Mana Zilnica

Mana Zilnica

17 Ianuarie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Coloseni 3.3


Omul nu a dorit sfințenia lui Dumnezeu și nici dragostea Lui. Prin urmare, Dumnezeu a introdus un lucru nou – un izvor al vieții – și a înlăturat păcatul prin crucea Fiului Său. Iar Domnul Isus, după ce a murit pentru păcat, S-a așezat la dreapta Tatălui, biruitor peste toate, după care a trimis Duhul promisiunii, prin care să putem umbla înaintea Lui.

Ce poziție minunată avem! Am sfârșit-o cu păcatul, nu mai avem conștiință de păcat, iar Domnul Isus ne-a îndepărtat complet păcatele. El nu putea să ne aducă în prezența Tatălui cu vreun păcat asupra noastră. Domnul Isus S-a făcut ascultător până la moarte, iar acest lucru a rezolvat totul și oferă putere sărmanului păcătos. Cu această libertate sfântă putem intra în prezența lui Dumnezeu, știind că Domnul Isus Se află acolo, așezat la dreapta Tatălui, nu numai ca Înainte-Mergător al nostru, ci ca însăși viața noastră. Avem o dreptate perfectă, o dragoste perfectă și o conștiință perfectă, cu care ne putem înfățișa acolo.

Nu putem intra în prezența lui Dumnezeu cu păcatele asupra noastră, nici măcar cu unul singur, oricât de mic; ar fi o nebunie să gândim altfel și ar fi o și mai mare nebunie să încercăm acest lucru. Un singur păcat neiertat ne-ar face complet nepotriviți pentru prezența Lui. Sângele lui Hristos ne-a curățit de toate păcatele noastre, astfel încât, aflați în prezența lui Dumnezeu, ne putem bucura de El – „ne lăudăm în Dumnezeu”. Domnul Isus, glorificat și așezat în cer, a trimis Mângâietorul pentru a ne da putere să fim în părtășie cu El. Să privim la locul pe care El l-a luat – una cu cei răscumpărați de pe pământ. Niciodată înainte de înviere nu i-a numit „frați” pe ucenicii Săi; nici nu le-a spus: „Pacea să fie cu voi”.

Avem dreptatea lui Dumnezeu, avem arvuna și așteptăm moștenirea. Avem dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Iar când privim sfințenia, puterea și dragostea lui Dumnezeu, cât de minunat devine gândul: El este Tatăl Meu! Dragostea cu care El L-a iubit pe propriul Său Fiu este dragostea cu care El mă iubește acum pe mine!

J. N. Darby

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Sunt Eu un Dumnezeu de aproape”, zice Domnul, „și nu sunt Eu și un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns, încât să nu-l văd Eu?”, zice Domnul. „Nu umplu Eu cerurile și pământul?”, zice Domnul.

Ieremia 23.23,24


Dumnezeu este peste tot în același timp

Pentru om este imposibil să se afle în același timp în două locuri diferite. Dumnezeu însă nu este legat de spațiu și de timp, fiind Creatorul tuturor lucrurilor. El este peste tot în același timp.

Pe de o parte, Dumnezeu este inaccesibil pentru creaturile Sale, „căci Dumnezeu este în cer, și tu pe pământ” (Eclesiastul 5.2), și, pe de altă parte, El este, în același timp, foarte aproape, „căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17.28). Această taină stă deasupra legilor naturale și este de neînțeles pentru mintea omenească. Credința însă acceptă această taină.

În Persoana Domnului Isus, Dumnezeu a venit pe pământ pentru a aduce omului vestea bună a mântuirii.

Din Biblie și prin experiența vieții de credință, fiecare creștin credincios știe astăzi că „Domnul este lângă toți cei care Îl cheamă” (Psalmul 145.18). Și Domnul Isus Hristos ne-a asigurat: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele” (Matei 28.20).

Cine crede în Isus știe că Domnul nostru este cu noi în cele mai grele situații ale vieții, dar și atunci când totul merge bine. Ce pace adâncă și ce încredere ne dă această siguranță!

Citirea Bibliei: Ioel 2.18-3.5 · Proverbe 2.9-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

UMBLĂ ÎN BINECUVÂNTAREA LUI DUMNEZEU (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.” (Ioan 15:3)


Noua ta fire este programată să-și dorească să se supună lui Dumnezeu, cam în același fel cum un calculator este programat să calculeze folosind numere. Când introduci informația corectă, primești răspunsul corect. Și când îți hrănești noua ta fire cu Scriptura, vei constata cum Cuvântul lui Dumnezeu îți va oferi răspunsurile potrivite.

De aceea Satan încearcă să te țină așa de ocupat cu atâtea alte lucruri, ca să nu mai ai timp să citești Biblia! Scopul lui este să rămâi slab și ignorant. Apostolul Pavel scrie: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui” (2 Corinteni 3:18). Oglinda este doar o suprafață reflectorizantă. Și cu cât petreci mai mult timp în Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult începi să reflectezi asemănarea Sa. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla citind la întâmplare un verset de ici, un verset de colo, sau trecând cu privirea peste un pasaj. Nu, este nevoie de înnoirea minții în fiecare zi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât Duhul Sfânt să se conecteze cu duhul tău și să producă un mod de viață asemănător cu cel al lui Hristos.

Domnul Isus a spus: „Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine” (Ioan 15:3-4). Când mâncarea se usucă pe o farfurie, acea farfurie trebuie să stea în apă caldă cu detergent, ca mizeria să poată fi cu totul înlăturată. În același mod trebuie și tu să-ți cufunzi mintea în Cuvântul lui Dumnezeu. El îndepărtează nu numai murdăria groasă a păcatului, ci și atitudinile îndărătnice, rigide și încăpățânate care te împiedică să crești în har.

Așadar, intră și umblă în binecuvântarea lui Dumnezeu!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Psalmul 56


Ca şi Psalmul 34, şi acesta corespunde momentului de tristă experienţă a lui David la Gat (1 Samuel 21.1115).

Versetele 5 şi 6 Îl evocă pe Domnul în relaţiile Sale cu cei care se strângeau ca să-L pândească pentru a-L lua apoi prin surprindere şi a-I răstălmăci cuvintele (Matei 22.34,41; Luca 11.53; 20.20). La răutatea lor, Domnul Isus răspundea prin încrederea Sa în Tatăl Său. Să facem şi noi după exemplul Domnului nostru! Pentru a se încrede însă cineva în Dumnezeu, trebuie mai întâi să-L cunoască. Un copil mic nu acceptă în general să meargă de mână cu un străin. Dar avem Cuvântul şi el ni-L descoperă pe Cel în palma Căruia ne putem încrede!

Iată de ce, în două rânduri, cel credincios strigă: „În Dumnezeu voi lăuda Cuvântul Său; în Dumnezeu mă încred” (în v. 4 şi în v. 10,11). Cei răi pândesc paşii credinciosului (v. 6), dar Dumnezeu numără toţi aceşti paşi; ştim că El ne cunoaşte până şi numărul firelor de păr de pe cap (Matei 10.30). Iar aici vedem cum El Se preocupă de orice lacrimă a copiilor Săi, chiar şi de cele mai tainice. Astfel deci, dacă în plecările şi în sosirile mele („în rătăcirile mele” v. 8) va trebui să întâlnesc o cursă întinsă de vrăjmaş, am asigurarea că Cel care mia salvat sufletul de la moarte veşnică îmi va păzi şi picioarele de cădere (v. 13; Psalmul 94.18; 116.8; Iuda 24).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: