Mana Zilnica

Mana Zilnica

27 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Isus deci, cu șase zile înainte de Paști, a venit la Betania, unde era Lazăr cel mort, pe care îl înviase Isus dintre morți. I-au pregătit deci o cină acolo și Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu El. Maria deci, luând o măsură de mir de nard curat, de mare preț, I-a uns picioarele lui Isus și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-a umplut casa de mirosul mirului.
Ioan 12.1-3

Isus căuta un loc de mângâiere în lumea care Îl respinsese și l-a găsit în Betania. Maria, Marta și Lazăr I-au pregătit o cină. Marta este menționată prima – ea slujea la masă. Este un privilegiu minunat să slujim atunci când Domnul Isus este ținta slujirii noastre. Ați experimentat bucuria de a-L sluji într-un fel în care eul să nu aibă niciun loc, aducând astfel bucurie inimii Lui?

Apoi citim despre Lazăr. El stătea la masă cu Domnul, bucurându-se de părtășia cu Acela care îl înviase dintre morți. Ce gânduri trebuie să fi fost în inima lui Lazăr în acele momente! El știa că Isus îl iubea și fără îndoială că aflase de la surorile lui că Isus plânsese la mormântul său. Acum Lazăr, înviat dintre cei morți, se bucură de părtășia cu Fiul lui Dumnezeu. Această comuniune cu El este partea noastră astăzi și pentru toată veșnicia.

După ce am văzut-o pe Marta slujind în mod potrivit și apoi pe Lazăr bucurându-se de părtășie, o vedem pe Maria ungând picioarele Domnului Isus cu un parfum foarte scump de nard pur. Acest lucru vorbește despre închinarea care se ridică spre Dumnezeu, ca mireasmă plăcută a Domnului Isus, mireasmă de care s-a umplut întreaga casă.

Această frumoasă scenă din Betania ne prezintă privilegiul pe care îl avem de a fi adunați în jurul Domnului Isus la masa Lui, pentru a vesti moartea Sa și biruința asupra lumii care L-a lepădat. Pe măsură ce inimile noastre sunt tot mai preocupate cu El, fie ca închinarea noastră să se ridice ca o mireasmă plăcută pentru inima Sa!

J Redekop

SĂMÂNȚA BUNĂ

„În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, …s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu națiunile și cu popoarele lui Israel.”
Fapte 4.27

Unirea în împotrivire

Cercetând cu atenție Biblia găsim tabloul unei coaliții formate din popoarele lumii care se împotrivesc lui Dumnezeu și Fiului Său. Conducătorul acestei uniri în împotrivire față de Dumnezeu și Domnul Isus Hristos este vechiul vrăjmaș: diavolul. Există un duh al răutății, al fărădelegii care se împotrivește lui Dumnezeu, un spirit, în care oamenii fac tot ce voiesc fără să țină seama de voința supremă a Dumnezeirii. În toată lumea vedem națiuni răzvrătite împotriva lui Dumnezeu și a planului Său de salvare a omenirii din păcat și moarte. Tot mai mult sunt date la o parte valorile biblice, valorile morale. Există o adevărată unire în lupta împotrivirii față de Mântuitorul și lucrarea Sa. Când Domnul Isus Hristos va veni în glorie, va nimici națiunile și pe cei care s-au ridicat împotriva Lui. Judecata lui Dumnezeu este  pregătită  pentru  toți  împotrivitorii  lui Hristos. Chemarea noastră este să observăm, de pe acum, această mare împotrivire față de Fiul lui Dumnezeu și să luăm poziția corectă, cerută de Scriptură. Mântuitorul merită toată ascultarea noastră. El a suportat marea împotrivire; El a purtat păcatele noastre la crucea de pe Golgota; El a adus o mare mântuire tuturor care o primesc; El a biruit păcatul, moartea și pe cel ce are puterea morții – diavolul. Să ne supunem, în ascultare, Domnului Isus, care ne-a iubit atât de mult, încât Şi-a dat viața pe cruce pentru mântuirea noastră!


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂND ÎȚI ESTE RUȘINE (1)

„Să vă prefaceţi (transformați), prin înnoirea minţii voastre…” (Romani 12:2)

     Când ești abuzat fizic sau emoțional, stima ta de sine este subminată. Poate că gândești: „Dacă cineva mi-a făcut una ca asta, trebuie să fie ceva în neregulă cu mine.” Simți că sufletul îți este murdar, ca și cum ai fi „o marfă defectă”… Dar nu ești! Iată câteva cuvinte rostite de Dumnezeu pentru inima ta: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! Te voi aşeza din nou, şi vei fi aşezată din nou” (Ieremia 31:3-4). „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri secetoase.” (Isaia 43:18-19) Ce s-a întâmplat cu tine a fost poate rău, dar tu nu ești rău! Astăzi, Dumnezeu îți mai spune: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine, şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.  Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău!” (Isaia 43:1-3). Rușinea și depresia merg mână în mână. Și dacă medicii pot prescrie medicamente pentru depresie, pentru rușine nu există niciun remediu pământesc… cu excepția leacului din Cuvântul lui Dumnezeu! Deci, în loc să dai crezare gândurilor și emoțiilor tale, bazează-te pe Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cum te simți. Să-ți fie rușine de cine ești e ca și cum ai fi pedepsit neîncetat – doar că o faci singur. Care este soluția? Lasă-L pe Dumnezeu să schimbe modul în care gândești!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Osea 10.1-15

„Pâinea lor va fi pentru sufletul lor“, constata versetul 4 din capitolul 9. „Israel … aduce rod pentru sine“, reia acum versetul 1. Este ocazia de a ne pune şi noi întrebări, pe de o parte în ce fel punem în slujbă ceea ce ne-a încredinţat Domnul, putere, inteligenţă, memorie, locuinţă, bunuri materiale, iar pe de altă parte, dacă slujba în care le punem este pentru Domnul sau, mai degrabă, pentru satisfacerea poftelor personale.

Pe un ton sarcastic, versetele 5-8 comentează dispariţia viţelului de aur de la Betel, tremurul preoţilor idolatri şi al poporului, apoi distrugerea Samariei şi sfârşitul celui din urmă împărat al ei, care poartă tot numele de Osea, ca şi profetul. Găsim aici însă, în plus, o aluzie la durerea fără precedent a lui Israel la traversarea necazului final. Domnul, mergând la cruce, va cita sfârşitul versetului 8 fiicelor Ierusalimului (Luca 23.30). „Vin zile…“. ŤAh! –scria cineva – nu mai era timp de semănat din nou în dreptate, pentru a secera potrivit cu îndurarea, de desţelenit un nou teren, de reînceput viaţa, produs al unei naşteri din nou?…ť Acest verset 12 se adresează în mod solemn tuturor acelora care amână pentru mai târziu chestiunea mântuirii lor: „Este timpul să căutaţi pe Domnul“. Mâine poate nu-L veţi mai găsi (citiţi Isaia 55.6,7).


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: