Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “mai 24, 2022”

24 Mai 2022

DOMNUL ESTE APROAPE

Străduindu-vă să păstrați unitatea Duhului, în legătura păcii. Este un singur trup și un singur Duh.

Efeseni 4.3,4


Cineva ar putea spune că punerea în practică a unui asemenea adevăr este o iluzie, având în vedere starea prezentă de lucruri; că totul este într-o așa ruină și confuzie, încât suntem ca niște copii care s-au rătăcit într-o pădure și care încearcă să se întoarcă acasă, unii în grupuri mai mari, alții în grupuri de doi sau trei și alții de unii singuri.

Un astfel de raționament pare plauzibil și, fără îndoială, mulți credincioși gândesc la fel în prezent. Însă credința vede lucrurile cu totul altfel, raționamentul de mai sus neavând nicio greutate în ochii acesteia. Motivul este simplu: cea mai importantă întrebare pentru credință este aceasta: «Unitatea Adunării este o teorie omenească, sau o realitate divină?». Este, cu siguranță, o realitate divină, după cum citim: „Este un singur Trup și un singur Duh” (Efeseni 4.4). Dacă tăgăduim faptul că există „un singur Trup”, putem, la fel de bine, tăgădui faptul că există „un singur Domn”, „o singură credință”, „un singur botez” și „un singur Dumnezeu și Tată al tuturor”, întrucât toate acestea se află în același context pe paginile inspirate. Tăgăduind una dintre ele, le tăgăduim pe toate.

Despre acest subiect nu se vorbește doar într-un singur pasaj al Scripturii, deși chiar și un singur pasaj ar trebui să ne fie suficient. Avem însă mai multe pasaje referitoare la el. Să ascultăm următoarele cuvinte: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este el comuniune cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea comuniune cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, cei mulți, suntem o singură pâine, un singur trup, pentru că toți luăm parte dintr-o singură pâine” (1 Corinteni 10.16,17). Putem privi, de asemenea, la 1 Corinteni 12.12-27, unde acest subiect este prezentat pe larg și în aplicațiile lui.

C. H. Mackintosh

SĂMÂNȚA BUNĂ

Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul Se uită la inimă.

1 Samuel 16.7


Frauda care a zguduit lumea financiară

Firma comercializa utilaje speciale grele și era cunoscută de mult timp ca o întreprindere model în respectiva regiune. Dar apoi… balonul de săpun s-a spart! Serviciul de investigații a descoperit cel mai mare caz de criminalitate economică din țară. S-a constatat că „succesul” imperiului corporativ, aproape imposibil de gestionat, se datora în principal faptului că s-au simulat vânzări de active care nu existau de fapt. În acest scop au fost falsificate facturi, extrase de cont și alte documente, precum și numerele seriilor de pe utilajele scumpe. Când adevărul a ajuns la lumină, prejudiciul penal a fost de peste două miliarde de euro.

Mult timp, deținătorii companiei au reușit să pară oameni de afaceri serioși, prosperi și să-și înșele partenerii de afaceri. Într-adevăr, oamenii reușesc adesea să-i înșele pe alții cu ceva care nu corespunde realității. Pe Dumnezeu însă nu-L putem înșela cu privire la poziția noastră față de El.

Primii oameni, Adam și Eva, au încercat să-L înșele pe Dumnezeu. După ce au mâncat din fructul interzis și au recunoscut că erau goi, și-au făcut haine din frunze de smochin și s-au ascuns (Geneza 3.7,8). Dar aceasta nu le-a folosit la nimic și au fost trași la răspundere de Dumnezeu. Numai cine își mărturisește vina în fața lui Dumnezeu și Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor este considerat de El drept. Orice altceva nu rămâne în picioare înaintea ochilor pătrunzători ai lui Dumnezeu.

Citirea Bibliei: Geneza 31.1-21 · Psalmul 18.1-19

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

RIDICĂ-I PE CEILALȚI! (1) – Fundația S.E.E.R. România

„Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură…” (Efeseni 4:29).


Apostolul Pavel scrie: „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud” (Efeseni 4:29). Eugene Peterson parafrazează acest verset astfel: „Rostește doar cuvinte care zidesc, și fiecare cuvânt să fie un dar.” Gândește-te la persoanele cu care îți place să petreci cel mai mult timp. Cum le-ai descrie? Îmbufnate? Pline de amărăciune? Negativiste? Firește că nu! Ele sunt persoane care zidesc, nu care se văicăresc. Ele sunt pasionate de viață. Pe măsură ce îți desfășori ziua de astăzi, înțelege că fiecare persoană cu care te întâlnești va fi afectată de tine: 1) în bine; 2) în rău; 3) deloc. Modalitatea prin care îi poți zidi pe alții este să-i vezi ca pe o oportunitate, și nu ca pe niște obstacole sau obligații. Un expert în probleme de leadership scria: „Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru oameni – și care îi va atrage spre tine – este să te aștepți la ce este mai bun de la ei. Eu numesc lucrul acesta a pune un 10 pe capul fiecăruia. Astfel oamenii sunt ajutați să aibă o părere bună despre ei înșiși, dar în același timp și tu ești ajutat.” Un sondaj efectuat pe o sută de multimilionari care s-au îmbogățit prin forțe proprii a arătat o trăsătură comună tuturor. Acești afaceriști, extrem de realizați, aveau obiceiul să caute ce este mai bun la oameni. Benjamin Disraeli, unul dintre cei mai buni prim-miniștri britanici, a spus astfel: „Cel mai mare bine pe care îl poți face pentru altul nu este numai să-i oferi bogățiile tale, ci să i le descoperi pe ale sale.” Iar acest lucru îl poți face prin apreciere, prin încurajare și prin faptul că-l ajuți să-și atingă potențialul. Napoleon i-a descris pe lideri drept „negustori de speranță.” El a înțeles că speranța este una dintre cele mai mari avuții. Dacă poți fi persoana care oferă acest dar, oamenii vor fi atrași de tine, și mai mult decât atât: îți vor fi recunoscători pentru totdeauna!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Luca 10:25-42


Întrebat de un învăţător al legii, Isus Se adresează conştiinţei interlocutorului Său. Acesta, pentru a se eschiva, vrea să restrângă sfera definită prin cuvântul „aproape”. Domnul îl învaţă că acest „aproape” este în primul rând El, Isus (v. 36,37) şi că, prin exemplul Lui, un răscumpărat devine aproapele tuturor oamenilor. În nenorocitul dezbrăcat şi lăsat aproape mort îl recunoaştem pe păcătosul pierdut şi neputincios; în preot şi levit recunoaştem deşertăciunea religiei; iar în samariteanul milostiv Îl recunoaştem pe Mântuitorul care Sa aplecat asupra nenorocirii noastre şi care ne-a salvat de la o soartă tragică şi disperată. Hanul ne face să ne gândim la Adunare, unde cel salvat va primi îngrijirile cuvenite, iar hangiul este Duhul Sfânt care asigură aceste îngrijiri prin Cuvânt şi rugăciune (cei doi lei), subiectul versetelor 3842 şi al capitolului 11.113. Prin urmare, Domnul nu ia mai spus: „Fă aceasta (legea) şi vei trăi” (v. 28), ci: „dute şi fă şi tu la fel” (v. 37).

Scena următoare se desfăşoară întro casă prietenă. Isus este acolo primit, slujit, ascultat şi iubit. Pentru că slujirea Martei îi absorbise cu totul gândurile, ea va trebui mustrată pentru aceasta; însă inima Mariei deschisă pentru Cuvântul Lui va bucura inima Domnului (1 Samuel 15.22).

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: