Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 28, 2018”

Putin: ‘Pope Francis Is Not A Man Of God’

Finally, someone calling things as they are…
No matter how much I don’t like Putin, I have to agree with him on this one.

B a r z i l a i - e n - D a n

If you look at what he (the Pope) says it’s clear that he is not a man of God. At least not the Christian God. Not the God of the Bible,” Putin said at the Naval Cathedral of St. Nicholas in Kronstadt.

“He dreams of a world government and a global communist system of repression.

“As we have seen before in communist states, this system is not compatible with Christianity.

The pope has become increasingly brazen this year in pushing the globalist agenda and far-left talking points upon the masses. Earlier this year he called for a global central bank and financial authority, and more recently he said Americans need to be ruled by a world government as soon as possible for their own good.”

Pope Francis’s idea that Americans would be better off under a world government doesn’t stop there. The radical leftist…

Vezi articolul original 170 de cuvinte mai mult

23 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cumpănește cărarea picioarelor tale și toate căile tale să fie bine rânduite. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga; depărtează-ți piciorul de la rău!
Proverbe 4.25-27

Atunci când ești într-o cursă de alergare este bine să-ți ții ochii ațintiți asupra liniei de sosire. Pentru cel credincios, aceasta este Domnul Isus Hristos, aflat la dreapta lui Dumnezeu, în glorie. El este premiul nostru. Orice altceva care Îi ia locul și ne ocupă atenția se va dovedi o mare piedică în calea înaintării noastre. În timp ce ne ținem ochii ațintiți asupra Lui, trebuie să cumpănim cărarea picioarelor noastre. Cărarea sigură este cea care duce direct la El și pe această cărare vom găsi harul necesar pentru înaintarea noastră.

Privind la dreapta, putem vedea lucruri care apelează la minte, așa cum Satan a înșelat-o pe Eva și a făcut-o să creadă că neascultarea față de Dumnezeu îi va deschide o cale către dobândirea înțelepciunii. Astfel de lucruri par legitime și mulți se lasă păcăliți de aceste ispite ale intelectului. Să avem grijă să nu ne abatem în acea direcție!

Privind la stânga, vedem plăcerile și bogățiile acestei vieți – lucruri care sunt plăcute și dorite de om. Cu siguranță, copilul lui Dumnezeu trebuie să refuze și aceste ispite. Mulți credincioși înțeleg că ispitele de la stânga sunt periculoase, însă au dificultăți în a înțelege pericolul ispitelor intelectuale de la dreapta.

Un alt pericol este ispita de a privi înapoi. Când Petru L-a întrebat pe Domnul cu privire la Ioan, a primit acest răspuns: „Ce-ți pasă ție? Tu urmează-Mă!” (Ioan 21.22). Cu alte cuvinte, ochii noștri să fie îndreptați către Domnul Isus și spre nimic și nimeni altcineva. Cu privire la unii care erau afectați de această boală, apostolul Pavel a scris: „Dar ei, măsurându-se cu ei înșiși și comparându-se cu ei înșiși, nu sunt pricepuți” (2 Corinteni 10.12).

L M Grant

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? …Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit…”
Fapte 16.30,31

Dacă voi muri în noaptea aceasta…

Matei scrisese: Dacă voi muri în noaptea aceasta…

Deodată nu a mai putut continua să scrie propoziția. Suna așa de amenințător, așa de definitiv! Când a fost de acord cu propunerea predicatorului, i s-a părut simplu. Dar acum?

– Dacă era sincer… Da, ar putea să moară în noaptea aceasta. Iar după aceea? Se gândi scurt și scrise: …voi fi în iad.

Simți că Nicoleta stătea în spatele lui și plângea. Aceasta nu era o simplă exersare de scris, ci era un adevăr concret și groaznic, care putea să fie adevărat! Amândoi s-au așezat, pentru că n-au putut merge la culcare. Erau prea răscoliți. Matei a luat Biblia și răsfoi în ea, iar privirea i-a căzut pe versetul din Isaia 43:25: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”

Aici era un cuvânt de la Dumnezeu pentru ei! Au recunoscut numaidecât. Ei s-au rugat și au recunoscut înaintea Lui, că erau păcătoși pierduți și meritau judecata. Cu mulțumire au acceptat prin credință, că Isus Hristos a murit și pentru ei. După aceea, Matei a luat iarăși foaia de hârtie șia șters cuvântul „iad” și a scris „cer”.

Noi nu avem nevoie de o bucată de hârtie, pentru ca în liniște să ne gândim la consecința vieții noastre. Câteodată ajunge și doar o nenorocire, ca de exemplu prăbușirea avionului Germanwings-Airbus din 24 martie 2015 în Alpii francezi, ca să ne lovească adânc. Ce ar fi fost, dacă și eu aș fi fost acolo?


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

NUMAI HRISTOS ÎȚI POATE SĂTURA SUFLETUL

„Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.” (Ioan 4:14)

     Există un vers dintr-un cântec ce spune așa: „Căutăm dragostea în toate locurile greșite.” Așa a fost cu femeia din Samaria pe care Domnul Isus a întâlnit-o la fântână. Iată povestea ei:

1) Încercase religia, însă nu a găsit satisfacție. Femeia i-a zis Domnului Isus: „Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.” (Ioan 4:20). Deci ea avea cunoștințe despre religie în mintea ei, însă ele nu i-au săturat dorințele inimii. Ai trecut și tu prin ceva similar?

2)  Încercase relațiile, însă și acestea o dezamăgiseră. Domnul Isus i-a zis: „…cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat.” (Ioan 4:18). Ți s-a întâmplat și ție la fel? Relația de care ai cea mai mare nevoie este cu Domnul Isus!

3) Femeia aceasta a căutat să asculte de Hristos – și sufletul ei a fost săturat. Când Domnul Isus i-a zis: „oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete”, ea a răspuns: „Doamne… dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete” (Ioan 4:14-15).

Religia fără o relație personală cu Dumnezeu te va lăsa nemulțumit și neîmplinit. E ca și cum ai bea apă sărată – cu cât bei mai mult, cu atât mai tare îți va fi sete.

Religia golită de relația cu Hristos e ca o suzetă din care bebelușul tot trage, și suge, dar din care nu vine hrană! Dacă ai fost dezamăgit de creștini, dacă ai fost rănit în vreo biserică, astăzi Cuvântul pentru tine este acesta: Nu renunța, până nu încerci relația personală cu Hristos! Pentru că numai El îți poate sătura sufletul!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Osea 6.1-11

Osea tocmai enunţase ceea ce aşteaptă Dumnezeu pentru a-l vindeca pe Israel: „până îşi vor recunoaşte vina“ (cap. 5.15). Nu este deci impresionant să-l vedem pe profet cum, imediat după aceasta, îşi ia într-un fel poporul de mână şi-i spune: „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul…“? Cel ce a lovit ne va lega rănile. Un păstor explica cum a fost nevoit să rupă el însuşi piciorul unei oi neascultătoare, pentru a o face dependentă de el şi pentru a şi-o ataşa prin îngrijirile sale. Versetul 4 redă în mare starea morală a poporului … şi, din nefericire, a multor creştini. Câţi nu au avut o convertire plină de promisiuni şi totuşi către ei se poate îndrepta acum această mustrare: „Bunătatea voastră este ca … roua care trece curând“ (v. 4; Apocalipsa 2.4)! Fie ca, în pofida contactelor aducătoare de uscăciune cu această lume, Domnul să păstreze în inimile noastre prospeţimea afecţiunilor pentru El! În zadar aduceau Efraim şi Iuda animale pentru jertfe (cap. 5.6)! Domnul le răspunde: „Bunătatea Îmi place, nu jertfa“ (v. 6, pe care Domnul îl citează în două rânduri fariseilor: Matei 9.13; 12.7). Dragostea pentru Hristos, însoţită de dragostea care decurge din aceasta, cea pentru aproapele, este singurul considerent pentru care Dumnezeu recunoaşte la cineva o slujire, orice-ar fi (1 Corinteni 13.1-3).


22 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Unul dintre ei, văzând că a fost vindecat, s-a întors înapoi, glorificându-L pe Dumnezeu cu glas tare. Și a căzut cu fața la picioarele Lui, mulțumindu-I; și era un samaritean. Și Isus, răspunzând, a spus: „N-au fost curățiți cei zece? Dar cei nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă să-I dea glorie lui Dumnezeu?”.
Luca 17.15-18

Samaritenii – Un lepros curățit

Domnul Isus trecea prin Samaria și prin Galileea în drumul Său către Ierusalim. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși, care stăteau departe, așa cum legea poruncea. Ei au strigat la Domnul: „Isuse, Stăpâne, ai milă de noi!”. El le-a răspuns: „Mergeți, arătați-vă preoților!”.

Legea lui Dumnezeu poruncea, în Levitic 14, ca leprosul, în ziua în care era curățit, să meargă și să se arate preotului. Acesta trebuia să-l examineze cu atenție, pentru a fi sigur că era curățit cu adevărat. Dacă așa stăteau lucrurile, trebuiau apoi aduse jertfe și trebuia urmat un anume ritual, „pentru a face ispășire pentru el”, fiindcă lepra, în Scriptură, este întotdeauna un simbol al păcatului.

Toți cei zece leproși au ascultat de Domnul și au plecat să se arate preoților. Pe drum, au fost vindecați. În Romani găsim de două ori expresia „ascultarea credinței”. Credința nu înseamnă consimțământul intelectual la ceea ce spune Dumnezeu, ci ascultare practică de ceea ce spune Dumnezeu. Nouă leproși și-au continuat drumul către preoți, însă unul s-a întors, s-a aruncat la picioarele lui Isus și I-a mulțumit, glorificându-L pe Dumnezeu. Acest om era samaritean. Ar fi primit preoții iudei un samaritean și l-ar fi declarat curat? Probabil că nu! Dar nu acesta este lucrul important. Mulțumirile pe care acest om le-a adus și gloria pe care I-a dat-o lui Dumnezeu au venit din inima sa. Cât de mult l-a bucurat acest lucru pe Domnul Isus, mai ales că era vorba de un samaritean, de un străin urât de cei din poporul lui Dumnezeu! Nu un preot, ci Domnul Însuși l-a asigurat că era curățit: „Ridică-te și mergi. Credința ta te-a vindecat”.

E P Vedder, Jr

SĂMÂNȚA BUNĂ

” …Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
2 Corinteni 6.2

Dacă voi muri în noaptea aceasta…

Un predicator vestise Evanghelia. El prezentase Vestea Bună despre Isus pe înțelesul tuturor, dar și cu seriozitate. Cei prezenți au plecat între timp toți spre casele lor; numai o pereche tânără rămase să facă ordine.

Predicatorul se întoarse însă din drum, deoarece uitase ceva. Atunci se îndreptă spre tânăr zicând: „Ei, Matei, te-ai hotărât de ce parte vei fi tu în veșnicie?” Matei își trecu brațul în jurul Nicoletei, soția lui: „Eu sper să ajung ca mulți alții în cer. Noi suntem încă tineri, ne-am căsătorit nu de mult, mai avem o viață lungă înaintea noastră. Mai avem mult timp pentru a ne gândi la aceste lucruri…”– „Şi dacă vei avea un accident sau se întâmplă altceva și nu îți mai rămâne  timp?”  Matei  îi  zâmbi  soției.  Desigur,  nu  avea tragere de inimă să răspundă la această întrebare.

Atunci, predicatorul îl rugă: „Poți să-mi faci un favor în seara aceasta?” Matei a vrut să refuze, dar totuși a acceptat. Predicatorul a scos din mapa lui o foaie de hârtie și i-a dat-o: „Ia această foaie de hârtie și în seara aceasta, înainte de a merge la culcare, scrie pe ea cuvintele: Dacă voi muri în noaptea aceasta, voi fi în iad. Matei a promis, bucuros că s-a sfârșit convorbirea și puteau pleca.

Când mai târziu s-a aflat în pat, și-a amintit de promisiunea lui. Nervos s-a ridicat să o rezolve repede. S-a așezat la masă cu foaia aceea de hârtie și cu un creion și a început  să  scrie:  Dacă  voi  muri  în  noaptea   aceasta…

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

AI FOST CHEMAT DE DUMNEZEU

„…Te cunoşteam… Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc…” (Ieremia 1:5)

     Așa i-a spus Dumnezeu lui Ieremia când l-a chemat în slujire: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam… Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.” Ce putem învăța din aceste cuvinte?

1) Dumnezeu te cunoaște. Cuvântul folosit aici pentru „a cunoaște” înseamnă „a cunoaște în mod intim”. Când degetele tale firave erau doar o membrană, când bătaia inimii tale nici nu se auzea pe monitor, și înainte ca doctorul să poată spune dacă vei fi băiat sau fată, Dumnezeu știa totul despre tine. „În cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Psalmul 139:16). Dumnezeu știa ce urma să fii și te-a înzestrat cu tot ce trebuie pentru a-ți împlini scopul vieții.

2) Dumnezeu te-a sfințit și te-a pus deoparte. El a aranjat lucrurile în așa fel încât să nu-ți găsești odihna într-un alt loc, pe care El nu  l-a dorit pentru tine. Planul Său nu a fost să rătăcești, dar te vei simți pierdut… până când Îl vei găsi pe El! De aceea te simți inconfortabil în anumite locuri și în preajma anumitor oameni. Nu contează cât de mult încerci, nu te potrivești pentru că Dumnezeu te-a pus deoparte pentru El.

3) Dumnezeu te-a ales. Oamenii pot alege, însă numai Dumnezeu poate alege dinainte. Nu-ți mai face griji că unii nu-ți vor recunoaște darurile. John Mason spune: „Fiecare persoană a fost croită de Dumnezeu creatorul. Fiecare are o chemare unică și personală pentru viața lui – aceea de a fi noi înșine, și nu copii ale altora!” Dumnezeu i-a mai apoi zis lui Ieremia: „Te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine.” (Ieremia 1:7-8)

Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Ai fost chemat de Dumnezeu!

https://youtu.be/zmVaAhN5ENE

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Osea 5.1-15

Profetul li se adresează într-un fel cu totul special mai-marilor lui Israel: „preoţilor!“, „casă a împăratului!“. Aceştia însă, care ar fi trebuit să fie un exemplu pentru popor, le-au devenit o cursă (v. 1), iar rezultatul este catastrofal: „şi ei s-au cufundat în stricăciunea necredinţei“ (v. 2). În cap. 4.15, Domnul îl implorase pe Iuda să nu-l imite pe Efraim. În zadar! Imediat după ce a fost anunţată căderea lui Israel, versetul 5 adaugă: „chiar şi Iuda va cădea cu ei“. Câtă inconsecvenţă şi mândrie la aceşti nefericiţi israeliţi! (v. 5). „Faptele lor nu-i lasă să se întoarcă la Dumnezeul lor“ (v. 4). Şi, ca şi cum n-ar fi fost nimic ce făcuseră, ei se apropie de Domnul cu jertfe. Dar nu-L găsesc (v. 6), pentru că este o ofensă adusă lui Dumnezeu să pretinzi să împlineşti un serviciu religios fără să fii mai întâi în regulă cu El în privinţa păcatelor. Efraim îşi descoperă boala (v. 13). În loc să se adreseze însă Marelui Medic, recunoscându-se vinovat (v. 15), el se întoarce spre Asiria, către împăratul Iareb. Aşa fac mulţi oameni: când conştiinţa nu le dă pace, în loc să se smerească înaintea lui Dumnezeu, caută ajutor şi distracţie într-o lume care nu-i poate vindeca.


21 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Petru, întorcându-se, l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care-l iubea Isus și … I-a spus lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”.
Ioan 21.20,21

Ucenicul pe care îl iubea Isus

Domnul Isus tocmai îi descoperise lui Simon Petru cum și când avea acesta să moară. Când avea să fie bătrân, Dumnezeu avea să-i dea harul să moară răstignit: „Când vei fi bătrân, îți vei întinde mâinile” (versetul 18; 2 Petru 1.14). Apoi Petru L-a întrebat pe Domnul cu privire la prietenul său, Ioan: „Cu acesta ce va fi?”. Întrebarea lui Petru a fost inițiată probabil de o grijă sinceră și, poate, de o curiozitate. «Dacă eu voi fi crucificat atunci când voi fi bătrân», și-a spus el, «ce se va întâmpla cu prietenul meu cel mai bun?». Hristos i-a răspuns lui Petru: „Ce-ți pasă ție?”. Cu alte cuvinte: «Petre, aceasta nu este treaba ta!». După aceea, El a adăugat: „Tu vino după Mine!” (Ioan 21.22).

Ioan venea în urma lor, fără ca Domnul să-i spună să facă aceasta; și este clar că el avea gândul Domnului. Ucenicii n-au înțeles cuvintele Domnului: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ți pasă ție?”. Ei au crezut că ucenicul acela nu avea să moară.

Domnul însă nu spusese că Ioan nu avea să moară, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin, ce-ți pasă ție?”. Ucenicul pe care îl iubea Isus a trăit mai mult decât toți ceilalți ucenici. De fapt, Petru era probabil deja în cer atunci când Ioan a scris această Evanghelie. Ucenicul care a stat la pieptul Domnului Isus în camera de sus era unul dintre „fiii tunetului” (Marcu 3.17). Lui i-au fost date viziunile din Apocalipsa. Cel care a avut cel mai adânc simțământ al dragostei Domnului avea să aibă de asemenea cea mai profundă apreciere a sfințeniei Lui și a judecății viitoare.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.”
Efeseni 5.16

Trăieşte clipa cu Dumnezeu!

Cineva a dat odată următorul anunț:

„Pierdut ieri, undeva între răsărit și apus, două ore de aur, fiecare având câte șaizeci de minute de diamant. Nu se oferă nicio recompensă, pentru că ele sunt pierdute pe veci.” Timpul este unul dintre darurile lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiecare avem parte de aceeași porție: pentru toți anul are 365 de zile, ziua are 24 de ore, ora are pentru toți 60 de minute și, tot la fel, minutul are pentru toți 60 de secunde. Dar, prin faptul că nu știm să-l folosim cu chibzuință, începem să-l pierdem. Să fim conștienți că satan încearcă să ne deposedeze de cât mai mult din timpul pe care l-am putea folosi spre gloria lui Dumnezeu și spre folosul semenilor noștri sau al familiei noastre.

Latinii, interesați de a profita cât mai mult de timpul pe care omul îl are la dispoziție, au inventat expresia: Carpe Diem – Trăiește clipa! Însă mulți au înțeles că trebuie să profiți la maxim de viață într-un mod ușuratic. Nu cred că acest lucru voia să-l spună Pavel în îndemnul de azi. Cred că ideea principală a apostolului este următoarea: Trăiește clipa… cu Dumnezeu, nu lăsa să-ți fie furat timpul, profită de ocazia dată, fii înțelept! Ce înseamnă să răscumperi vremea? Înseamnă să profiți la maxim de marea ocazie pe care s-ar putea să nu o mai întâlnești niciodată. Nu uita: Un sfat bun și la timpul potrivit valorează mai mult ca o comoară. Mulți regretă după ce au săvârșit o lucrare care s-a dovedit nepotrivită, că nu au cerut sfaturi mai înainte.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SCHIMBAREA TA ESTE POSIBILĂ

„Lărgeşte locul cortului tău; şi întinde învelitoarele locuinţei tale…” (Isaia 54:2)

     Dorința de schimbare este cheia pentru creșterea în orice domeniu al vieții. Cei mai mulți dintre noi ne dorim o îmbunătățire, însă în același timp ne împotrivim schimbării. Dar nu poți avea una fără cealaltă! Schimbarea este posibilă numai dacă ți-o dorești din toată inima. Așa cum a observat Fred Smith, fondatorul companiei de transport Federal Express: „Ești așa cum ești pentru că așa vrei să fii. Dacă ți-ai dori cu adevărat să fii diferit, te-ai afla deja în procesul schimbării!”

Da, schimbarea nu este aproape niciodată ușoară. Ea cere timp îndelungat, cantități uriașe de energie, perseverență și – desigur – dorință. Dorința de schimbare, însă, trebuie să se traducă în decizia de schimbare. Iar această decizie trebuie luată zi de zi.

Se spune că Earl Weaver, managerul echipei de baseball Baltimore Otioles a fost nemulțumit de decizia unui arbitru, așa că și-a părăsit locul și a strigat la el: „Mai bine de atât nu poți?” Dacă dorești să te schimbi, trebuie să-ți pui aceeași întrebare. Îți vei continua strădania de a fi mai bun, sau mai bine de atât nu poți?!

Biblia spune – prin Isaia – în felul următor: „Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile, şi întăreşte-ţi ţăruşii!” Să acordăm atenție sporită cuvintelor „lărgește, întinde, lungește, întărește”… Ce au ele în comun? Toate implică ideea de angajament și persistență. De asta e nevoie pentru a-ți schimba viața. Și vestea bună este că vei reuși, cu ajutorul lui Dumnezeu… chiar de astăzi, dacă într-adevăr vrei!

https://youtu.be/-PrkQmKZGnw

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Osea 4.1-19

Versetele 1 şi 2 ne amintesc de Romani 3.9-19, pasaj care-i are în vedere nu numai pe evrei, ci pe toţi oamenii. Israel însă, ca depozitar al oracolelor lui Dumnezeu, este cu atât mai responsabil, cu cât respinge cunoştinţa de bunăvoie şi uită legea (v. 6; Romani 3.2). S-au alipit de idoli, „departe de Dumnezeul lor“ (sf. v. 12). Creştini, nu este această ultimă expresie un avertisment solemn şi pentru noi, cei asaltaţi de o sumedenie de modalităţi şi totodată de ocazii (fiecare le poate identifica pe ale lui) de a ne sustrage din faţa autorităţii pe care Domnul trebuie s-o aibă în viaţa noastră?

Care va fi de astă dată pedeapsa nefericitului popor? Cea mai cutremurătoare cu putinţă: abandonarea. Starea sa este incurabilă, fără speranţă. Dumnezeu renunţă la a-l mai ţine pentru Sine şi declară:

„Voi uita şi Eu pe fiii tăi“ (v. 6);

„Nu voi pedepsi pe fiicele voastre…“ (v. 14);

„Efraim s-a alipit de idoli: lăsaţi-l“ (v. 17).

Acest înspăimântător tablou al corupţiei celor zece seminţii ar fi trebuit să fie în tot acest timp un avertisment pentru Iuda. Ghilgalul şi Betelul (casa lui Dumnezeu), sedii ale promisiunilor şi ale binecuvântărilor pe parcursul întregii istorii a lui Israel, au devenit centre ale nelegiuirii, capitale ale religiei profane. Domnul îl îndeamnă în mod solemn pe Iuda să nu se suie acolo (v. 15).


Post Navigation

%d blogeri au apreciat: