Mana Zilnica

Mana Zilnica

31 Mai 2018

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Când nu este nicio viziune, poporul este fără frâu; dar ferice de cel care respectă legea.
Proverbe 29.18

Prima parte a acestui verset este citată des și folosită pentru încurajarea celor credincioși de a se încrede că Dumnezeu va face lucruri mari pe măsură ce Îl slujim. Explicată în felul acesta, viziunea este ca un plan pentru viitor, fără de care am putea deveni inactivi, letargici din punct de vedere spiritual și, în cele din urmă, lipsiți de relevanță.

Cu siguranță că Dumnezeu Își găsește plăcerea în a-i binecuvânta pe cei ai Săi și este adevărat că a avea un scop și un plan pentru slujire este un lucru înțelept (Fapte 15.36). Acest verset însă ne prezintă un aspect mult mai profund. Biblia folosește cuvântul „viziune” pentru un mesaj revelator din partea lui Dumnezeu; iar expresia „a pieri” înseamnă a fi biruit nu de irelevanță, ci de păcat. Unele traduceri spun: „Unde nu este nicio revelație, poporul leapădă orice frâu”. Cu alte cuvinte, când poporul nu acceptă călăuzirea divină, se avântă pe căi păcătoase.

Când profetul Samuel era încă foarte tânăr și îl slujea pe Eli, marele preot, „viziunea nu era răspândită” (1 Samuel 3.1). Cuvântul Domnului era foarte rar auzit și crezut. Drept rezultat, realitatea din Proverbe 29.18 s-a arătat în familia lui Eli însuși, fiindcă, deși fiii săi erau preoți, ei erau cu totul egoiști și imorali. Însă când Domnul a vorbit prin Samuel, alții au început să înțeleagă adevărul cu privire la Dumnezeu și cu privire la ei înșiși. Prin mesajul și influența lui Samuel, dreptatea și pacea au fost instituite în mijlocul poporului (1 Samuel 7).

Pentru a propăși în viața spirituală, nu avem neapărat nevoie de o viziune și de o perspectivă pentru viitor, ci de o înțelegere clară a îndrumărilor lui Dumnezeu și de ascultare față de aceste îndrumări. Cei care procedează așa vor fi fericiți și binecuvântați.

S Campbell


SĂMÂNȚA BUNĂ

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!”
Evrei 13.7

Exemplul lui Hudson

O viață grea, extrem de bogată în lipsuri, dar nesfârșit de plină cu binecuvântare și bucurie, își găsise pământescul sfârșit. Exemplul lui Hudson Taylor a rămas peste veacuri. Să ascultăm două mărturii de la contemporanii săi. Un misionar, care a lucrat strâns împreună cu Taylor mulți ani, a scris: „Viața lui putea suporta o încercare. În ea nu era nimic întunecat sau ascuns. Cu un om ca el te puteai apuca de orice lucru. N-am întâlnit niciodată pe cineva care să fie mai consecvent – și eu l-am cunoscut și l-am observat ani de zile. El umbla înaintea lui Dumnezeu, de aceea viața lui era o lumină. Zi și noapte, în fiecare ceas era gata de ajutor. Stăpânirea lui de sine și sfințenia lăuntrică erau unice, asta o simțeam toți.”

Iar un tânăr misionar a relatat următoarele: ” …Ca și cei mai mulți tineri credeam că puterea este legată de sonoritate și că o personalitate de conducător trebuie să impresioneze și fizic. Dar când Hudson Taylor a spus: «Să ne rugăm», părerea mea s-a schimbat complet. Încă nu auzisem pe cineva rugându-se așa. Era în rugăciunea sa o simplitate, o finețe, o îndrăzneală, o putere care copleșea și lăsa să se vadă clar că Dumnezeu îl primise în cercul intim al prietenilor Săi… O asemenea rugăciune era în mod vădit rezultatul lungii lui rămâneri în locul ascuns din preajma lui Dumnezeu.”


CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CÂT DE MULT IUBEȘTI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU?

„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei 24:35)

     Una dintre primele cărți care au văzut lumina tiparului după ce acesta a fost inventat – a fost Biblia. Și este în continuare cea mai căutată și bine vândută carte din lume. Un autor anonim a scris: „Biblia conține mintea lui Dumnezeu, starea omului, calea către mântuire, soarta păcătoșilor și fericirea credincioșilor. Este o lumină călăuzitoare, hrană îndestulătoare și mângâiere alinătoare. Este harta călătorului, busola pilotului, arma soldatului și planul de joc al jucătorului. Este un izvor de sănătate și un râu de bucurie autentică. Doctrinele ei sunt sfinte, povețele ei sunt obligatorii, istorisirile ei sunt adevărate și deciziile ei sunt imuabile. Hristos este subiectul său măreț, binele nostru este planul ei și slava lui Dumnezeu scopul său. Citește-o ca să fii înțelept, crede-o ca să ai siguranță, practic-o ca să fii sănătos din punct de vedere spiritual. Citește-o încet, frecvent și într-o atitudine de rugăciune. Las-o să-ți umple memoria, să-ți conducă inima și să-ți ghideze pașii. Ți-a fost dată ca s-o trăiești, va fi deschisă la judecată și nu va fi uitată niciodată. Ea implică cea mai mare responsabilitate, va recompensa cea mai asiduă muncă și îi va judeca pe cei care schimbă conținutul său sacru.” Biblia este „cuvântul Dumnezeului nostru care rămâne în veac” (Isaia 40: 8). Cei mai mulți dintre noi respectă Biblia; problema este că nu o citim zilnic și nu o punem în practică. După ce a auzit o discuție despre diferitele traduceri ale Bibliei, un bărbat a spus: „Prefer traducerea mamei mele, pentru că ea a tradus-o în viața de zi cu zi!” Ai și tu dorința de-a transpune Scriptura în viața ta? Domnul să-ți ajute!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul V de Jean Koechlin

Osea 14.1-9

Ca o concluzie a lungii dezbateri dintre Domnul şi poporul Său găsim angajat acest minunat dialog. Duhul îi dictează lui Israel cuvintele pocăinţei: versetele 2 şi 3. Dumnezeu, care este atent la cea dintâi mişcare de întoarcere (comp. cu Luca 15.20), promite numaidecât: „Voi vindeca necredinţa lor“ (v. 4). Părăsirea Domnului este, în adevăr, cea mai gravă boală: ea atinge sufletul. „Îi voi iubi nestingherit“, adaugă Domnul. Afecţiunile Sale se vor putea atunci exprima, fără piedică, prin cele mai bogate binecuvântări (v. 5-7). Şi cum va răspunde Efraim la acestea? Rupând orice relaţie cu idolii (v. 8). Dragostea Dumnezeului său îi va fi de ajuns de atunci înainte.

Este Isus în acelaşi fel şi pentru noi? ŤEl vrea să-L iubim cu o inimă neîmpărţită şi neabătută, iar aceasta pentru că întâi de toate El Însuşi este neclintit în iubirea faţă de noiť – este tema unui imn creştin. Iar dacă vom rămâne în dragostea Lui, El va găsi plăcere să aducă roade prin intermediul nostru (v. 8b; Ioan 15.8-10).

Aşa se încheie această profeţie a lui Osea, al cărui nume era o promisiune, de vreme ce semnifică eliberare. Dacă ne-am putut recunoaşte mai mult decât o dată sub trăsăturile lui Efraim, să luăm pentru noi şi serioasele avertismentele pe care el le primeşte. „Cine este înţelept?…“ Oare nu acela care, în orice vreme, înţelege gândurile lui Dumnezeu şi merge pe căile Lui (v. 9)?


Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: