Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iunie 11, 2022”

11 Iunie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Dumnezeu Își arată propria Lui dragoste față de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

Romani 5.8


Crucea (2)

Dumnezeu a fost glorificat la cruce într-o manieră și într-o măsură în care nu mai fusese niciodată până atunci. Când Hristos a fost făcut păcat pentru mine la cruce, în acele momente a dovedit lumii că șarpele a mințit atunci când a insinuat că Dumnezeu nu-l iubea cu adevărat pe om. Adam și Eva au păcătuit crezându-l pe șarpe. Mai mult, Domnul a dovedit că plata păcatului este moartea. Când El a plătit pentru păcat, murind în locul nostru, Dumnezeu a fost dovedit a fi drept și a fost glorificat.

Hristos a suferit pe deplin judecata pe care noi am meritat-o, în toată severitatea ei, chiar dacă El era sfânt și nevinovat. Judecata lui Dumnezeu nu a fost atenuată de faptul că El era Fiul Său. Pe cruce, El a oferit dovada supremă despre dragostea lui Dumnezeu. Mai înainte, Dumnezeu declarase: „Acesta este Fiul Meu preaiubit”. Totuși, atunci când Fiul a strigat: „Pentru ce M-ai părăsit?”, nu a venit niciun răspuns din cer. El era părăsit, iar acest lucru îl putem înțelege doar atunci când recunoaștem că Hristos a fost părăsit fiindcă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, ca să nu pierim. Vreme de patru mii de ani, această dragoste a fost manifestată prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oameni, în general, și față de poporul Său pământesc, în particular. La cruce a fost demonstrat clar ceea ce afirmă Romani 5.8: „Dumnezeu Își arată propria Lui dragoste față de noi prin aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”. Prin urmare, dacă Satan ne spune: «Nu este adevărat că Dumnezeu te iubește», putem privi la cruce. Un Dumnezeu care Îl judecă pe singurul Său Fiu, pentru ca noi să nu fim judecați, este cu siguranță un Dumnezeu plin de dragoste.

H. L. Heijkoop

SĂMÂNȚA BUNĂ

Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după cuvântul Tău.

Psalmul 119.41


„Terapie” biblică

Biblia nu este o carte cuprinzând rețete de fericire, însă cine o citește cu atenție găsește mângâiere în orice situație s-ar afla. Printre multele promisiuni ale lui Dumnezeu sunt presărate răspunsuri pentru toți aceia care vin cu întrebările lor la El.

Teamă de viitor: „Deci nu vă îngrijorați, zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» … Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri” (Matei 6.31,32).

Lipsă de putere: „El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu mai este în stare de nimic” (Isa­ia 40.29).

Îngrijorări: „Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, faci să fiu în siguranță în locuința mea” (Psalmul 4.8).

Teamă de catastrofe: „Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar bunătatea Mea nu se va muta de la tine” (Isaia 54.10).

Teamă de bătrânețe: „Până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini” (Isaia 46.4).

Citirea Bibliei: Geneza 42.27-38 · Psalmul 29.1-11

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

SCHIMBĂ-ȚI GÂNDIREA! – Fundația S.E.E.R. România

„Te vei întinde la dreapta şi la stânga…” (Isaia 54:3).


Dumnezeu a spus poporului Său: „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi! Iată, voi face ceva nou…” (Isaia 43:18-19). Deci, dacă ești în căutarea unei viziuni de la Dumnezeu sau dacă te rogi s-o extindă pe cea pe care ți-a dat-o deja, tu trebuie să-i faci loc la nivel mental. „Lărgeşte locul cortului tău; şi întinde învelitorile locuinţei tale: nu te opri! Lungeşte-ţi funiile, şi întăreşte-ţi ţăruşii! Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga” (Isaia 54:2-3).

Cineva a spus că visele vin întotdeauna cu o mărime mai mare, ca să-ți vină bine când vei crește! Nu te mulțumi cu mediocritatea – la locul de muncă, în relații sau în umblarea ta cu Dumnezeu. Mark Twain a spus: „Peste douăzeci de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut, decât de cele pe care le-ai făcut. Așa că dezleagă parâmele. Depărtează-te de portul în care stai ancorat în siguranță. Prinde vântul. Explorează. Visează. Descoperă!” Chiar dacă în trecutul tău ai avut o dependență, sau ai suferit de sărăcie, depresie, abuz sau stimă de sine scăzută, Dumnezeu te poate ajuta să te ridici și să pui capăt mentalității de om învins. În vremurile biblice, din pieile animalelor se făceau recipiente pentru băutură. La început, ele erau flexibile și se putea lucra ușor cu ele, dar cu timpul, deveneau rigide și își pierdeau extensibilitatea. De aceea Domnul Isus a spus: „…Nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi…” (Matei 9:17). Aruncă deci burdufurile vechi! Dumnezeu nu va infuza idei noi într-o minte fosilizată, dar îți va schimba viața, când gândirea ta va fi în acord cu a Sa!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Luca 18:1-17


Parabola cu văduva şi cu judecătorul nedrept ne încurajează să ne rugăm cu perseverenţă (Romani 12.12b; Coloseni 4.2). Întradevăr, dacă un om rău sfârşeşte prin a se lăsa înduplecat, cu atât mai mult va interveni Dumnezeul dragostei pentru a-i scăpa pe „aleşii Săi”! Uneori El zăboveşte să o facă, pentru că fructul pe care-l aşteaptă nu este copt, dar să nu uităm că El Însuşi uzează de răbdare (sau de amânare) doar constrâns, câtă vreme dragostea din inima Lui Îl impulsionează să acţioneze în grabă (v. 7b). Va veni un timp, cel al necazului celui mare, când acest pasaj va prinde întreaga sa forţă pentru aleşii din poporul iudeu.

Fariseul cel plin de sine, care prezintă înaintea lui Dumnezeu propria dreptate, şi vameşul care se ţine deoparte, profund convins de păcat, sunt, din punct de vedere moral, descendenţii lui Cain şi ai lui Abel (dar acesta din urmă se ştia îndreptăţit). Singurul titlu care ne dă dreptul să ne apropiem de Dumnezeu este acela de păcătos. Este umilitor pentru om să fie nevoit să lase deoparte atât lucrările lui (v. 11), cât şi raţionamentele lui, înţelepciunea lui, experienţa lui. Dar adevărurile divine ale împărăţiei nu pot fi însuşite decât prin credinţa curată, simplă, căreia încrederea copilaşului ne oferă o imagine atât de mişcătoare. Va găsi Domnul în noi o asemenea credinţă atunci când va veni? (v. 8).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: