Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 14, 2018”

14 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Balaam, fiul lui Beor, zice și omul cu ochiul deschis zice: … „Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, și locașurile tale, Israele!”.
Numeri 24.3,5

Toți cei care cred într-un Hristos mort și înviat sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt și fac parte din Trupul Său. Trupul este văzut ca fiind pe pământ. „Este un singur trup” – acest lucru este la fel de adevărat acum ca atunci când apostolul a scris Epistola către Efeseni. Trupul lui Hristos este indisolubil. Unitatea lui nu poate fi frântă. Suntem chemați să recunoaștem unitatea Trupului ca fiind un adevăr important și de temelie.

Nu suntem în schimb chemați să formăm o unitate, ci să recunoaștem unitatea pe care Duhul Sfânt a format-o. Este la fel de contrar adevărului să încercăm să formăm o unitate ca atunci când am încerca să ne lucrăm noi înșine o îndreptățire. Dumnezeu Își descoperă dreptatea Sa pe principiul credinței, iar noi credem și astfel intrăm în posesia ei. La fel, Dumnezeu revelează unitatea Sa, iar noi credem și umblăm în lumina ei. Din nefericire, oamenii refuză să se supună dreptății lui Dumnezeu și se apucă să-și stabilească o dreptate a lor. În același fel, ei refuză unitatea lui Dumnezeu și și-o formează pe a lor, însă atât dreptatea omului, cât și unitatea lui sunt sortite să dispară ca roua dimineții, în timp ce dreptatea și unitatea care sunt ale lui Dumnezeu vor dura de-a lungul veșniciei.

Motoul nostru ar trebui întotdeauna să fie: «Adevărul mai întâi; unitate, dacă se poate, însă mai întâi adevărul». Dacă unitatea este înfăptuită prin sacrificarea adevărului, atunci ea nu poate fi „unitatea Duhului”. Mulți fac greșeala să creadă că unitatea este ceva pe care ei înșiși trebuie s-o înfăptuiască, în timp ce de fapt unitatea Trupului este o realitate importantă, un adevăr substanțial în lumina căruia suntem chemați să umblăm și să ne judecăm pe noi înșine și toate lucrurile din jurul nostru. Noi nu suntem mai competenți să formăm această unitate decât suntem să facem ispășire pentru păcatele noastre sau să ne lucrăm propria dreptate. Toate acestea constituie lucrarea lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. El Și-a revelat dreptatea, iar noi o primim prin credință. El Și-a descoperit unitatea și la fel noi o primim prin credință. După cum ar fi o gravă greșeală să încercăm să ne făurim o dreptate a noastră, tot așa este o gravă greșeală să înfăptuim o unitate a noastră. Hristos este centrul unității lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este puterea ei, iar adevărul este temelia ei.

În ce privește unitatea omului, vom găsi tot felul de puncte centrale ale ei: un om, un ritual, o doctrină, ceva oricum mai puțin decât Hristos. Această unitate poate fi menținută prin energia voinței omenești și este adesea întemeiată pe tradiție, pe utilitate sau pe înțelepciunea omenească. O asemenea unitate nu este de la Dumnezeu, iar dacă nu adunăm cu El, cu siguranță vom risipi.

C H Mackintosh


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura:«Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.»”
Iacov 4.6

Gânduri

Domnul poate să rezolve o problemă fără noi, dar noi nu putem fără El.

Ori sunt smerit, ori voi fi smerit. Dacă nu vreau să fiu smerit, trebuie să fiu smerit prin mâna lui Dumnezeu.

Așa cum încrederea de sine și mândria merg împreună, așa merg mână în mână încrederea în Dumnezeu și smerenia.

Inteligența urmează logicii, dar credința urmează pe Domnul.

Noi suntem doar unelte în mâna Domnului. Nu se aduce laudă niciodată stropitorii unui grădinar.

Cine se luptă pentru el însuși, va pierde întotdeauna.

Cine se luptă pentru Domnul, va câștiga întotdeauna.

Dacă greșeala fratelui meu de credință este și greșeala mea, poate că există vindecare.

Cu cât ne îndreptăm mai mult spre lume, cu atât mai incomod ne devine cercul de credincioși.

Dacă trăiesc pentru lume, îmi va fi luat la sfârșit totul, dacă trăiesc pentru Domnul, îmi va fi dat la sfârșit totul.

Vor exista totdeauna oameni care întreabă care este voia lui Dumnezeu. Dacă eu nu sunt credincios Domnului, El va folosi pe alții pentru a-Şi face lucrarea.

Fiecare zi fără părtășie cu Domnul este o zi pierdută pentru veșnicie.

Dacă Domnului Îi face plăcere să smerească pe cineva, atunci nu trebuie nimeni să ajute la aceasta.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

ÎNVAȚĂ SĂ FII UN SLUJITOR (1)

„Te istoveşti singur…” (Exodul 18:18)

Președintele Theodore Roosevelt a spus odată: „Cel mai bun director este acela care are destulă înțelepciune ca să aleagă oameni buni care să facă ceea ce dorește el să facă și să se abțină să se mai amestece în tot acest timp.”

Concluzie: Dacă nu înveți să delegi, te vei istovi ca lider și viziunea ta va stagna. În Exod, Moise era epuizat fizic, emoțional și spiritual, fiindcă încerca să țină pasul cu cererile a două milioane de iudei și să fie omul bun pentru toate problemele lor. Atunci socrul său i-a zis: „Lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu.” (Exodul18:18-19).

E nevoie de înțelepciune, de maturitate și de smerenie ca să ceri ajutor. Și e un semn de putere, nu de slăbiciune. E greu să te împaci cu așa ceva, mai ales pentru aceia dintre noi care se mândresc cu abilitatea de „a face totul.” În realitate, ce făcea Moise nu era bine nici pentru el, nici pentru poporul care depindea de el.

Ca lider, e ușor să-ți supraestimezi importanța și competența. De aceea Pavel ne avertizează pe fiecare: „Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine…” (Romani 12:3) Dumnezeu a pus în jurul nostru oameni care au anumite daruri și talente. Când îi recunoști pe acești oameni și îi implici, ei devin împliniți și lucrul este făcut bine.

Dumnezeu ne-a chemat să fim interdependenți, nu independenți. Faptul că a delegat autoritatea persoanelor potrivite l-a întărit pe Moise pentru sarcina pe care o avea de îndeplinit: aceea de a conduce poporul lui Dumnezeu în Țara Promisă.

Când încerci să faci totul pentru toți, ajungi să fii frustrat. Nu ești chemat să faci tu totul, ci să faci totul împreună cu alții. Asta înseamnă slujire!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Efeseni 4.1-15

„Nu m-am ferit să vă fac cunoscut tot planul lui Dumnezeu. Luaţi seama deci la voi înşivă”. Acest cuvânt al lui Pavel către bătrânii din Efes (Fapte 20.27,28) corespunde celor două diviziuni ale Epistolei către Efeseni. De la capitolul 1 până la capitolul 3, apostolul expune minunatul plan divin. „Vă îndemn deci”, înlănţuie el, arătând prin capitolele 4 la 6 ce umblare corespunde unei chemări atât de înalte (1 Tesaloniceni 1.12).

Ceea ce trebuie să o caracterizeze în primul rând este reversul unui spirit de superioritate: smerenia cu blândeţea şi îngăduinţa dragostei, în legătura păcii. Potrivit speranţei unei singure chemări, un singur Duh uneşte mădularele unui singur Trup (oamenii însă au înfiinţat numeroase biserici, fiecare dintre acestea numărându-şi membrii ei). Sub autoritatea unui singur Domn, este dată ca învăţătură o singură credinţă creştină şi un singur botez conferă numele şi responsabilitatea de creştin (oamenii însă vă vorbesc de botezarea în religia lor!). În sfârşit, un singur Dumnezeu şi Tată, de la care sunt toţi şi toate, are asupra noastră drepturi divine.

Domnul, ca Om glorificat, „S-a suit mai presus de toate cerurile”, după ce a coborât în moarte. El le dă acum alor Săi felurite daruri din harul Său.

Practicăm noi cu adevărat supunerea faţă de El?

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: