Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 19, 2017”

19 Ianuarie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

http://nowheresoonthere.blogspot.com

Psalmul 58

    Versetele de la 1 la 5 ne spulberă şi cea din urmă iluzie pe care ne-am mai fi făcut-o cu privire la justiţia omenească; iar dacă acest tablou ne pare prea exagerat, este suficient să evocăm crucea. Relaţiile dintre oameni sunt prea adesea guvernate de legea celui mai tare, iar minciuna şi veninul calomniei sunt arme folosite la tot pasul (v. 3,4; Psalmul 140.3). Într-adevăr, lumea din jurul nostru este tot atât de plină de Nedreptate cum era şi pe vremea lui David. Atitudinea noastră de Creştini trebuie să fie însă cu totul diferită de cea a israelitului evlavios, aşa cum reiese ea din versetele 6-10. În ceasul necazului celui mare, israelitul credincios nu va putea să se adreseze decât Dumnezeului răzbunărilor, pentru a grăbi venirea zilei când dreptatea va împăraţi pe pământ. Această zi va veni, cu adevărat, dar, în aşteptarea ei, acum este încă ziua mântuirii” (2 Corinteni 6.2). Iar partea noastră, a celor care am primit har, este să mijlocim pentru oameni nu înaintea Dumnezeului răzbunărilor, ci înaintea Dumnezeului Mântuitor. Nedreptatea din jurul nostru este pentru noi o ocazie de a face bine şi de a semăna „rodul dreptăţii” (Iacov 3.8). Nn-i misiunea noastră să încercăm să ameliorăm lumea, care nu poate fi altfel decât este, ci să manifestăm în ea caracterele Mântuitorului.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățându-vă și îndemnându-vă unii pe alții cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, cântând în inimile voastre lui Dumnezeu în har.
Coloseni 3.16

Auzim adesea despre ce fel de viață a dăruit Hristos celor care și-au pus credința în El. Aș dori, cu ajutorul a patru expresii din versetul de mai sus, să vorbesc despre ce fel de viață nu ne-a dăruit El.

Prima expresie este: „Să locuiască”. Hristos nu ne-a dăruit o viață ocazională, ci una eternă și din belșug. El nu dorește să fim vizitați din când în când de Cuvântul Său, ci ca acest Cuvânt să locuiască din belșug în noi. Aceasta înseamnă să ne cufundăm zilnic în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. „Am ascuns Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Psalmul 119.11).

A doua expresie este: „Toată înțelepciunea”. Hristos nu ne-a dăruit o viață goală și neghioabă. Chiar și atunci când avem o vârstă fragedă putem să acumulăm această înțelepciune de sus și care se găsește în Hristos.

A treia expresie este: „Învățându-vă și îndemnându-vă”. Hristos nu ne-a dăruit o viață nefolositoare. Nu trebuie să fim predicatori pentru a putea să ne învățăm și să ne îndemnăm unii pe alții. „Fă-mi cunoscut căile Tale, Doamne, învață-mă cărările Tale! Condu-mă în adevărul Tău și învață-mă” (Psalmul 25.4,5). Orice creștin poate să transmită altuia ceea ce a învățat din Hristos și poate fi astfel de folos și de ajutor.

A patra expresie este: „Cântând în inimile voastre”. Hristos nu ne-a dăruit o viață de tristețe. Satan dorește să ne sugereze un astfel de gând, însă cântarea creștinului exprimă bucuria a ceea ce a găsit în Hristos. Avem dreptul de a cânta, fiindcă am fost răscumpărați. „Vorbind între voi cu psalmi și cântări de laudă și cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inima voastră” (Efeseni 5.19).

G W Steidl

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Privește liniștit minunile lui Dumnezeu!
Iov 37.14

Să privim în liniște

Oricine, care a privit odată într-o noapte senină, în liniște, desprins de întâmplările de peste zi, stelele, a simțit un sentiment puternic și a rămas încântat în fața acestei splendori. Să ne ridicăm ochii și să privim liniștiți minunile lui Dumnezeu! Ce maiestate divină se descoperă în această înțelepciune desăvârșită! Maiestatea lucrărilor lui Dumnezeu mă face să-mi recunosc nimicnicia și păcătoșenia mea.

Această maiestate divină mă face să mă văd eu însumi ca fiind o cantitate infimă de materie într-un univers imens. Și cu toate acestea, rămâne un adevăr extraordinar: Isus Hristos, Creatorul acestui univers de o mărime copleșitoare, a binevoit să vină în lumea noastră murdară de păcate, chiar la mine și la tine, și ne invită la o altă viață, o viață veșnică.

Aceste adevăruri mă fac să admit legitimitatea unică a proprietății Sale asupra mea, pur și simplu pentru că El m-a adus la existență. El, Domnul și Mântuitorul, știe că am nevoie de salvarea Sa. Hristos a arătat în lucrările Sale dorința de a-i vedea pe oameni punându-se sub ocrotirea Sa. El Însuși a plătit prețul pentru salvarea noastră; și a făcut aceasta cu prețul vieții Sale.

Cu ajutorul lui Dumnezeu să ne oprim din alergarea noastră și să privim liniștiți pe acest Salvator care lucrează întotdeauna în favoarea noastră! Lucrările Sale confirmă acest adevăr.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

DARURI MICI SI DARURI MARI

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat” (Romani 12:6)

     Pentru a excela în ceva anume, trebuie să-ți descoperi darurile majore și să le pui în practică. Unul din darurile mici ale lui Pavel a fost facerea corturilor pentru susținerea propriei sale lucrări, dar este limpede că darul său major a fost învățătura și ridicarea de biserici. Tu spui: „Cum pot descoperi care sunt darurile mele majore?”

1) Cere călăuzirea lui Dumnezeu. Cine cunoaște produsul mai bine decât producătorul? Tu nu te-ai creat singur, așa că nu se poate să-ți spui singur pentru ce ai fost creat. Dumnezeu, însă, poate și o va face. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc” (Iacov 1:5-6).

2) Asumă-ți-le și dezvoltă-le. Când ai învățat prima oară să umbli, ai stat mai mult pe jos decât în picioare. Dar ai reușit. Asta pentru că te-ai născut să mergi! Poate vei descoperi darurile majore rapid și ușor, dar dezvoltarea lor până la potențialul maxim va fi un proces care durează o viață întreagă. Nu este un sprint, ci un maraton.

3) Acceptă sfaturi din partea persoanelor potrivite. Nu e totdeauna ușor să ceri feedback de la alții, dar e un lucru esențial pentru a avea izbândă. Nu fi niciodată prea mândru să cauți ajutor.

Dacă ești un „singuratic”, iată un verset la care trebuie să meditezi. „Nimeni n-a izbăvit-o, căci era departe de Sidon, şi locuitorii ei n-aveau nici o legătură cu alţi oameni” (Judecători 18:28). Iată, totuși și o avertizare: alege oameni care nu sunt prea ocupați pentru a te ajuta.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: