Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “ianuarie 15, 2017”

15 Ianuarie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul IV

http://nowheresoonthere.blogspot.com

Psalmul 55.1-1

    Apăsat de cei răi care-l urmăresc cu patimă („cu mânie”), cuprins de nelinişte şi de „spaime de moarte” (v. 3,4), credinciosul nu răspunde el însuşi la „glasul vrăjmaşului”, ci se îndreaptă către Dumnezeu. Aceasta este ceea ce avem şi noi de făcut întotdeauna, în loc să ripostăm la cuvinte veninoase,… dar nu pentru a cere răzbunare, aşa cum a făcut David în aceşte versete. Sub aspect profetic, psalmii ne poartă dincolo de timpul prezent al harului, în zilele când împărăţia nu va putea fi instaurată decât prin judecarea celor nelegiuiţi. Răutatea lumii încă nu a atins astăzi intensitatea pe care o va cunoaşte în această perioadă cumplită. Ea este încă domolită, frânată, prin prezenţa Duhului Sfânt pe pământ (2 Tesaloniceni 2.6,7). Totuşi, în acest timp, ea se manifestă deja sub formele descrise aici: violenţă şi certuri (v. 9), nelegiuire şi răutate (v. 10), stricăciune, asuprire şi înşelăciune (v. 11). Cel răscumpărat nu se poate simţi în elementul lui într-o asemenea lume. Ca şi rămășița credincioasă, el suspină după locul liniştit de odihnă fVi 6)i după Casa Tatălui, care este deopotrivă speranţa lui şi tema cântării lui:

Curând vă spun adio, lucruri moarte,

Îmi voi lua zborul de la voi departe,

Spre veşnicul sălaş de sus,

Spre Hristos Isus!

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Multe sunt gândurile în inima omului, dar planul Domnului, acela se împlinește.
Proverbe 19.21

Unul dintre lucrurile minunate cu privire la Scriptură este că adevărurile revelate în ea nu sunt izolate, ci se împletesc și apar peste tot în cuprinsul ei. Versetul de astăzi este un exemplu în această privință, fiindcă adevărul cuprins în el poate fi găsit peste tot în Cuvântul lui Dumnezeu. Omul face planuri, însă, în cele din urmă, planul Domnului va fi acela care se va împlini. Acest adevăr devine și mai izbitor atunci când vedem că planurile omului sunt cel mai adesea opuse voii lui Dumnezeu, însă, în suveranitatea Sa, El le folosește pentru împlinirea voii Sale și pentru binecuvântarea finală a celor ai Săi. Se spune adesea: Omul propune, însă Dumnezeu dispune. Aceasta este esența versetului 21 din Proverbe 19.

Istoria lui Iosif ilustrează perfect acest verset. El a fost nedreptățit de frații săi, care l-ar fi ucis, dacă n-ar fi intervenit fratele lor mai mare, Ruben. Apoi ei l-au aruncat într-o groapă, după care l-au vândut ca rob (Geneza 37.21,28). Dumnezeu a fost cu Iosif, iar el a devenit prim-ministru al Egiptului într-un moment critic. Dumnezeu l-a folosit într-un fel minunat pentru a salva nu doar Egiptul, ci și pe frații săi. La sfârșit, Iosif le-a zis fraților săi: „Voi, într-adevăr, ați gândit rău împotriva mea, dar Dumnezeu a gândit spre bine, ca să facă așa cum este astăzi, să păstreze viața unui mare popor” (Geneza 50.20). Să remarcăm că frații lui Iosif au avut planul lor cu privire la el, însă, în tot acest timp, Dumnezeu Își împlinea propriul Său plan!

Împlinirea istoriei lui Iosif o găsim în Evanghelii. Oamenii s-au sfătuit să-L omoare pe Domnul Isus (Matei 28.3,4) și L-au dat să fie răstignit. Totuși, „planul hotărât și preștiința lui Dumnezeu” au fost cele care s-au împlinit (Fapte 2.23). Dumnezeu este suveran! Chiar atunci când omul, în ura sa, și-a dus la îndeplinire voia, s-a împlinit de fapt planul lui Dumnezeu, pentru gloria Sa și pentru binecuvântarea noastră eternă.

B Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Tată, a sosit ceasul …!
Ioan 17.1

A sosit ceasul

Ce moment emoționant, când Domnul Isus a exprimat cuvintele: „Tată, a sosit ceasul!”. Domnul Și-a ridicat ochii spre Tatăl Său și a vorbit cu El „față către față”. El știa ce Îi stă înainte; El cunoștea adâncimea suferinței care în decurs de puține ore va veni asupra Lui.

Domnul Isus nu S-a rugat ca să fie păzit, ci ca Numele Tatălui să fie proslăvit! Nu ne atinge adânc când cugetăm la aceasta? Nu durerile Lui stăteau în prim-plan; și în acest moment, dorința Lui adâncă era să fie proslăvit Numele Tatălui! – Ce plăcere era Fiul iubit pentru Tatăl când El exprima aceste cuvinte!

Domnul are „putere peste orice făptură” (versetul 2); El este Creatorul și Susținătorul cerului și al pământului. Dar acum El nu a vrut să Se folosească de această putere – altfel ar fi fost șterși de pe fața pământului dușmanii Săi. Totuși, El nu a venit ca să judece, ci „să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10.45).

Fiul lui Dumnezeu este singurul Om, care putea spune cu adevărat: „Eu Te-am proslăvit pe pământ” (versetul 4). Viața Lui a fost permanent în totală concordanță cu voia Tatălui. Și după o viață desăvârșită și consacrată, El a vrut să-L proslăvească pe Dumnezeul și Tatăl Său și prin moartea Lui. De aceea a spus: „Tată, a sosit ceasul!”. El a pornit la drum pentru a îndeplini tot planul lui Dumnezeu.

Ce Mântuitor vrednic de adorare!

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

NU TE ANGAJA NICIODATĂ ÎN DEFĂIMARE!

„Cine răspândeşte bârfelile este un nebun” (Proverbe 10:18)

     În zilele noastre este greu să găsești un candidat politic care duce o campanie electorală perfect curată. Defăimarea nu se limitează doar la politicieni, fiecare dintre noi poate fi tentat la un moment dat să-l denigreze pe altul. Totuși, înainte ca tu să faci un asemenea lucru, citește cu atenție aceste cuvinte: „Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său” (Psalmul 15:1-3).

Îți aduci aminte când ai rostit ultima data cuvinte care au dărâmat pe cineva? Care a fost motivul? De ce ai simțit nevoia să-l înjosești în ochii celorlalți? Ai vorbit astfel din cauză că și tu ai fost rănit de acea persoană? Ai invidiat-o pentru realizările și talentele ei? Dacă așa stau lucrurile, nu ai învățat că trebuie să abandonezi invidia și să nu-i permiți să te facă să-i defăimezi pe alții? Este posibil ca, mânat de invidie, să admiri și să-ți dorești ceea ce are cealaltă persoană?

Biblia spune: „Înălţarea … (vine de la) Dumnezeu” (Psalmul 75:6-7). Acest verset ar trebui să te facă să devii un coechipier, nu un competitor. Nu există nici un motiv pentru care să stingi lumina cuiva pentru ca a ta să strălucească.

Dumnezeu a afirmat deja că nimeni nu poate împiedica împlinirea planului Său în viața ta: „Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?” (Isaia 14:27). Deoarece Dumnezeu ți-a asigurat deja viitorul și a promis că va răzbuna orice rău săvârșit împotriva ta, nu trebuie să te angajezi niciodată în defăimare.

Post Navigation

%d blogeri au apreciat asta: