Mana Zilnica

Mana Zilnica

1 Ianuarie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Pentru că sunt convins că nici moarte, nici viață, nici îngeri, nici stăpâniri, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puteri, nici înălțime, nici adâncime, nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.

Romani 8.38,39


Romani 8 constituie apogeul părții doctrinare a acestei epistole mărețe. Acest capitol prezintă marile consecințe ale lucrării împlinite de Hristos: îndreptățirea, sfințirea, locuirea Duhului în cel credincios, speranța eliberării, prin gloria învierii, dintr-o creație care suspină și, în cele din urmă, asemănarea cu chipul Fiului lui Dumnezeu.

Sursa tuturor acestor bogății spirituale este dragostea lui Dumnezeu, descoperită nouă în Hristos. Mai mult, apostolul Pavel este încredințat că nu există absolut nimic care să ne poată despărți de această dragoste. Să reținem că aceasta nu este dragostea noastră pentru Dumnezeu, ci dragostea Lui pentru noi. El pune o întrebare retorică: „Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos?”. Apoi vine răspunsul. Nici persecuția, cu suferințele ei teribile, nici puterile angelice, nici cele demonice nu vor putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nici măcar moartea, vrăjmașul nostru înfrânt, nu va putea produce o despărțire între noi și dragostea lui Dumnezeu.

Și mai există ceva care nu ne va separa niciodată de dragostea lui Dumnezeu: „cele viitoare”. Acestea sunt lucrurile necunoscute și nenumite, la care nu ne-am aștepta. Suntem asigurați că aceste lucruri viitoare, oricare ar fi ele, nu ne vor despărți niciodată de dragostea lui Dumnezeu. Mari sau mici, aceste lucruri viitoare n-au nicio putere de a schimba dragostea lui Dumnezeu față de noi. Ea nu va păli și nu se va micșora vreodată; nimic nu ne va separa de ea, niciodată. Acum, când pășim într-un an nou, să facem acest lucru cu o încredere mai puternică în dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu!

B. Reynolds

SĂMÂNȚA BUNĂ

Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și ți se vor împlini gândurile.

Proverbe 16.3


Să-I încredințăm Domnului planurile noastre

La început de an, oamenii își stabilesc țeluri importante pentru noul an și au așteptări mari de la ei înșiși. Oare vor reuși ei să-și îndeplinească toate bunele lor intenții?

Și tot la început de an, mulți se gândesc și la punctele slabe din viața lor și își propun să schimbe anumite lucruri. Oare vor reuși să se schimbe pe ei înșiși și viața lor? De unde putere?

Versetul de astăzi ne încurajează să-I încredințăm Domnului problemele noastre, tot ceea ce ne frământă. Așa cum un copil le spune plin de încredere părinților săi lucrurile care îl preocupă, tot așa să le aducem și noi înaintea lui Dumnezeu. Dar, pentru a putea vorbi cu Dumnezeu, este necesară o relație nestingherită cu El. Dacă o viață întreagă nu ne-am interesat de Dumnezeu și de voia Lui, acum ne temem de prezența Lui. Ce avem de făcut?

Începeți să citiți – cu regularitate – Biblia și veți vedea cum Dumnezeu vă vorbește prin Cuvântul Său. Apoi rugați-vă lui Dumnezeu, mărturisindu-I Lui sincer tot ceea ce este greșit în viața dumneavoastră. Dumnezeu vrea să vă dea siguranța că păcatele vă sunt iertate. Domnul vrea să vă dea putere să trăiți noul an sub neîntrerupta Lui îndrumare.

„Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac” (Psalmul 121.8).

Citirea Bibliei: Osea 1.1-11 · Iacov 1.1-8

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

UN CUVÂNT PENTRU NOUL AN (1) – Fundația S.E.E.R. România

„De la începutul până la sfârşitul anului.” (Deuteronomul 11:12)


Când pășești în Noul An, ia seama și la următoarele versete, și crede-le! „Țara în stăpânirea căreia vei intra, nu este ca ţara… din care aţi ieşit… Ţara pe care o veţi stăpâni este o ţară cu munţi şi văi, care se adapă din ploaia cerului; este o ţară de care îngrijeşte Domnul, Dumnezeul tău, şi asupra căreia Domnul, Dumnezeul tău, are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârşitul anului.” (Deuteronomul 11:10-12). În primele câteva zile ale acestui nou an, ne vom uita mai bine la aceste versete. „Țara în stăpânirea căreia vei intra, nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit…” Egiptul fusese multă vreme un loc al stresului, al suferinței și al necazului. Iar Canaanul ce se întrevedea era locul biruinței oferite de Dumnezeu, al stimei de sine și al creșterii spirituale. Cu alte cuvinte, anul acesta nu trebuie să fie ca anul care a trecut.

De ce? Pentru că „Domnul Dumnezeul tău Se îngrijește de tine.” Profetul Ieremia a spus: „Iată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde: Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! „Domnul este partea mea de moştenire” zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută” (Plângerile lui Ieremia 3:21-25). Regele David a spus: „Mânia Lui ţine numai o clipă, dar îndurarea Lui ţine toată viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia” (Psalmul 30:5). Nu trebuie să-ți fie groază de ceea ce-ți stă înainte. Fie ca anul acesta să poți experimenta dragostea lui Dumnezeu, mila și credincioșia Sa, bunătatea și bunăvoința Lui în viața ta. Amin?


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Psalmul 42


Odată cu acest început de an deschidem şi noi cea de-a doua carte a Psalmilor. Din punct de vedere profetic, ea se aplică perioadei când rămăşiţa credincioasă dintre iudei, persecutată de Antihrist, va fugi din Ierusalim. Versetele 2, 4 şi 6 din Psalmul 42 exprimă în special durerea pricinuită de acest exil. În acelaşi timp, multe dintre cuvintele ei, ca şi cele din prima Carte a Psalmilor, pot fi puse în gura Domnului Isus, a Celui care a suferit mai mult ca oricine din cauza răutăţii poporului Său (de exemplu, v. 7 şi 10).

Putem găsi vreun tablou care să sugereze mai expresiv suspinele sufletului însetat după prezenţa lui Dumnezeu, aşa cum o face versetul 1? Ce bine ar fi să însetăm şi noi după această prezenţă a lui Dumnezeu ori de câte ori vreun păcat întrerupe comuniunea noastră cu Domnul! Şi să-L putem cunoaşte personal pe Domnul sub acest Nume scump: „Dumnezeul vieţii mele” (v. 8)! Aceasta corespunde şi devizei apostolului, după cum ne mărturiseşte el însuşi: „Pentru mine, a trăi este Hristos” (Filipeni 1.21). Hristos este Acela care, an de an, doreşte să ne conducă viaţa şi să ne-o umple cu acest conţinut preţios inimii.

„Unde este Dumnezeul tău?” întreabă cu ironie necredincioşii (v. 3 şi 10; comp. cu Matei 27.43). Chiar dacă ei nu-L văd, partea mea să fie aceasta, de a şti întotdeauna, zi şi noapte, unde să-L găsesc, pentru ami înălţa spre El, cu preţuire, cântarea mea şi rugăciunea mea (v. 8).

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: