Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 21, 2018”

21 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Și au găsit pe un egiptean în câmp și l-au adus la David; și i-au dat pâine și a mâncat; și i-au dat apă și a băut.
1 Samuel 30.11

Tineri din Scriptură – Tânărul sclav egiptean

David ere împăratul uns, însă rătăcea prin pustia din Iudeea. Foarte curând avea să-și primească tronul care îi aparținea de drept. Ce imagine a Fiului lui David, a Domnului nostru Isus Hristos! El a fost lepădat de ai Săi, însă în curând va veni ziua când va ședea pe tronul Său – pe tronul lui David (Luca 1.32; Apocalipsa 3.21). În prezent, în timpul lepădării Sale, El cheamă pe cei păcătoși dintre neamuri pentru a-i face „un popor pentru numele Său” (Fapte 15.14).

David îi urmărea pe amaleciții care distruseseră cetatea Țiclag. Oamenii săi au găsit pe un tânăr egiptean pe câmp și l-au adus la David. Acesta se îmbolnăvise și fusese abandonat de stăpânul său amalecit. Oamenii lui David i-au dat mâncare și apă și el și-a recăpătat puterile. În Biblie, „câmpul” este o imagine a lumii (Matei 13.38). Istoria acestui tânăr egiptean este o imagine a omului, în starea lui păcătoasă, lipsit de speranță și fără Dumnezeu în lume (Efeseni 2.12), dar care acum beneficiază de pâinea și de apa vieții.

Citim că ei „l-au adus la David”. Acesta a fost cel mai minunat lucru care i se putea întâmpla acestui sărman tânăr. După multe secole a existat un alt tânăr, numit Andrei, care a venit la fratele său Simon și i-a spus: „Noi L-am găsit pe Mesia”, după care „l-a adus la Isus” (Ioan 1.41,42). Aceasta a fost istoria minunată a multora de-a lungul veacurilor.

B Reynolds

Ce har slăvit! A mântuit ca min’ un păcătos.

Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat.

 


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

” …ei înșiși istorisesc… cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat.”
1 Tesaloniceni 1.9

Întoarcerea de la idoli

În acest singur cuvânt „idoli” este prezentată toată viața fiecărui om neîntors la Dumnezeu, care trăiește pe pământ. Ca să fii un slujitor la idoli nu înseamnă numai să te pleci înaintea unei bucăți de lemn sau de piatră. Toată mulțimea  lucrurilor  de  nimic,  care  umplu  și  domină  inima omului, sunt idoli, și oricine își leagă inima de aceste lucruri este un slujitor la idoli. Așa spune mărturia clară, precisă a Sfintei Scripturi.

Să ne gândim numai la păcatul dominant general: „setea de câștig”. Ce nume îi dă apostolul inspirat? El îl numește „slujire la idoli”. Cât de multe sunt inimile, care sunt stăpânite de cât mai mult câștig, de bani! Cât de mulți sunt cei care se pleacă în țărână înaintea idolului de aur și fac orice ca să-l obțină! Ce este setea de câștig? Este pe de o parte dorința de a avea cât mai mult, și pe de altă parte este dragostea față de ceea ce avem ca agoniseală a vieții noastre. Noi o găsim în aceste două forme în Noul Testament. Apostolul vorbește despre lăcomia de bani și despre iubirea de bani. Ambele sunt slujire la idoli.

Toți suntem chemați să venim în fața Mântuitorului și să ne recunoaștem starea noastră rea. Numai Mântuitorul poate să ne dea o orientare nouă în viață și un țel divin. Aceasta înseamnă întoarcere de la lucrurile idolești, trecătoare, și apoi să Îi slujim lui Dumnezeu.


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PĂSTREAZĂ-ȚI CURAȚI OCHELARII SPIRITUALI

„Curăţiţi-vă cei ce purtaţi vasele Domnului!” (Isaia 52:11)

Într-o zi, cineva aștepta să-i fie spălat parbrizul la stația de combustibil. Când acea persoană a terminat, omul i-a zis: „Ce groaznic l-ai spălat. Spală-l din nou – e la fel de murdar ca la început.” Așa că băiatul l-a spălat încă o dată. Omul s-a uitat și frustrat, a zis: „Geamul ăla nu s-a schimbat cu nimic.” Soția lui stătea lângă el în mașină, fierbând de mânie. S-a aplecat spre el, i-a smuls ochelarii, i-a șters și apoi i-a dat înapoi. Băiatul își făcuse bine slujba. Ochelarii bărbatului fuseseră, de fapt, problema de la bun început.

Spiritual vorbind, ochelarii prin care privești determină ceea ce vezi și felul în care vezi. Când privești prin lentilele geloziei și ale invidiei, vei fi plin de resentimente față de binecuvântările celorlalți. Când te uiți prin ochelarii judecății, vorbești și te porți fără milă și fără bunătate.

Când te uiți prin ochelarii fricii și îndoielii, îl limitezi pe Dumnezeu și amâni ceea ce poate face pentru tine.

Când te uiți prin ochelarii egoismului, te pui pe tine pe primul loc și cei dragi ai tăi au de suferit.

Când te uiți prin lentilele negativismului și ale cinismului, oamenii încep să te evite pentru că nu mai ești o persoană plăcută. „Curăţiţi-vă cei ce purtaţi vasele Domnului!”

La fel cum ochelarii tăi trebuie șterși periodic, la fel trebuie și inima și mintea ta. Cum se poate întâmpla asta? Domnul Isus a spus: „Acum voi sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3).

Dacă citești zilnic din Scriptură și te rogi, perspectiva ta asupra vieții va fi cea corectă.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Filipeni 1.1-18

Această epistolă a fost numită cartea experienţei creştine, experienţă care se rezumă în câteva cuvinte: Hristos îmi este de ajuns. El este Viaţa mea (cap. 1), Modelul meu (cap. 2), Ţelul meu (cap. 3), Puterea şi Bucuria mea (cap. 4). Pavel nu vorbeşte aici ca apostol, nici ca învăţător; el nu este decât un „rob al lui Isus Hristos”. Şi cum s-ar fi putut mândri el cu un titlu mai înalt decât acela pe care l-a luat Stăpânul său? (cap. 2.7). Din fundul temniţei de la Roma, le scrie iubiţilor săi filipeni, dintre care cunoaştem pe Lidia şi pe temnicer (Fapte 16). Dragostea lui vie pentru ei se exprimă prin rugăciuni (v. 8). Remarcaţi înlănţuirea cererilor: dragoste, adevărata cunoştinţă, discernământ spiritual, umblare curată şi dreaptă, rod care rămâne (v. 9-11).

Apoi îi încurajează cu privire la prizonieratul său. Această lovitură pe care vrăjmaşul gândea s-o dea evangheliei contribuise, din contră, la înaintarea ei. Împotrivirea făţişă, calculată să-i descurajeze pe martorii Domnului, are în general efectul de a le mări rezistenţa la agenţii distructivi.

Care este atitudinea apostolului când află că evanghelia este uneori vestită în condiţii atât de discutabile? Nicio nelinişte sau critică! Şi nici invers, deci nicio dorinţă de a se asocia cu aceasta, ci numai o bucurie sinceră de a vedea lucrarea lui Dumnezeu împlinindu-se, oricare-ar fi fost instrumentele!

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: