele care îmi erau câștig le-am socotit pierdere.
Filipeni 3.4,5,7

Înainte de convertirea sa, Pavel se încrezuse în educația și în poziția lui. După ce L-a întâlnit pe Domnul, și-a dat seama că astfel de lucruri nu valorează nimic. Care era deci sursa încrederii lui acum? Relația sa cu Domnul Isus a devenit noua temelie a vieții lui. Considerând vechea lui viață ca pe un capitol încheiat, Pavel era acum preocupat în întregime cu noua sa viață în Hristos. Nu numai că recunoștea totala lipsă de valoare a lucrurilor pe care se sprijinise înainte – cunoștința, realizările și autoritatea sa – ci respingea de asemenea orice noțiune a unei vieți independente de Dumnezeu. Apostolul devenise un om a cărui viață se sprijinea în totul pe Domnul (Galateni 2.20).

De o importanță majoră era și încrederea sa neclintită în credincioșia lui Dumnezeu. El credea în promisiunea lui Dumnezeu de a fi întărit și complet echipat, de a fi călăuzit în orice situație, de a-i fi împlinite toate nevoile și de a nu fi niciodată părăsit. În fața necazurilor, Pavel experimenta puterea Duhului Sfânt manifestată în el. Fiindcă Îl lua pe Dumnezeu pe cuvânt, putea întâmpina împotrivirea cu îndrăzneală. Încrederea lui nu era în sine însuși, ci în prezența, în grija și în puterea Domnului, și astfel rămânea întotdeauna tare.

Și noi, la rândul nostru, ne putem încrede mereu în Hristos. Nu ceea ce suntem noi contează, nici ceea ce credem despre noi înșine, nici puterea sau abilitățile pe care le avem. Cultivarea unei încrederi din toată inima în Isus este ceea ce produce stabilitate și îndrăzneală. Cât de mult ne încredem noi în El?

T Hadley, Sr


SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile…”
Evrei 3.7,8

„Eu am greşit!”

„Eu am greșit!” spunea un om bolnav aflat pe patul morții. „Ce ați greșit?” l-a întrebat un medic credincios aflat lângă acel muribund. „Domnule doctor, eu am greșit că nu am acceptat mântuirea sufletului meu la vremea potrivită.” Medicul căuta să-l consoleze și zise: „Amintiți-vă de tâlharul de pe cruce.” „Eu îmi amintesc bine, dar știu că tâlharul nu a spus ca mine către Mântuitorul: «Vezi-Ţi de drumul Tău!»” Pe când sfârșitul acestui om se apropia cu pași repezi, a mai spus: „Eu am fost luminat și Dumnezeu a dorit să mă pocăiesc; satan însă îmi șoptea: «Nu acum. Tu ești prea tânăr, petrece-ți viața!» Eu m-am împotrivit chemării Mântuitorului.” Medicul s-a luptat cu acel om să-i arate nemărginita dragoste dumnezeiască care poate ierta și în ultimul moment. Sărmanul muribund și-a mai întors încă o dată fața plină de disperarea morții și a spus: „Eu am greșit.” Astfel a plecat în veșnicie neîmpăcat cu Dumnezeu.

Exemplul trist al acestui om să fie un semnal de alarmă pentru noi toți! Amânarea mântuirii sufletului este greșeala capitală a multor oameni și astfel inima se împietrește. Dumnezeu ne cheamă ASTĂZI la calea vieții veșnice pe toți, mici și mari, tineri și vârstnici. Mâine poate fi un prea târziu, un veșnic prea târziu. Şi atunci urmează judecata lui Dumnezeu. Cuvintele despre judecata lui Dumnezeu nu sunt plăcute oamenilor. Acolo nu se vor putea face manevre ca la judecata omenească.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CINE ESTE SAUL PENTRU TINE?

„Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu…” (Faptele Apostolilor 9:15)

Saul din Tars era ultima persoană la care s-ar fi gândit cineva că ar putea deveni creștin, cu atât mai puțin autorul a jumătate din Noul Testament!

Descriindu-și viața pe care a avut-o înainte de a-L întâlni pe Hristos, el a scris: „Prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea” (Galateni 1:13).

Așa că, atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Anania să meargă și să se roage pentru Saul, lui Anania nu i-a surâs prea tare ideea deoarece: „Am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău. Dar Domnul i-a zis: „”Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel…” (Faptele Apostolilor 9:13-15). Anania știa ce făcuse Saul bisericii, și cu toate acestea, el avea să afle că Dumnezeu lucra la inima lui Saul. În numai câțiva ani, Dumnezeu avea să-l folosească pe Pavel ca să schimbe lumea, însă mai întâi Dumnezeu l-a folosit pe Anania ca să-l schimbe pe Saul.

Ți-a dat Dumnezeu și ție o misiune similară? Ți-a dat și ție un Saul? Nu renunța la el! Când ceilalți îl resping, tu acordă-i o a doua șansă.

Anania nu a știut nimic despre întâlnirea lui Saul cu Hristos pe drumul Damascului. Dumnezeu poate merge acolo unde tu nu poți ajunge și poate atinge o persoană asupra căreia tu nu poți avea nicio influență.

Ține minte mereu: Dumnezeu nu te trimite acolo unde El nu a fost niciodată. Așadar, atunci când vei ajunge la Saul, Dumnezeu a pregătit deja terenul pentru tine.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Efeseni 6.13-24

Pentru a rămâne neclintiţi în faţa acestor vrăjmaşi „spirituali” atât de periculoşi, armele omului sunt totalmente ineficace tot atâta cât ar fi să se lupte cu pumnii împotriva tancurilor sau a proiectilelor teleghidate (vezi şi Iov 40.20).

Dumnezeu însă pune la dispoziţia noastră armura Lui (comp. cu Romani 13.12). Care sunt piesele ce o compun?

Adevărul ca centură: forţa care dă supunerea faţă de Cuvânt; prin el Isus a triumfat în pustie.

Dreptatea ca platoşă: o purtare ireproşabilă, fără greşeală înaintea oamenilor.

Evanghelia păcii drept încălţăminte: o umblare activă în pace, pregătind oamenii să primească adevărul.

Credinţa drept scut: o încredere totală în ceea ce este Dumnezeu.

Mântuirea drept coif: aceeaşi încredere în ceea ce a făcut Dumnezeu.

Astfel îmbrăcaţi şi protejaţi, sabia Duhului şi rugăciunea ne vor permite un contraatac victorios.

Este prea târziu să îmbrăcăm această armură completă atunci când trebuie să fim în luptă. Purtând-o „în orice timp” (v. 18), vom fi protejaţi cu siguranţă în „ziua cea rea” (v. 13). Printre rugăciunile noastre, să nu le neglijăm pe acelea care au ca subiect lucrarea Domnului. Apostolul le solicita. El era sigur că va găsi la efeseni un profund interes pentru evanghelie şi pentru Adunare. Fie ca Domnul să vadă acelaşi profund interes în fiecare dintre noi!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: