Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “august 19, 2022”

19 August 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Veniți, fiilor, ascultați-mă: vă voi învăța temerea de Domnul. Cine este omul căruia îi place viața, care iubește zilele, ca să vadă binele? Păzește-ți limba de rău și buzele de a rosti viclenie. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește-o. Ochii Domnului privesc spre cei drepți și urechile Lui sunt deschise la strigătul lor. Fața Domnului este împotriva celor care fac răul, ca să le șteargă amintirea de pe pământ.

Psalmul 34.11-16


Acest pasaj ne arată legătura dintre cuvintele bune și zilele bune. Ne bucurăm de îndurările lui Dumnezeu în măsura în care ne păzim limba de rău și buzele de la a rosti viclenie. Prin urmare, cuvintele bune ne conduc la fapte bune și la motivații pașnice. O astfel de viață Îl onorează pe Domnul, care răspunde cu credincioșie la orice strigăt după ajutorul Său.

Să privim acum la titlul psalmului. Această introducere divin inspirată ne descoperă că psalmul este o mărturisire a lui David, „când s-a prefăcut [și-a schimbat purtarea] înaintea lui Abimelec, care l-a alungat, și el a plecat”. David căutase refugiu printre filisteni, însă, când s-a simțit în nesiguranță acolo, s-a prefăcut că era nebun, pentru a putea scăpa. Ce rușine, ca împăratul uns al Domnului să se prefacă, cu viclenie, a fi ceea ce nu era, tăgăduindu-și identitatea! Totuși, acest psalm este unul de laudă, care arată că David s-a pocăit și că a fost restabilit înaintea Domnului, care niciodată nu-l părăsise, în ciuda căderilor lui.

Apostolul Petru, călăuzit de Duhul, citează aproape întreg pasajul de mai sus în prima sa epistolă (1 Petru 3.10-12). Omul care, cu blesteme și cu jurăminte, își tăgăduise identitatea, negând orice asociere cu Domnul său preaiubit, a găsit un refugiu în acest psalm. Ni-l putem imagina plângând atunci când s-a văzut pe sine în titlul psalmului, apoi bucurându-se privind la lecțiile oferite de credincioșia lui Dumnezeu, așa cum David le descrie.

Citirea Scripturii nu trebuie să fie un exercițiu academic, ci unul personal. Duhul lui Dumnezeu folosește Scriptura pentru a ne instrui și pentru a ne restabili sufletul.

S. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Dar știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu.

Romani 8.28


Spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu

În timpul celui de-al cincilea an al domniei reginei Maria I a Angliei (1516-1558), vestitorii evangheliei au îndurat grele persecuții. Mulți dintre ei au murit arși pe rug. Și Bernard Gilpin (1517-1583) urma să aibă un astfel de sfârșit.

Episcopului Bonner din Londra i-a fost prezentată o acuzație împotriva lui Gilpin care conținea treizeci de puncte. Bonner a obținut un mandat de arestare de la regină și a cerut ca Gilpin să fie adus la Londra din orașul Houghton-le-Spring din nord-estul Angliei unde trăia. Gilpin își pusese viața în slujba Domnului și a evangheliei și era gata să treacă și prin moarte. Pentru că se știa în mâna lui Dumnezeu, privea cu mare liniște arestarea și interogatoriul lui de la Londra. El s-a rugat pentru putere, ca să poată suporta toate durerile spre onoarea lui Dumnezeu.

Pe drumul lung spre Londra, la un moment dat Gilpin și-a rupt piciorul, iar călătoria a fost întreruptă pentru un timp mai îndelungat. Oamenii episcopului îl cunoșteau foarte bine pe Gilpin și știau că acesta era convins că acelora care Îl iubesc pe Dumnezeu toate lucrurile le servesc spre binele lor. Batjocorind, se întrebau la ce folosește ruperea piciorului. Dar au aflat curând, pentru că, în timpul șederii cauzate de ruperea piciorului, regina Maria a murit. Persecuția credincioșilor a luat sfârșit și Gilpin s-a putut întoarce acasă.

Citirea Bibliei: Iov 30.1-31 · Fapte 14.19-28

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PREGĂTEȘTE-TE PRIN RUGĂCIUNE! – Fundația S.E.E.R. România

„Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine!” (Matei 26:40)


În grădina Ghetsimani, Domnul Isus „a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:40-41)

Doar câteva ore îl mai despărțeau pe Domnul Isus de cruce, și le ceruse ucenicilor Săi să se roage pentru El. Imaginează-ți dezamăgirea Lui, când i-a găsit dormind! Poate că nu se odihniseră suficient cu o seară înainte. Poate erau epuizați după o zi grea de muncă… sau apăsați de întristare… Toți am fost victime ale moleșelii, așa că nu ar trebui să fim surprinși că au adormit… și totuși, suntem! Suntem șocați pentru că era o noapte atât de importantă. Acea noapte, mai mult decât oricare alta, necesita disciplina rugăciunii. Însă ucenicii au ratat prilejul vieții lor de a-L încuraja și de a-L întări pe Isus Hristos când a avut mai mare nevoie! Ei au ratat ocazia de a se întări și pe ei înșiși. Satan știe că dacă te poate ține departe de rugăciune, vei fi lipsit de putere. El este maestru în distragerea atenției! Gândește-te cât de adesea îți fură din timpul tău cu Dumnezeu folosindu-se de lucruri precum televizorul, telefonul, Internetul, dezordinea din casă, lista de lucruri de făcut, mintea ta care o ia razna, și pleoapele grele.

Timpul tău cu Dumnezeu nu trebuie să fie ceva ce încerci din răsputeri să integrezi în programul tău; trebuie să fie o prioritate, altfel – nu se va întâmpla niciodată! Biblia ne spune: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Matei 26:41). Nu știi ce îți va aduce ceasul, dar prin rugăciune și petrecând timp în Cuvântul lui Dumnezeu, îți poți pregăti inima pentru orice îți rezervă viața!


 

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Ioan 19:31-24


Venind să le zdrobească picioarele crucificaţilor, ca să isprăvească cu ei, soldaţii constată că pentru Isus nu mai e nevoie; El este deja mort. În ce-l priveşte pe tâlharul pocăit, brutalitatea acestora face să se împlinească cuvântul Domnului: „Astăzi vei fi cu mine în paradis” (Luca 23.43). Unul dintre soldaţi însă nu se teme să profaneze printr-o lovitură de lance trupul Domnului (Zaharia 12.10). La această ultimă insultă răspunde un minunat semn al harului: Sângele ispăşirii şi apa de curăţire curg din coasta Sa străpunsă.

Apoi are loc înmormântarea minunatului nostru Mântuitor. Dumnezeu a pregătit doi ucenici pentru a da trupului Fiului Său onoarea vestită de Scripturi (Isaia 53.9). Iosif şi Nicodim nu avuseseră până atunci curaj să ia poziţie pentru El în mod deschis. În prezent însă, treziţi de grozăvia crimei neamului lor, înţeleg că, păstrând tăcerea, şiar fi arătat solidaritatea cu ei. Dragi credincioşi, să nu uităm niciodată că lumea în care trăim L-a răstignit pe Mântuitorul nostru. Tăcerea noastră sau complacerea cu ucigaşii Săi sunt echivalente cu tăgăduirea Lui. Din contră, este momentul să ne facem cunoscuţi cu curaj ca fiind ucenicii Lui.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: