Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 19, 2018”

19 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Și i-a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan. Și a început să Se întristeze și să Se tulbure adânc.
Marcu 14.33

Cele trei ore de întuneric de pe cruce sunt deasupra oricărei înțelegeri a noastre. Ce trebuie să fi însemnat pentru Domnul să anticipeze în duhul Său ceea ce urma să vină asupra Lui peste puțin timp! El era fără păcat, în El nu era păcat și El nu cunoștea păcatul, însă în grădina Ghetsimani a avut înaintea Sa acele trei ceasuri cumplite în care urma să fie părăsit de Dumnezeu. Domnul S-a rugat de trei ori, cerând ca, dacă era cu putință, paharul acela să treacă de la El. Suferința Sa a fost atât de intensă, încât Dumnezeu a trimis un înger din cer pentru a-L susține (Luca 22.43).

Cu cât mai profundă trebuie să fi fost suferința Sa în chiar timpul celor trei ceasuri de întuneric! Acolo, Fiul Omului, care este Dumnezeu binecuvântat în veci, a fost făcut păcat (2 Corinteni 5.21) și a fost părăsit de către Dumnezeul cel sfânt și drept.

Iată de ce, pentru toată veșnicia, ne vom preocupa cu Mielul lui Dumnezeu și cu lucrarea Sa, în meditație, închinare și laudă. Îl vom contempla pentru totdeauna pe Cel care S-a dat pe Sine Însuși și ne vom bucura necontenit de dragostea Tatălui, care L-a dat pentru noi pe Fiul Său preaiubit.

A E Bouter

Cinste, slavă, mulțumire, Ție, scump Mântuitor;
Nepătrunsa Ta iubire preamărim acum în cor!
A lui Dumnezeu mânie cât de mult Te-a apăsat,
Când a crucii grea urgie pentru noi ai îndurat!


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei! Ce mulțime se scoală împotriva mea!”
Psalmul 3.1

Mulţimea vrăjmaşilor

În orice parte ne-am îndrepta privirea pe cuprinsul Sfintei Scripturi, Îl întâlnim în umbre sau lumini pe gloriosul nostru Domn și Mântuitor. Cu toate că Psalmul 3 a fost compus de David cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom, putem să ne aducem aminte, la citirea unor expresii, despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Dacă împăratul David putea să fugă înconjurat de o parte din popor, Mântuitorul nostru a rămas singur în mijlocul vrăjmașilor Săi. Ca și filisteanul Goliat de odinioară, îmbrăcat cu toată armătura, diavolul înainta împotriva celui mai sfânt Om de pe pământ cu un întreg arsenal de brutalități, de răutate, de viclenie și de stricăciune.

Ce strigăt de durere a ieșit din inima Fiului Omului în acele momente! El a simțit întreaga furie a diavolului, întreaga lui mânie, precum și ura în formele ei multiple. Se știe ce pot fi arătările cruzimii unei mulțimi, unde se dau pe față instinctele cele mai josnice și li se dă frâu liber. În versetul de astăzi însă putem citi cât de profund îndurerată a fost inima Domnului Isus. Cât de îndurerat trebuie să fi fost Mântuitorul față de lipsa de recunoștință a mulțimilor pe care le-a vindecat, le-a învățat, le-a hrănit cu atâta grijă și milă; aceleași mulțimi care voiseră să-L facă împărat și care Îl aclamaseră cu puțin timp înainte! Cât de nerecunoscătoare este inima omului!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

IERTAREA ȘI VINDECAREA LĂUNTRICĂ

„Îţi iartă toate fărădelegile tale.” (Psalmul 103:3)

Psalmistul a scris: „El îţi iartă toate fărădelegile tale. El îţi vindecă toate bolile tale.

Să remarcăm următorul lucru: Conștientizarea faptului că toate păcatele îți sunt iertate se află înaintea vindecării tuturor bolilor tale.

Să observăm totodată și cuvintele „toate fărădelegile”. Unii dintre noi se mulțumesc cu iertarea parțială și refuză ca iertarea lui Dumnezeu să atingă anumite domenii întunecate la care nu pot renunța și pentru care refuză să se ierte și ei înșiși. Oricare ar fi aceste fărădelegi, lasă-L pe Dumnezeu să-ți ierte toate păcatele și primește vindecarea pentru toate bolile tale. Lasă trecutul și greșelile în urmă.

Alege eliberarea și învață să te ierți, primind cu inima deschisă iertare totală și deplină din partea lui Dumnezeu.

Nu te mai răni singur, întrucât Domnul Isus a fost rănit pentru toate păcatele tale.

Nu te mai lovi singur, pentru că Domnul Isus a luat asupra Lui toată bătaia la cruce.

Nu te mai pedepsi singur, întrucât Domnul Isus a luat asupra Lui toată pedeapsa ta.

A sosit timpul să nu te mai întrebi dacă ai făcut destul pentru a câștiga iertarea și acceptarea lui Dumnezeu. Acestea sunt nemeritate – ele nu pot fi dobândite prin strădanie și efort; ele se pot primi numai prin credință.

Dacă ai dărui un cadou cuiva drag și acea persoană ar insista să-l plătească, cum te-ai simți? Rănit? Supărat? Așa se simte Dumnezeu când încerci să „câștigi” iertarea Lui, vindecarea Lui și neprihănirea. Cu cât lași mai mult ca revărsarea harului și iertării lui Dumnezeu să curgă peste tine în fiecare zi, cu atât mai mult vei primi sănătate pentru trupul tău și sănătate pentru mintea ta.


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Efeseni 6.1-12

Să nu gândim că această epistolă, care expune adevăruri înalte şi uneori abstracte, a fost scrisă numai pentru creştinii avansaţi, pentru oamenii maturi din capitolul 4.13. Aici apostolul se adresează direct copiilor. Iar ceea ce are să le spună este foarte simplu: „Ascultaţi de părinţii voştri”; socotiţi avertismentele lor ca fiind cele ale Domnului. Această disciplină, aşa de dureroasă cum vă pare uneori, corespunde instrucţiunilor pe care părinţii voştri le-au primit cu privire la voi (v. 4).

Cât despre robi şi stăpâni, ceea ce sunt ei îndemnaţi se aplică tuturor celor care au şefi (v. 5-8) sau subordonaţi (v. 9). Munca noastră ne va da în orice zi ocazia de a pune aceste versete în practică, cu alte cuvinte, de a face (din inimă) voia lui Dumnezeu. Noi suntem sub ochii Lui încontinuu (v. 6). Avem însă nevoie de forţă. Unde să o găsim? În Domnul (v. 10). El singur ne va face capabili să înfruntăm periculoşii vrăjmaşi nevăzuţi, puterile spirituale ale răutăţii satanice care ne ameninţă. Pentru că Hristos este El Însuşi aşezat „în locurile cereşti, mai presus de orice stăpânire şi autoritate şi domnie”, obţinând asupra lor victoria de la cruce (cap. 1.20-22; Coloseni 2.15).

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: