Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 3, 2017”

3 Ianuarie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

http://nowheresoonthere.blogspot.com

Psalmul 44.1-8

    In timp ce psalmii din cea dintâi carte erau aproape toţi ai lui David, cei de care ne ocupăm acum (Psalmii de la 42 la 49) au fost compuşi de fiii lui Core, acele obiecte ale harului care fuseseră cruţate de pedeapsa care-1 urmărise pe tatăl lor (vezi Numeri 26.11). Iată de ce este atât de minunat să-i auzim pe aceşti oameni amintind de minunile împlinite de Dumnezeu „în zilele de demult” (v. 1). Ei sunt în măsură să aprecieze şi să celebreze îndurarea divină mai bine decât oricare altul. Nu, nu sabia copiilor lui Israel a fost aceea care i-a putut salva, dându-le în stăpânire ţara (pentru a înţelege aceasta este suficient să ne gândim la trecerea Mării Roşii şi la luarea Ierihonului). Evocarea marilor izbăviri din trecut este întotdeauna o preţioasă lecţie pentru credincioşi. Ca şi părinţii lor, nici ei nu se pot încrede în propriile arme, pentru a ieşi învingători (v. 6). „Prin Tine” şi ,prin Numele Tău”, iată singurele resurse ale celui credincios (v. 5: Osea 1.7)!

    O altă trăsătură care o face să fie diferită de cea dintâi carte a Psalmilor este folosirea aici a numelui comun pentru Dumnezeire, Elohim, în timp ce, până la Psalmul 41 inclusiv, Dumnezeu era redat cu numele Său propriu special, Iahve. Este trista dovadă că acum cei credincioşi nu mai sunt în legătură cu închinarea oficială, devenită apostată. Legământul garantat prin numele lui Iahve este rupt (Exod 6.3,6-8), însă credinciosul face din nou apel la Dumnezeul suprem.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama Lui: „Iată, Acesta este rânduit spre căderea și ridicarea multora în Israel și ca un semn de împotrivire”.
Luca 2.34

Când privim la multele detalii pe care Duhul Sfânt a găsit cu cale să le menționeze în Evanghelii, suntem impresionați de bogăția Scripturii și de descrierile ei pline de viață, lăsate pentru învățătura noastră. Fiecare credincios este încurajat să urmeze exemplul Mariei, ca slujitor ascultător al Domnului, deși ea rămâne unică prin faptul că a fost mama Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru.

Maria trebuie să fi fost copleșită de toate lucrurile descrise în Luca 1 și 2. Există o altă lecție pe care o avem de învățat de la ea: a păstrat toate aceste lucruri în inima ei și le-a prețuit (versetul 19), pentru că toate aceste multe și bogate detalii făceau referire la Mântuitorul nostru. Acestea sunt lucruri care trebuie nu doar păstrate, ci admirate, meditând la ele, așa cum am face cu niște diamante prețioase, pe care le-am privi din când în când în lumina soarelui, pentru a vedea iarăși și iarăși toate perfecțiunile lor.

Solomon spusese că din inimă ies izvoarele vieții (Proverbe 4.23), iar în această privință, Maria este un exemplu pentru noi. Când inima devine vistieria acestor bogății, se va produce un impact asupra voinței, emoțiilor, gândirii și vieții noastre. Inima este centrul de comandă al vieții și, atunci când Duhul Sfânt deține controlul („Fiți plini de Duh” – Efeseni 5.18), El va lua aceste lucruri referitoare la Hristos și le va face prețioase pentru noi. El ne va ajuta de asemenea să fim împlinitori ai Cuvântului și să-L onorăm pe Dumnezeu în trăirea noastră zilnică.

Astfel, Simeon a fost condus de Duhul în templu, unde i-a binecuvântat pe Iosif și pe Maria, după care i-a vorbit Mariei despre suferințele care aveau să vină asupra Fiului ei. El a vorbit despre o sabie care avea să străpungă sufletul Mariei, profeție care s-a împlinit atunci când L-a văzut răstignit pe cruce.

A E Bouter

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

El [Isus] le-a zis: „De ce vă este frică …?”. Apoi S-a sculat, a certat vânturile și marea, și s-a făcut o liniște mare.
Matei 8.26

Conducătorul divin

Un bărbat se afla pe un vapor care a fost surprins de un uragan în largul Oceanului Atlantic. Pasagerii așteptau plini de frică să treacă furtuna. Bărbatul a intrat în vorbă cu căpitanul vaporului, care i-a spus plin de încredere: „Dacă oceanul este liniștit, poate deveni înfuriat; iar dacă oceanul este înfuriat din cauza unui vânt puternic, va veni un timp când se va liniști!”. Apoi a continuat spunând: „Cu un vapor rezistent vei reuși să treci cu bine fiecare situație!”.

Tragedia „Titanicului” și a multor altor întâmplări nefericite contrazice spusele căpitanului. Dar ce vom spune, când ne aflăm într-o ambarcațiune fragilă în mijlocul unei furtuni? Cine ne poate salva de la o catastrofă? Într-o astfel de situație s-au aflat și ucenicii Domnului Isus. De multe ori, și noi trecem prin astfel de împrejurări. În astfel de situații nu ne putem baza pe ceea ce suntem noi, pe înțelepciunea sau îndemânarea noastră. În situații asemănătoare avem neapărată nevoie, ca la cârma vieții noastre să fie un Conducător iscusit, care să ne conducă cu înțelepciune, dar mai mult decât atât, să poată porunci vântului și mării. Cine poate fi alt Conducător mai bun ca Mântuitorul? Să-L lăsăm pe acest Conducător divin la cârma vieții noastre începând chiar de astăzi! Numai El poate să ne conducă la limanurile vieții veșnice.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

ÎNAINTE DE-ATI DA O ÎNTÂLNIRE

„Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările” (Proverbe 3:6)

Înainte de-a ieși în oraș cu cineva, întreabă-te:

1) Am eu libertatea să fiu ceea ce sunt? Pavel scrie: „Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat” (Romani 12:6). Dacă trebuie să te reinventezi pentru a face pe cineva fericit, ai intrat în relația nepotrivită. Dacă nu este de acord cu tine acum, chiar crezi că relația de căsătorie va îmbunătăți situația? Nici o șansă!

2) Se bazează relația voastră pe onestitate? Biblia ne spune: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” (Efeseni 4:25). Relațiile înfloresc atunci când există deschidere și încredere. Când se strecoară dezamăgirea, e timpul să devii cinstit cât mai repede sau să pui capăt relației.

3) Am stabilit limite clare? Dacă relația s-ar încheia astăzi, ai regreta nivelul tău de implicare? Biblia spune: „Fugiţi de curvie” (1 Corinteni 6:18). Dumnezeu a poruncit ca relațiile intime să existe numai în relația de căsătorie; în caz contrar, ceea ce a fost intenționat să fie un lucru frumos și care să te împlinească poate să te facă să te simți „folosit”.

4) Persoana aceasta este posesivă și te controlează? Dacă este așa, ridică steagul roșu. Biblia spune: „Dragostea nu pizmuiește” (1 Corinteni 13:4). Dacă nu poți face nici o mișcare fără permisiunea celuilalt, trebuie să reevaluezi relația.

5) Cum ne petrecem timpul împreună? Fără un plan, e ușor să te implici mai mult decât ar trebui din punct de vedere fizic. De aceea, este bine să cădeți de acord de la început asupra stabilirii unor limite.

Ține-L pe Dumnezeu în relația ta și atunci nu vei greși. „Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările”.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: