Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “septembrie 21, 2022”

21 Septembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

„Iată, pun în Sion o piatră de unghi, aleasă, prețioasă; și cine crede în El nicidecum nu va fi dat de rușine”. Pentru voi deci, care credeți, este prețuirea.

1 Petru 2.6,7


S-a spus adesea că valoarea unui obiect este dată de cât anume este gata cineva să plătească pentru el. În versetele de mai sus citim că, pentru noi, cei care-L iubim pe Domnul, El este prețios. Intervine însă întrebarea: Cât de prețios este El pentru noi?

Iuda a umblat cu Domnul vreme de trei ani. A mâncat împreună cu El, a mers la templu împreună cu El și a fost însoțitor al Lui. Dar cât L-a prețuit el pe Domnul? L-a vândut pentru treizeci de arginți, sumă pe care mulți istorici o evaluează la nouăzeci de dinari. Prețuirea Mariei însă a fost foarte diferită. Iuda a primit banii, însă Maria i-a dat de bunăvoie. Maria I-a oferit Domnului un obiect de foarte mare valoare – trei sute de dinari – atunci când a turnat asupra Lui parfumul de nard curat. Ceilalți, și în mod special Iuda, n-au înțeles acest gest, însă Maria, având inima plină de Domnul, I-a dăruit ceea ce probabil constituia cel mai prețios lucru al ei, iar când a fost criticată, nici măcar n-a încercat să explice sau să justifice fapta sa. Ea Îl iubea pe Domnul și nu considera niciun lucru ca fiind prea mult pentru El.

Un astfel de devotament trebuie să cerceteze inimile noastre. Cât de mult suntem gata să dăruim pentru Domnul? Cât din timpul nostru, din energia noastră, din banii noștri? Sau Îi dăm doar ce ne mai rămâne, după ce le folosim pe toate acestea pentru noi?

Soțul este îndemnat să-și iubească soția așa cum Hristos a iubit Adunarea. Slujitorul este îndemnat să sufere abuzul și nedreptatea, așa cum Hristos a făcut, fără să răspundă cu insulte și fără să amenințe. Toți creștinii sunt îndemnați să se gândească la alții mai mult decât la ei înșiși și să aibă aceeași atitudine smerită a Domnului, care S-a smerit și a devenit Om, și care a mers până la moarte, și încă moarte de cruce. În toate aceste aspecte, El este Exemplul nostru perfect. Îl prețuim noi îndeajuns, astfel încât să devenim tot mai mult asemănători Lui? Și care este prețul pentru care suntem gata să facem aceasta?

A. Blok

SĂMÂNȚA BUNĂ

Hristos va fi preamărit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte. Căci pentru mine a trăi este Hristos.

Filipeni 1.20,21


Ce ciudat…

Ce ciudat că 50 de lei ni se par atât de mulți când să-i oferim ca ajutor cuiva, dar ni se par atât de puțini când mergem la cumpărături… Ce ciudat că a petrece câteva ore într-o biserică ni se pare un timp atât de lung, dar a privi la un film pare atât de scurt… Ce ciudat că a citi un capitol din Biblie ni se pare atât de greu, dar a „devora” o sută de pagini dintr-un roman este atât de ușor… Ce ciudat că la un concert oamenii caută primele locuri, dar în biserică doar ultimele locuri, iar pe acelea doar câțiva oameni… Ce ciudat că ne vine atât de greu să ascultăm timp de o oră o predică, dar atât de repede trec șaizeci de minute la un fotbal…

Ce este mai important pentru viața mea? Să treacă timpul cât mai repede posibil? Să mă distrez? Să am parte mereu de ceva nou?

Apostolul Pavel, care a scris cuvintele versetului de astăzi, a avut o întâlnire cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care i-a schimbat întreaga viață. El a constatat că, prin Isus Hristos, viața sa a primit un nou conținut și, de atunci, scopul vieții sale a fost această Persoană.

Isus Hristos Și-a dat viața pentru păcatele oamenilor, pentru a-i putea aduce din nou în părtășie cu Dumnezeu. El dorește să devină conținutul vieții noastre.

Citirea Bibliei: Isaia 17.1-18.7 · Fapte 26.1-18

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

FOLOSEȘTE PAROLA! – Fundația S.E.E.R. România

„Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei…” (Psalmul 89:15)


Pentru a te bucura de beneficiile unui computer, trebuie să ai o parolă. Parola te ajută să te loghezi, să participi, să descarci și să primești informația de care ai nevoie. La fel este și-n viața spirituală. Lauda Domnului este parola necesară, în acest domeniu. Este ceea ce ne spune psalmistul în Sfânta Scriptură să facem: Să-L lăudăm! „Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trâmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!” (Psalmul 89:15) Lauda nu este numai o reacție a venirii în prezența lui Dumnezeu; ea face mult mai mult: deschide ușa prin care Dumnezeu intră în viața ta și lucrează în locul tău.

Cu alte cuvinte, lauda aduce prezența lui Dumnezeu împreună cu intervenția Sa directă. Numele Iuda înseamnă „Lăudat fie Domnul” și dintre cele 12 seminții ale lui Israel, seminția lui Iuda a fost aleasă să fie în față (vezi Judecători 20:18). La un moment dat, când dușmanii lui Iuda s-au ridicat împotriva lor, Iosafat, împăratul lor, a trimis un cor în linia întâi, înaintea armatei, ca să cânte laude Domnului. Poate ți se pare o strategie ciudată, dar le-a adus o victorie supranaturală!

Biblia spune: „În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi… Şi, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se nimicească.” (2 Cronici 20:22-23) Lauda este o expresie a credinței, o afirmare a faptului că ai credința că Dumnezeu este în controlul situației. Biblia vorbește despre „jertfa de laudă” (Evrei 13:15); asta înseamnă că trebuie să-L lauzi pe Domnul chiar și când nu ai chef! Când nu-ți vine în mod natural, trebuie să alegi s-o faci oricum! Neemia a spus: „bucuria Domnului va fi tăria voastră.” (Neemia 8:10) Lauda îți poate vindeca emoțiile și poate ridica povara negativismului sub care stai! Du-te și încearc-o! Folosește parola LAUDĂ! Chiar funcționează!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Faptele Ap. 15:1-21


Credincioşii de origine iudaică care compuneau adunările de la Ierusalim şi din Iudeea sau arătat foarte bucuroşi când au aflat de convertirea naţiunilor; unii însă credeau că, pentru a deveni cineva creştin, mai întâi trebuia să se facă iudeu: adică să fie circumcis şi să se supună legii. Pavel şi Barnaba înţeleg imediat pericolul acestui raţionament; este acelaşi cu acela care, mai târziu, îl va obliga pe apostol să le trimită galatenilor o scrisoare severă.

Întoarcerea la robia legii ~ le spune el ~ nu înseamnă altceva decât a fi căzut din har (Galateni 5.16). Această chestiune risca să producă dezbinare la Ierusalim şi la Antiohia. Dumnezeu însă conduce totul pentru ca ea să fie dezbătută la Ierusalim şi astfel să fie păstrată unitatea adunării. Petru şi apoi Iacov iau cuvântul şi confirmă că naţiunile şi iudeii sunt mântuiţi întrunul şi acelaşi fel: prin harul Domnului Isus (v. 11). Trebuie să se păzească fie înrobiţi sau tulburaţi de „cunoştinţe elementare slabe şi sărăcăcioase” (Galateni 4.9). Există totuşi porunci pe care Domnul le menţine, pentru că ele sunt anterioare poporului Israel; sunt valabile pentru toate timpurile şi pentru toate creaturile. Astfel, abţinerea de la sânge datează de la potop (Geneza 9.4), iar respectarea căsătoriei, de la creaţie (Matei 19.48).

20 Septembrie 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit și mai mult, pentru ca, după cum păcatul a domnit în moarte, tot așa și harul să domnească prin dreptate spre viață eternă, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 5.20,21


Ce răspuns vrednic de adorare al harului lui Dumnezeu la vinovăția și stricăciunea omenirii! Harul acționează nestăvilit și își proclamă cel mai glorios triumf acolo unde, pentru om, este pierdută orice speranță și unde îl așteaptă doar o judecată fără cruțare. Și nu-l proclamă nicidecum în defavoarea dreptății lui Dumnezeu, ci harul domnește prin dreptate, în puterea lucrării împlinite a lui Isus Hristos, spre viață veșnică. Un iudeu credincios legii ar fi putut aștepta, în cel mai bun caz – care însă nu s-a întâmplat niciodată – viață pe acest pământ ca răsplată a faptelor sale, dar credinciosul primește astăzi viață veșnică, deoarece Dumnezeu îl privește, pe baza lucrării Fiului Său preaiubit, într-o poziție cu totul nouă înaintea Lui, corespunzătoare planurilor Sale din veșnicii. Tocmai în aceasta s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, că I-a dat un loc la dreapta Sa Fiului Său, care L-a glorificat în mod desăvârșit ca Om, și se arată astăzi în aceea că nu doar îi îndreptățește de toate păcatele lor pe cei care cred în Isus, ci le dăruiește viața, care are ca final gloria.

La fel cum păcatul a domnit în moarte, tot așa astăzi harul domnește triumfător în viață. Va veni odată ceasul când dreptatea va domni, dar atunci va fi vai de toți cei care au ratat timpul harului. Dumnezeu este drept și trebuie să-Și păstreze nepătată dreptatea. Nu este posibil ca El să tolereze păcatul înaintea ochilor Săi pentru totdeauna. Dar cât de îngrozitoare va fi răzbunarea atunci când va fi trecut timpul harului lui Dumnezeu care aduce mântuire și îndreptățire, iar judecata Sa îi va ajunge pe toți cei care au amânat sau chiar I-au disprețuit mântuirea!

R. Brockhaus

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ce este viața voastră? Nu este decât un abur, care se arată pentru puțin și apoi dispare.

Iacov 4.14


Avea doar 12 ani…

Într-o dimineață am ajuns într-o regiune împădurită din Africa. Într-un sat, un băiat fusese mușcat de un șarpe veninos și, pentru că acolo nu exista niciun medic, familia căuta pe cineva care să-l ducă pe băiat la spitalul din cel mai apropiat oraș. Mi-am oferit ajutorul și am gonit pe drum cu tatăl care îl ținea pe copil în brațe.

Băiatul se dusese în junglă să-și verifice capcanele și, când s-a apropiat de una dintre ele, a fost atacat de un șarpe care l-a mușcat. Eram de câteva ore cu mașina în goană spre spital, iar veninul acționa nestingherit în corpul copilului. La început a gemut de durere, dar cu cât ne-am apropiat mai mult de oraș, cu atât a devenit mai liniștit. Când am ajuns la marginea orașului, la doar câteva minute de spital, băiatul a murit în poala tatălui său la mine în mașină. Și avea doar 12 ani.

Aceasta este o întâmplare tristă, dar adevărată, care ne atenționează pe toți. Nu știm când se va sfârși viața noastră. Mulți speră să mai trăiască decenii. Dar nu există nicio garanție pentru aceasta. Ești pregătit să mori? Ți-ai pus viața în rânduială, ca să nu-ți fie teamă când vei ajunge în prezența lui Dumnezeu?

Lucrarea de răscumpărare făcută de Isus Hristos la crucea de la Golgota este și pentru tine. Accept-o prin credință, ca să poți ajunge și tu în preența lui Dumnezeu pentru eternitate!

Citirea Bibliei: Isaia 15.1-16.14 · Fapte 25.13-27

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM SĂ-ȚI DESCOPERI CHEMAREA(5) – Fundația S.E.E.R. România

„Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu…” (Proverbele 29:18)


Între 1923 și 1955, președintele companiei Coca-Cola a fost Robert Woodruff. El a dorit ca această băutură să fie la îndemâna oricărui soldat american de pe glob, la prețul de 5 cenți, indiferent ce cheltuieli ar avea compania. Era un scop îndrăzneț! Dar a fost modest în comparație cu imaginea de ansamblu pe care o vedea cu ochii minții. În timpul vieții sale, Woodruff și-a dorit ca toți oamenii din lume să guste Coca-Cola. Să observăm trei lucruri care reies din această relatare:

1) Viziunea începe din interior. Când privești înlăuntrul tău, ce vezi? Viziunea nu se poate cumpăra, nu poate fi cerșită sau împrumutată; trebuie să privești înlăuntrul tău și să extragi darurile și dorințele tale înnăscute. Care este pasiunea ta? La ce te gândești în mod constant? Pentru ce te rogi? Care este lucrul pentru care ești gata să sacrifici totul? Dorința ta cea mai arzătoare îți va indica drumul spre destinul tău!

2) Viziunea se bazează pe istoria și trecutul tău! Moise a crescut în confortul din palatul faraonului, dar a auzit strigătele de durere ale robilor iudei. Asta l-a pregătit să fie conducătorul exodului! Viziunea nu este o apariție mistică, materializată dintr-un vid; ea se țese alături de trecutul tău și de istoria celor din jurul tău. Dacă viziunea ta vine de la Dumnezeu, ea nu-ți va aduce beneficii numai ție, ci și altora!

3) Viziunea atrage resurse. Una dintre trăsăturile distinctive ale unei viziuni este că ea joacă rolul unui magnet – îi atrage, îi pune la încercare și îi unește pe oameni. Adună finanțe și alte resurse, și cu cât este mai mare, cu atât mai mult va atrage potențiali câștigători. Cu cât viziunea te provoacă mai mult, cu atât mai mult vor lupta participanții s-o ducă la îndeplinire. Așa că, roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea o viziune pentru viața ta – și vei vei vedea cum lucrează El!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Faptele Ap. 14:1-28


La Iconia, Cuvântul produce acelaşi dublu efect ca şi în cazul precedent: credinţa, în dreptul unui mare număr, şi împotrivirea, la alţii. În cei priveşte pe apostoli, ei vorbesc cu îndrăzneală; şi care este secretul curajului lor? Ei se sprijină pe Domnul, care şi lucrează împreună cu ei, întărindule cuvintele prin semne şi minuni (comp. v. 3 cu Marcu 16.20). Vindecarea făcută la Listra ~ după ce apostolii fuseseră izgoniţi din Iconia ~ produce o impresie foarte puternică asupra acestor sărmani păgâni. Ei se pregătesc să se închine ca unor dumnezei în faţa acestor oameni care, cu o zi înainte, în altă parte, erau căutaţi pentru a fi ucişi cu pietre. În ochii apostolilor, aceasta era cum nu se poate mai rău. Îngroziţi, îi invită pe aceşti idolatri să se întoarcă spre Dumnezeul cel viu (comp. cu cap. 12.22,23). Sentimentele mulţimii rezistă însă o nimica toată. Iudeii veniţi din Iconia reuşesc repede să le câştige, astfel că, atunci când aruncă cu pietre în Pavel, o fac în asentimentul tuturor. Păzit de Domnul, slujitorul credincios nu este nici înspăimântat, nici descurajat. Îşi continuă cu calm lucrarea, trecând încă o dată prin cetăţile în care evanghelia fusese deja vestită. Această primă călătorie pentru evanghelie se încheie. Apostolii sunt gata să istorisească adunării toate lucrările glorioase pe care Dumnezeu le făcuse cu ei.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: