Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 9, 2017”

9 Ianuarie 2016

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

http://nowheresoonthere.blogspot.com

Psalmul 49

    În continuarea viziunii profetice pe care tocmai au schiţat-o psalmii anteriori, Duhul lui Dumnezeu Se adresează acum tuturor locuitorilor lumii, indiferent de poziţia pe care ei o au în societate (v. 1 şi 2). La ce folosesc bogăţiile cu care ei se mândresc şi în care îşi pun încrederea, dacă cea mai mare comoară din lume nu poate răscumpăra nici măcar un singur suflet? (v. 7 şi 8). Este necesară o răscumpărare inestimabilă, astfel că trebuie să renunţăm la gândul că am putea-o plăti noi înşine vreodată! Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu…”, declară versetul 15 şi cunoaştem ce preţ a trebuit plătit pentru aceasta (1 Petru 1.18,19).

    Dacă cineva caută onorurile acestei lumi, să mediteze asupra versetul 12, completat de versetul 20! Unde duce oare această goană după onoruri, această cale a nebuniei (v. 13) pe care se întrec concurenţi fără număr, săraci sau bogaţi, oameni de rând sau fii ai celor mari? La moarte, unde nimic nu mai ure valoare (v. 17)! Moartea spulberă toate planurile omului, ameninţă hotărârile cele mai prudente, umbreşte orice bucurie şi pune toate proiectele sub semnul unei teribile incertitudini (Luca 12.20). Astfel, oamenii îşi închid ochii, pentru că se tem s-o privească în faţă. Dar, pentru cel răscumpărat, moartea nu este decât cel din urmă pas spre casa Tatălui,… pentru că El îl va primi (v. 15).

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Și a fost așa: când a sfârșit el de vorbit lui Saul, sufletul lui Ionatan s-a legat de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul său. 1 Samuel 18.1

Relația lui Ionatan cu David este o imagine a credinciosului întors de curând la Domnul Isus. Când Goliat l-a provocat pe Israel, toți oamenii de război s-au înspăimântat. Un singur om putea să-i scape. Prin urmare, biruința lui David a fost motiv de mare bucurie pentru toți israeliții. David l-a „cumpărat” pe Israel prin biruința sa asupra uriașului. Domnul nostru Isus a cumpărat lumea (Matei 13.44), întreaga rasă umană, atunci când a murit la Golgota (2 Petru 2.1).

Ionatan a recunoscut semnificația importantă a biruinței lui David, care a avut un impact puternic asupra lui, personal. Ionatan știa că n-ar fi putut să-l învingă pe Goliat, așa că a recunoscut că datora întreaga sa existență aceluia care îl biruise. Prin urmare, inima lui Ionatan a fost copleșită de recunoștință, iar sufletul său s-a alipit de David, pe care l-a iubit ca pe propriul său suflet (vedeți Matei 16.26). Cine a înțeles cât de cumplită este robia lui Satan și tocmai s-a întors la Domnul Isus va manifesta același atașament față de El. Cel căruia i s-a iertat mult va iubi mult (Luca 7.47).

Lucrurile pe care Ionatan i le-a dăruit lui David au de asemenea o bogată semnificație. El i-a dat lui David lucrurile care vorbeau despre afecțiunea pe care o avea față de el. I-a dăruit mantia sa – tot ceea ce vorbea despre poziția sa de viitor împărat a fost cedat pentru David. I-a dăruit hainele sale – orice faptă era dedicată lui David. I-a dăruit sabia și arcul său, care reprezintă orice aspect al luptei. Și i-a dăruit de asemenea cingătoarea sa, care vorbește despre gândirea sa care de acum era supusă lui David (Luca 12.35; 1 Petru 1.13). Părtășia cu Domnul Isus mă face să-L cunosc tot mai bine pe Cel care, fiind Fiul lui Dumnezeu, m-a iubit și S-a dat pe Sine pentru mine; noi Îl iubim fiindcă El ne-a iubit întâi (1 Ioan 4.19). Așa cum a fost cu Ionatan, așa va fi și cu noi.

H Hall

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… fără să vrea a omorât pe aproapele lui …
Iosua 20.5

O nouă șansă

Asigurându-se că operația a reușit, doctorul a spus asistentei sale, care avea numai 19 ani, că merge să se culce. Ea însă trebuia să rămână de veghe și să urmărească permanent starea pacientei. În cazul în care va observa că tubul implantat se va înfunda, să-l scoată imediat și să-l curețe, apoi să vină și să-l trezească.

După câteva ore, tubul implantat s-a înfundat. În loc să-l scoată, tânăra asistentă, cuprinsă de panică, a alergat repede să-l trezească pe medic. Când acesta ajunse la patul pacientei, era prea târziu. Pacienta murise. Văzând că nu i-a respectat instrucțiunile, doctorul s-a mâniat foarte tare. A scris repede un raport, prin care cerea conducerii spitalului, ca asistentei să-i fie retrasă licența de practică medicală. În acele momente de furie, a chemat-o pe asistentă și i-a citit raportul amenințând-o că nu va mai profesa niciodată.

La auzul acelui raport, asistenta medicală a izbucnit în plâns, cerându-i doctorului să-i mai acorde o șansă. Doctorul a rămas ferm pe poziția lui. Dar cuvintele stăruitoare și lacrimile acelei asistente l-au urmărit toată noaptea. Dimineața, când s-a trezit, și-a amintit că a fost o zi în viața lui, când și el a strigat la Dumnezeu să-i mai acorde o șansă.

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

COPILUL TĂU ESTE UNIC (1)

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze” (Proverbe 22:6)

     Ca părinte, fie accelerezi, fie înăbuși darul copilului tău. Biblia spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea” (v. 6).

Asta nu înseamnă că dacă îl așezi pe copil pe calea dreaptă el nu o va părăsi niciodată. Nu, mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu (vezi 1 Corinteni 3:6). Așadar, ce vrea să spună acest verset? O altă versiune a traducerii Bibliei spune: „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o învețe (și să-și păstreze darul sau aptitudinea)”. Să remarcăm cuvântul „aptitudine”.

Ca părinte, tu ții arcul, iar copilul tău este săgeata. Așa că, roagă-te pentru ajutorul lui Dumnezeu ca să poți recunoaște calitățile și darurile copilului tău și îndreaptă-l spre „calea pe care trebuie s-o urmeze”. De fapt, Dumnezeu l-a pregătit pe copilul tău, stabilindu-i dinainte calitățile și l-a așezat pe o traiectorie, după care ți-a dat ție un proiect de cercetare pe o durată de optsprezece ani!

Așadar, întreabă-te: „Ce îl diferențiază pe copilul meu?” Tendințele copilăriei anticipează deseori abilitățile maturității. Citește-le. Înțelege-le. Afirmă-le. Aplaudă-le. Gândește-te la viața lui Iosif. La șaptesprezece ani el a avut vise și vedenii în care el însuși era lider (vezi Geneza 37:2-10). Ca adult, a interpretat visele lui Faraon și a ajuns să conducă poporul  (Geneza 40-41).

Când era doar un băiat, David a dat dovadă de două calități: curajul în luptă și talentul muzical. Mai târziu, a ucis un leu și un urs (vezi 1 Samuel 17:34-37). A fost un cântăreț la harpă înzestrat (vezi 1 Samuel 16). Luptele și muzica au dominat viața lui ca adult și sunt lucrurile pentru care este ținut minte și astăzi.

Așadar, străduiește-te să înțelegi, să apreciezi și să canalizezi unicitatea copilului tău.


Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: