Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 29, 2022”

29 Iunie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Domnul Dumnezeu a strigat pe om și i-a zis: «Unde ești?» … Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci?

Geneza 3.9,11


Adesea se manifestă mult faliment și multă confuzie în familia creștină, deoarece acela care este soț și tată nu și-a ocupat locul său de cap al casei și eșuează în datoria pe care o are față de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la tată, în special, să vegheze asupra familiei și asupra casei și să o conducă potrivit cu Cuvântul și cu gloria Sa. Copiilor nu trebuie să li se îngăduie să facă ceea ce le place. Una dintre calitățile pe care trebuia să le aibă episcopul sau supraveghetorul peste adunarea lui Dumnezeu era să își conducă bine casa și să aibă copiii în supunere cu toată demnitatea (1 Timotei 3.4).

Uneori se întâmplă în unele familii că cea care este soție și mamă își părăsește locul de supunere și își asumă conducerea casei, dirijând familia pe căi care nu sunt ale Domnului. Oricât de tristă și de dificilă poate fi o astfel de situație, cel care este soț și tată nu are scuze înaintea Domnului, în ce privește responsabilitatea neasumată cu privire la umblarea familiei lui. Dacă vom privi atent capitolele 2 și 3 din Geneza, vom descoperi un principiu important cu privire la acest subiect. Întâi a fost creat Adam, după aceea a fost creată și Eva, care i-a fost dată să fie cu el, ca un ajutor potrivit. Lui Adam i s-a poruncit să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului (Geneza 2.17). Satan a venit la Eva și a reușit să o facă să ia și să mănânce din pomul oprit, iar apoi ea a dat și soțului ei care era cu ea (Geneza 3.6). În primul păcat comis de omenire, ordinea lui Dumnezeu a fost inversată. În loc ca femeia să fie cu bărbatul și ca el să conducă, ea a luat conducerea în neascultare față de Dumnezeu, iar bărbatul a urmat-o în păcat.

Acum să observăm felul în care Dumnezeu lucrează cu neascultarea și cu dezordinea. Domnul nu a chemat-o pe Eva ca să o întrebe dacă ea a mâncat din pomul oprit, deși ea a fost prima care a făcut acest lucru. Nu, ci Domnul l-a chemat pe Adam, care era capul, pentru că lui îi dăduse poruncă să nu mănânce și pe el l-a considerat responsabil pentru această încălcare a poruncii.

R. K. Campbell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.

Luca 6.42


Să privim mai întâi la noi

Evanghelistul și misionarul Samuel Hebich își expunea fără ocolișuri subiectul pe care îl avea în atenție și se adresa oamenilor foarte direct.

Odată, o femeie religioasă a invitat-o pe vecina ei la o expunere a lui Hebich. Ea însăși nu se gândea că ar fi o păcătoasă; știa că nu este un copil al lui Dumnezeu, dar se mulțumea că era religioasă. În schimb era foarte convinsă că o păcătoasă precum vecina ei trebuia de urgență să se întoarcă la Dumnezeu.

La timpul convenit, vecina a sosit. Dar pălăria impresionantă și modernă a acesteia a îngrozit-o pe femeia religioasă. În timpul predicii privea mereu pe furiș spre pălărie. Se temea că Hebich o va lua pe vecină drept țintă și că își va arunca asupra ei temutele săgeți care îi pun pe oameni în lumina lui Dumnezeu. Dar nu a fost așa, ci Hebich i s-a adresat direct ei în timpul predicii: „De ce stai acolo și te uiți la pălăria modernă a vecinei tale și aștepți să-i vorbesc? Nu observi că tu însăți ai nevoie de mântuire la fel de mult ca și ea?”. Predicatorul lovise din plin. În aceeași zi, acea femeie religioasă a învățat să se vadă așa cum o vedea Dumnezeu. Și-a lepădat religiozitatea, și-a recunoscut păcatele în fața lui Dumnezeu și, prin credință, L-a acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor al ei. După aceea a putut să fie un îndrumător spre mântuire și pentru vecina ei.

Citirea Bibliei: Daniel 2.1-16 · Psalmul 37.30-40

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PĂRTĂȘIA FRĂȚEASCĂ – Fundația S.E.E.R. România

„Haidem la Casa Domnului!” (Psalmul 122:1).


Psalmistul David a exclamat: „Mă bucur când mi se zice „Haidem la Casa Domnului!” Simți și tu același lucru pentru casa lui Dumnezeu? Și dacă nu, de ce? Apostolul Pavel scria: „Voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” (Efeseni 2:19-22). Sunt momente în care ai nevoie să stai în rugăciune, doar tu cu Dumnezeu… dar alteori vei găsi alinarea pe care o cauți numai când ești cu oamenii lui Dumnezeu. Când cei ce sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu se strâng laolaltă pentru rugăciune, închinare, învățătură, încurajare și slujire, Dumnezeu Se arată plin de putere între ei. Tu crești spiritual când experimentezi prezența Sa, când asculți Cuvântul Său și când stai în părtășie cu frații și cu surorile tale în Hristos. De fiecare dată când te strângi laolaltă cu alți membri ai trupului lui Hristos, îți amintești încă o dată că te afli de partea câștigătoare a baricadei. E greu să te bucuri când sărbătorești singur. Când ai ceva ce merită sărbătorit, de obicei chemi și pe alții ca să vă bucurați împreună, nu-i așa? Domnul Isus este atât de entuziasmat de victoria Sa de la cruce, încât ne cheamă laolaltă, în fiecare săptămână, ca să sărbătorim ceea ce El a împlinit pentru noi. Și sărbătoarea, celebrarea, asemenea creșterii spirituale, este un proiect de grup. Așadar, nu lipsi de la părtășia bisericii!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Luca 24:13-35


Doi ucenici merg trişti pe drumul spre Emaus. După ce şiau pierdut speranţa pământească întrun Mesia pentru Israel, se întorc acum la câmpurile şi la treburile lor (Marcu 16.12). Misteriosul străin care li Se alătură le va schimba însă complet firul gândirii. El începe prin a se mira de lipsa lor de pricepere şi de necredinţa lor (v. 25). Acestea două merg adesea împreună. Şi de câte ori neştiinţa noastră nu rezultă din faptul că noi nu ne încredem (Evrei 11.3)! Apoi Domnul le deschide Scripturile acestor doi însoţitori de drum şi le dezvăluie în ele „cele despre El” (v. 27). Să nu uităm niciodată aceasta: cheia Vechiului Testament şi în special a profeţiilor constă în aL căuta în ele pe Isus!

Remarcaţi cum Domnul Se lasă reţinut de cei care au nevoie de El: „a intrat ca să rămână” cu aceşti doi ucenici (v. 29). Deam putea avea şi noi această experienţă! Şi mai ales atunci când suntem descurajaţi şi când împrejurările au luat o întorsătură nedorită de noi, să învăţăm în prezenţa Lui să le acceptăm aşa cum sunt. Încurajarea pe care neo dau Scripturile (Romani 15.4: „încurajarea Scripturilor”) ne va îndrepta apoi gândurile spre un Mântuitor viu şi ne va face inimile să ardă.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: