Mana Zilnica

Mana Zilnica

Archive for the day “iulie 11, 2021”

11 Iulie 2021

DOMNUL ESTE APROAPE

Cine este cel care condamnă? Hristos este Cel care a murit și, mai mult, a și fost înviat, Cel care și este la dreapta lui Dumnezeu, Cel care și mijlocește pentru noi.

Romani 8.34


Hristos, la dreapta lui Dumnezeu (7)

Romani 8 este un capitol minunat. Așa cum s-a spus deseori, începe cu „nicio condamnare” și se încheie cu nicio despărțire de dragostea lui Dumnezeu. În ultima parte a capitolului găsim expresia „pentru noi” repetată de trei ori.

În primul rând, ni se spune că Dumnezeu este „pentru noi” (versetul 31). Iar dacă El este pentru noi, cine și ce poate fi împotriva noastră?

În al doilea rând, citim că El L-a dat pe Fiul Său „pentru noi” (versetul 32). În capitolul 4.25 vedem că El a fost dat pentru nelegiuirile noastre. Aici se spune că a fost dat pentru noi. Iar dacă El L-a dat pe Fiul Său, cum nu ne va da, împreună cu El, toate?

În al treilea rând, citim că Hristos, aflat la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește „pentru noi” (versetul 34). Într-o notă triumfală, după ce planul lui Dumnezeu pentru cei ai Săi a fost prezentat în versetele 28-30, sunt puse câteva întrebări. Cine poate aduce vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu, sau cine îi va condamna? Răspunsul implicit este că nimeni, fiindcă Hristos, care a purtat păcatele noastre, care a suferit pedeapsa în locul nostru, nu numai că a fost înviat dintre cei morți, ci este așezat în locul suprem al autorității, la dreapta lui Dumnezeu. Aflat într-un astfel de loc, El nu-i uită pe ai Săi. Scopul lui Dumnezeu se va împlini cu siguranță. Toți cei ai Săi vor fi glorificați și vor purta chipul preaiubitului Său Fiu (versetele 29 și 30). Pe cale există însă pericole, cunoscute și necunoscute, unele dintre ele fiind enumerate la sfârșitul capitolului. Care este resursa noastră? Hristos, aflat la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește „pentru noi”! Ce capitol minunat! Scopul lui Dumnezeu este pentru noi; Duhul care locuiește în noi mijlocește pentru noi; Hristos Însuși, aflat la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește tot pentru noi. Ce siguranță de neclintit! Să prindem curaj! Dumnezeu este pentru noi!

K. Quartell

SĂMÂNȚA BUNĂ

Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am preamărit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Și acum, Tată, preamărește-Mă la Tine Însuți cu slava pe care o aveam cu Tine înainte de a fi lumea.

Ioan 17.3-5


Gânduri cu privire la Ioan 17

Tatăl urma să fie proslăvit și prin viața veșnică pe care Fiul o va dărui acelora care cred în El.

Ce este viața veșnică? Este natura divină pe care cei care cred o primesc prin nașterea din nou și care le dă posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său Isus Hristos și să se bucure de părtășia cu ei.

Credincioșii Vechiului Testament nu cunoșteau viața veșnică, pentru că atunci ea încă nu era descoperită. Noi o avem în Fiul; El Însuși este viața noastră. Ce binecuvântare cerească!

Mulți și-au făcut diverse păreri despre Dumnezeu și au ajuns la concluzii greșite, pentru că au pornit greșit: de la natura păcătoasă a omului. De când a venit Hristos, nimeni nu mai trebuie să-și facă o idee greșită despre Dumnezeu. „Omul din cer” L-a proslăvit în mod desăvârșit pe Tatăl și a împlinit la cruce lucrarea de ispășire.

Pe această temelie L-a rugat Domnul Isus pe Tatăl să-L preamărească. Niciun om nu ar fi putut să exprime o asemenea cerere, ci numai El. Pentru noi ar fi o aroganță să tânjim să fim glorificați de Tatăl. Aceasta putea să o ceară numai unicul Fiu, care Se află în sânul Tatălui. El urma să Se întoarcă în cer ca Om și să rămână acolo tot ca Om. El este acum acolo proslăvit cu gloria Sa veșnică.

Citirea Bibliei: 2 Samuel 13.1-39 · 1 Tesaloniceni 5.12-28

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU DOREȘTE SĂ REUȘEȘTI (2) – Fundația S.E.E.R. România

„Doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” (3 Ioan 2)


Domnul Isus a lansat și următorul avertisment: „ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8:36). Iar cu altă ocazie, le-a spus și pilda cu omul bogat care a murit și a ajuns în iad, în timp ce săracul care trăia din mila bogatului a ajuns în rai. Concluzie: nimic nu este mai important decât mântuirea! Însă Dumnezeu are un plan pentru viața ta, iar El dorește să reușești în viață.

Apostolul Ioan scria: „doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.” Să remarcăm expresia „toate lucrurile” – asta include sănătatea, starea ta mentală și emoțională, familia și relațiile, cariera și banii. „Toate lucrurile” înseamnă chiar așa: toate lucrurile! Nu există niciun domeniu din viața ta de care Dumnezeu să nu fie interesat, sau în care să nu se implice atunci când Îl cauți, când asculți de El, și când Îl slăvești. Încă din Vechiul Testament, El ne-a spus: „Să păziţi dar, cuvintele legământului acestuia, şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face.” (Deuteronomul 29:9). Iar în Noul Testament, Domnul Isus a spus: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33).

Te-ai implicat trup și suflet în succesul copiilor tăi? Când ei izbutesc în viață, nu sărbătorești oare și tu împreună cu ei? Ei bine, în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, Tatăl tău ceresc a investit în succesul tău, și Se bucură să îl sărbătorească împreună cu tine. Așa că, și azi: roagă-te și încrede-te în Dumnezeu pentru a reuși în toate demersurile tale!


SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

de Jean Koechlin

Matei 6:19-34


Ochiul simplu este acela care nu se îndreaptă decât spre un singur obiect. Pentru credincios, acest obiect este comoara lui: Domnul Hristos. Noi Îl contemplăm cu faţa descoperită”
în Cuvânt şi această viziune ne luminează tot lăuntrul nostru (citiţi 2 Corinteni 3.18 şi 4.6-7). Inima noastră nu poate fi în acelaşi timp şi în cer şi pe pământ. A îndrăgi o comoară cerească şi, în acelaşi timp, a aduna bunuri pentru pământ sunt, prin urmare, două ocupaţii absolut incompatibile. Tot astfel, este imposibil să slujim mai mult decât unui singur stăpân (v. 24); dacă vom încerca, vom constata că poruncile primite sunt adesea contradictorii.

Renunţând însă la Mamona (la bogăţii” vezi Luca 16.13), nu cumva ne expunem privaţiunilor, riscând să fim lipsiţi de ceea ce ne este necesar în clipa de faţă? Domnul ne avertizează cu privire la această scuză rea. De aceea, vă spun: Nu vă îngrijoraţi…” (v. 25). Să deschidem ochii, după cum ne invită Domnul Isus, şi să observăm în creaţie mărturiile nenumărate cu privire la grija plină de afecţiune şi de bunătate a Tatălui ceresc îndreptată spre cele mărunte: flori, păsări… (comp. cu Psalmul 147.9).

Nu, Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator faţă de cei care vor pune interesele Sale pe primul plan în viaţa lor, faţă de cei care-L vor alege pe El (Luca 10.42). Dar trebuie să începem cu aceasta.

Navigare în articole

%d blogeri au apreciat: