Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 22, 2018”

22 August 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Dar răbdarea să-și aibă lucrarea desăvârșită, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsindu-vă nimic. Iar dacă vreunul dintre voi este lipsit de înțelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu dărnicie și nu reproșează, și i se va da. Iacov 1.4,5

Iacov se adresează fraților lui, creștini ieșiți din iudaism, care nu abandonaseră încă toate legăturile. Îi invită să privească încercarea ca pe o bucurie: două cuvinte care la prima vedere nu merg împreună. Totuși, printre creștinii evrei, unii realizaseră aceasta (Evrei 10.34). Iar această experiență se alătură declarației lui Pavel: „Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce [cultivă] răbdare” (Romani 5.3; comparați cu Coloseni 1.11).

Altă contradicție aparentă este că, în timp ce răbdarea implică așteptarea a ceea ce nu ai, Iacov adaugă: „Neducând lipsă de nimic” (versetul 4). Ceea ce ne poate lipsi cu adevărat nu sunt bunurile pământești, ci înțelepciunea. Atunci s-o cerem Domnului, cum a făcut tânărul Solomon (1 Împărați 3.9)!

Chiar dacă este sărac, un creștin nu duce lipsă de nimic, pentru că Îl are pe Isus. Iar bogatul se poate bucura în smerenie în comuniune cu Cel care S-a golit pe Sine și S-a coborât până la moartea de cruce. Să-i invidiem oare pe cei care vor trece ca floarea ierbii? Mai degrabă să avem în vedere cununa vieții! Aceasta va fi răsplata celor care vor fi îndurat încercarea cu răbdare, altfel spus, a celor care-L iubesc pe Domnul (versetul 12).

J Koechlin

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe…”
Iuda 16

Nemulțumirea

Într-un mic orășel trăia o femeie cu cei doi fii ai ei. Unul dintre tineri era negustor de umbrele, iar celălalt vindea sandale. Femeia era mereu tristă, mereu nemulțumită. Un bătrân a întrebat-o:

– Ce te supără, femeie?

–  Vedeți dumneavoastră, acum plouă. Unul din feciorii mei trăiește din vânzarea de sandale. Din cauza vremii, afacerea lui are de suferit. Cum să nu fiu nemulțumită? zise femeia.

Peste câteva zile, ploaia se opri și un soare cald își făcu apariția peste orășel. Dar femeia era tot nemulțumită. Bătrânul o întrebă:

– Acum e soare; nu asta așteptai? Feciorul tău are acum o afacere prosperă vânzând sandale. De ce ești tot supărată?

–  Vedeți dumneavoastră, feciorul celălalt vinde umbrele. Cine cumpără umbrele pe o vreme așa de însorită?

–  Acum sunt și mai nedumerit. Din câte mi-ai vorbit despre feciorii tăi, ar trebui să fii tot timpul mulțumită. Când plouă, un fecior vinde umbrele, iar când e soare, celălalt vinde sandale.

Nemulțumirea este o stare permanentă a naturii noastre vechi, pământești. De aceea Mântuitorul dorește să ne dea o natură nouă prin credință și pocăință. Acceptăm?


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUVINTE CARE TE CĂLĂUZESC ÎN VREMURI GRELE (1)

„Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.” (Isaia 40:8)

     În următoarele câteva zile ne vom împrospăta memoria cu câteva din cele mai minunate promisiuni pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în Cuvântul Său. Să nu le citim doar ocazional, ci să medităm la profunzimea lor, să le rostim ca o rugăciune în mod repetat și să lăsăm ca adevărul lor să ne schimbe gândirea și să ne întărească credința.

1) „Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului.” (Isaia 54:17).

2) „Domnul… este în mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nici o nenorocire!… ca un viteaz care poate ajuta… voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi…” (Țefania 3:15-19).

3) „Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratului… Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” (2 Cronici 32:7-8).

4) „Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.” (Psalmul 62:1-2).

5) „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7).

6) „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură (sau: zidire.) nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:38-39).


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Filipeni 1.19-30

Inima omului a fost în aşa fel întocmită, încât ea nu suportă să fie goală. Este încercată de o foame pe care lumea, asemenea unui vast magazin, încearcă s-o satisfacă printr-o varietate de mărfuri, dintre cele mai de dorit. Ştim însă, din experienţă, că o vitrină (cu alimente), oricât de atrăgătoare ar fi ea înainte de masă, încetează să ne mai tenteze la două ore după masă. Este o comparaţie puţin întâlnită, însă care ne ajută să reţinem că nimic nu mai poate exercita vreo atracţie pentru o inimă plină de Isus. Aşa era cu iubitul apostol: Hristos era unicul său Obiect, singura lui Raţiune de a trăi. Cine ar îndrăzni să ia pentru sine versetul 21? Şi totuşi, înaintarea creştinului constă în a-l realiza cu fiecare zi tot mai mult. Hristos îi era îndeajuns lui Pavel pentru a trăi şi pentru a muri. În faţa unei asemenea alternative, el nu ştia ce să aleagă. Murind, Îl câştiga pe Hristos; trăind, Îl slujea pe Hristos. Dragostea pentru sfinţi îl făcea să încline mai degrabă să rămână.

Apărarea evangheliei, ca orice luptă, implică suferinţe (1 Tesaloniceni 2.2b). Acestea însă sunt un dar de har de la Domnul de aceeaşi valoare ca şi mântuirea, un privilegiu pe care El îl acordă sfinţilor (v. 29). În loc să-i plângem pe creştinii persecutaţi, n-ar trebui mai degrabă să-i invidiem? Cel puţin să ne rugăm pentru ei. Astfel vom lua parte împreună cu ei la lupta pentru adevăr.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat: