Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 14, 2018”

14 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Ucenicul acela, pe care-l iubea Isus, i-a spus deci lui Petru: „Este Domnul!”.
Ioan 21.7

Ucenicul pe care îl iubea Isus

Sunt două pescuiri miraculoase relatate în Noul Testament (Luca 5.5; Ioan 21.3). Una apare la începutul lucrării publice a Domnului, atunci când El i-a chemat pe cei dintâi ucenici, iar cealaltă apare după învierea Sa, când, în harul Său, El le întărește chemarea de a-L urma. Prima pescuire minunată, descrisă în Luca 5, a reprezentat o adevărată descoperire pentru Simon Petru. El a înțeles atunci că Hristos avea putere asupra creației și că era cu adevărat o Persoană Divină. Astfel, Petru și-a părăsit năvodul și s-a încrezut pe deplin în Cel care putea purta de grijă de toate nevoile sale, în timp ce avea să-și împlinească lucrarea de „pescar de oameni”.

Simon Petru însă căzuse adânc, din cauza încrederii în dragostea sa pentru Domnul. El se lăudase că nu o să se lepede de Hristos, fiindcă Îl iubea mai mult decât ceilalți ucenici (Matei 26.33; Ioan 21.15). Aici vedem pericolul încrederii în dragostea noastră pentru Domnul, în contrast cu a fi ucenici pe care Domnul îi iubește, încrezându-ne astfel în dragostea Lui pentru noi.

Dimineața, după ce ucenicii se osteniseră în zadar toată noaptea să prindă ceva, Domnul Isus Și-a făcut apariția pe țărm. Ucenicii nu știau că este El. Însă, după ce au aruncat plasa la porunca Sa și după ce au văzut mulțimea de pești pe care o prinseseră, ucenicul pe care îl iubea Isus a spus: „Este Domnul!”. El a fost primul care și-a dat seama cine era Străinul acela. Petru, potrivit firii sale impulsive, a sărit imediat în apă, pentru a ajunge la El. Discernământul spiritual pare să fie tot mai rar printre cei ai Domnului. Ce anume ne va face să discernem mai clar glasul sau voia Domnului? Rămânerea în Hristos și conștiența dragostei și a aprobării Sale!

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Din gura copiilor… Ţi-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare.”
Psalmul 8.2

Inima nouă

O ilustrare a versetului de astăzi o găsim într-o veche povestire. Patrik era un păstor într-un ținut mlăștinos al Irlandei. Tatăl său păștea vitele moșierului. Tatăl și fiul erau săraci. Ei locuiau într-o căsuță sărăcăcioasă care primea lumină printr-o singură fereastră. Cu toate acestea, era căminul lor drag. Tatăl și fiul aveau o carte pe care o iubeau mai presus de orice. Erau îndreptățiți să facă acest lucru, pentru că acestei cărți îi datorau tot ceea ce îi făcea fericiți. În ea era scris că, în ciuda sărăciei lor, ei erau împărați și preoți. Într-o seară, pe când Patrik ședea în fața căsuței cu Biblia pe genunchi și aștepta întoarcerea tatălui său acasă, auzi deodată vocea puternică a moșierului prietenos și bun la inimă, care răsări înaintea lui ca din pământ.

– Ei, băiatul meu, ce găsești tu în această carte groasă și veche? Cât am citit în ea, n-am înțeles nici jumătate din cele citite.
– Dați-mi voie, domnia voastră, să vă întreb: Nu adeveresc chiar cuvintele dumneavoastră cât de adevărată este această carte? Nu ați citit că Dumnezeu „a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-a descoperit pruncilor”? întrebă Patrik.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FII TRUP ȘI SUFLET!

„Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9:10)

     Solomon cel înțelept ne-a sfătuit: „Gustă viaţa… în tot timpul vieţii tale deşerte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare…Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” (Eclesiastul 9:7-10) Profesorul Howard Hendricks scria: „Recent, mi-am pierdut unul din cei mai buni prieteni, o femeie de optzeci și șase de ani. A fost cea mai extraordinară profesoară cu care am avut de-a face vreodată. Ultima oară când am văzut-o pe planeta Pământ a fost la una din acele „întâlniri creștine” când toți stăm în fotolii adânci și încercăm să părem pioși. Atunci a apărut ea, m-a privit și a spus: „Hendricks, nu te-am mai văzut de multă vreme… Spune-mi cinci cărți extraordinare dintre cele pe care le-ai citit în ultimul an!” Lucrul acesta a schimbat numaidecât dinamica grupului. Logica ei era: „Să nu ne plictisim unul pe altul, să trecem la subiect. Și dacă nu găsim nimic de discutat, atunci să intrăm într-o dezbatere!” Avea optzeci și trei de ani când a făcut ultima călătorie în Țara Sfântă. Am mers cu un grup de fotbaliști. Una din cele mai vii amintiri ale mele este când ea a ieșit în față și a strigat la ei: „Haideți odată, oameni buni!” A murit recent, în somn, acasă la fiica ei… care mi-a spus că înainte de a muri, prietena mea își făcuse o listă cu obiectivele ei pentru următorii zece ani!” Așadar, fie că ai nouăsprezece sau nouăzeci de ani, cuvântul pentru tine astăzi este: „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta!” Cu alte cuvinte, fii trup și suflet!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Daniel 10.15-21; 11.1-9

Pentru a putea înţelege partea vizibilă a profeţiei (cap. 11), capitolul 10 ne întâmpină ajutându-ne să întrevedem latura ei ascunsă, care este corespondentul ceresc al acestor evenimente de pe pământ. Mai-marii acestei lumi, deşi se cred liberi, seamănă cu nişte marionete; ei sunt dirijaţi din sfere mai înalte, de către „căpetenia autorităţii“ satanice, prin intermediul acestor „fii“ care se numesc patimi (Efeseni 2.2). Dumnezeu însă are de asemenea legiunile Sale de îngeri cu conducătorii lor (Evrei 1.14). Şi, lucru minunat, noi putem, prin rugăciunile noastre, să punem în mişcare forţele lor invizibile, să purtăm aceleaşi lupte şi să experimentăm, împreună cu Ilie şi cu Daniel, c㠄mare putere are cererea fierbinte a celui drept“ (Iacov 5.16).

În capitolul 11, Dumnezeu îi deschide profetului său o largă perspectivă asupra evenimentelor ce urmau să aibă loc. Trei monarhi perşi aveau să se succeadă: Cambises al II-lea, Gaumata Magul şi Darius Histaspes (recunoscuţi, respectiv, în Ezra 4.6,7,24). După ei, bogatul şi puternicul Xerxes (Ahaşveroş din cartea Estera) va întreprinde o formidabilă ofensivă împotriva Greciei (Iavan). Apoi va avea loc ascensiunea fulgerătoare a lui Alexandru cel Mare (v. 3, 4), divizarea şi mai rapidă a imperiului său „în cele patru vânturi“ (izbitoare ilustraţie a cărţii Eclesiastul), urmată de îndelungate certuri între principalii săi moştenitori.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: