Mana Zilnica

Mana Zilnica

14 Septembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Adunarea lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele Propriului Său Fiu.

Fapte 20.28


Sângele lui Hristos (4) – Cumpărarea Adunării

Versetul nostru de astăzi ne arată prețul plătit pentru Adunarea lui Dumnezeu. În parabola negustorului care căuta perle frumoase vedem că acesta a vândut tot ce avea pentru a cumpăra acea perlă fără seamăn (Matei 13.45,46). Acest lucru ne arată cât L-a costat pe Domnul Isus dobândirea Adunării. El a trebuit să dea totul – „Hristos a iubit Adunarea și S-a dat pe Sine Însuși pentru ea” (Efeseni 5.25).

În versetul din Fapte însă găsim ceea ce L-a costat pe Dumnezeu pentru a cumpăra Adunarea: sângele Propriului Său Fiu. Găsim un gând similar în două locuri din Epistola către Romani: „Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea păcatului și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne”; și „Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care, într-adevăr, nu L-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui, de asemenea, toate împreună cu El?” (Romani 8.3,31,32).

Ce valoare de nemăsurat dau aceste lucruri Adunării lui Dumnezeu, Adunare formată din orice credincios adevărat în Domnul Isus! Prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a o cumpăra a fost sângele preaiubitului Său Fiu!

Cât de solemn și de trist este deci să ne gândim cum Pavel le-a spus bătrânilor din Efes despre ceea ce avea să se întâmple în istoria Adunării pe pământ! Lupi răpitori au pătruns din afară și n-au cruțat turma. Și, chiar și mai rău, din mijlocul mărturiei s-au ridicat oameni care au vorbit lucruri stricate și i-au tras pe unii ucenici după ei.

Plângem și suspinăm când, știind că Dumnezeul nostru n-a cruțat nimic pentru a cumpăra Adunarea, vedem ce-a ajuns mărturia publică încredințată în mâinile oamenilor. Dorința și rugăciunea noastră trebuie să fie de a zidi și de a proteja, până la venirea Domnului Isus, ceea ce este atât de prețios pentru Dumnezeu.

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ruina și mizeria sunt pe căile lor, nu cunosc calea păcii.

Romani 3.16,17


Prinț al păcii

Zgomot de războaie, teroare paralizantă, sânge și lacrimi nestăvilite! Nimeni nu contestă acest tablou al prezentului. Există oare vreo soluție pentru această situație? Alianțele de pace prea des au eșuat. Există concepte pentru viitor? Da, chiar dacă prea puțini iau seama!

Dumnezeu prezintă lumii un Om care poartă pe drept numele de „Prinț al păcii” (Isaia 9.6). Numai Acesta poate aduce pacea și El va face aceasta.

Când a venit în lume, a fost respins, mesajul Lui nu a fost acceptat. Dar Dumnezeu rămâne la planul Său de pace, dorind să aducă pacea prin Isus Hristos, Fiul Său. Nimeni altul nu va reuși acest lucru.

Astăzi încă putem veni pentru a primi pacea cu Dumnezeu. Trebuie să o facem personal. Este cea mai bună premisă pentru pacea între oameni: Isus Hristos este „pacea noastră” (Efeseni 2.14).

Cine își predă viața lui Hristos, își mărturisește greșelile în fața lui Dumnezeu și își pune toată încrederea în Isus Hristos și în moartea Lui la cruce va afla cât de adevărate sunt cuvintele Lui:

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte” (Ioan 14.27).

Citirea Bibliei: Isaia 8.1-22 · Fapte 23.11-22

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CRITICA TE POATE ÎNTĂRI! – Fundația S.E.E.R. România

„Să asculţi… şi după aceea ţi se vor întări mâinile…” (Judecătorii 7:11)


Faci parte din categoria persoanelor criticate? Și asta ți-a zdruncinat încrederea? Dumnezeu i-a zis lui Ghedeon: „Dacă ţi-e frică să te pogori, pogoară-te cu Pura, slujitorul tău. Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor întări mâinile.” (Judecătorii 7:10-11) De ce l-a trimis Dumnezeu pe Ghedeon împreună cu slujitorul său în tabăra inamică? Pentru ca el să audă ce spuneau ei și să fie încurajat. Când au sosit, un soldat îi povestea unui camarad de arme visul său: „Am visat… că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărâmat.” Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon… Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.” Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ…” (Judecătorii 7:13-15)

Uneori, când ai nevoie de încurajare, e bine să pleci urechea la ceea ce spun criticii tăi. După cum remarca scriitorul motivațional Dale Carnegie: „Nimeni nu lovește cu piciorul un câine mort!” Tu ești o persoană importantă și înțeleaptă – altfel, lumea nici măcar nu te-ar remarca. Cu această perspectivă în minte, critica poate fi socotită un aspect constructiv, care-ți întărește credința. Pentru fiecare luptă, Dumnezeu are o strategie. Așa că, nu te ruga doar pentru victorie; roagă-L pe Dumnezeu să-ți descopere o strategie câștigătoare. Viziunea de la Dumnezeu va fi întotdeauna mai mare decât persoana care a fost chemată s-o împlinească. Biblia spune: „Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc…” (Psalmul 127:1) Dumnezeu știe ce greutate poți duce, materialele de care ai nevoie, și cum se vor potrivi toate lucrurile în viața ta.

Așadar, dacă El te trimite, dar ție îți este frică să acționezi, bazează-te pe aceste cuvinte pe care i le-a spus Domnul lui Ghedeon (Judecătorii 6:16): „Eu voi fi cu tine, şi vei bate (pe dușman) ca pe un singur om!”


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Faptele Ap. 11:1-18


Să nu judecăm niciodată după aparenţe, nici după împrejurările pe care nu le cunoaştem decât parţial! Un creştin care nea surprins prin comportamentul său se poate totuşi să fi acţionat în ascultare de Domnul. Aşa era cu Petru atunci când intrase la Corneliu şi mâncase cu el. Aceste detalii erau tot ce voiseră să reţină „cei din circumcizie” (v. 2), deşi în casă se petrecuseră evenimente extraordinare, pe care apostolul le va relata acum. Mântuirea naţiunilor fusese vestită încă din Vechiul Testament (de exemplu, Isaia 49.6; 65.1). Petru însuşi făcuse referire la aceasta în prima lui cuvântare (cap. 2.21,39). Cu toate acestea, pentru a înlătura prejudecăţile fraţilor de la Ierusalim, trebuiau dovezi categorice. Ele le sunt aduse prin această istorisire a lui Petru, confirmată de alţi şase martori care lau însoţit. Aflând cum a fost luminat apostolul şi condus la Corneliu şi mai ales cum Duhul Sfânt a coborât peste cei dintre naţiuni, toţi recunosc voia lui Dumnezeu şi Îi dau glorie.

Să ne bucurăm de această favoare care sa extins până la noi şi, dacă nu am făcuto până acum, să ne grăbim să primim şi noi „pocăinţa spre viaţă” (v. 18).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: